Novinky ve fondu: leden 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Výběr článků z kardiologie. — Olomouc : Solen, Medical education, 2017. — 42 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-203-6

Český lékopis 2009 – Doplněk 2016 (ČL 2009 – Dopl. 2016) = Pharmacopoea Bohemica MMIX – Addendum MMXVI (Ph. B. MMIX – Add. MMXVI). — První vydání. — Praha : Grada, 2016. — strany 11135-12219 ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5847-3

Dejiny etického myslenia v Európe a USA / editorka Anna Remišová. — 1. vyd. — Bratislava : Kalligram, 2008. — 894 s. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-8101-103-0

Environmental ethics and international policy / edited by Henk A.M.J. ten Have. — Paris : UNESCO, 2006. — 226 s. : il. ; 24 cm. — (Ethics series)
Katalog
ISBN 978-92-3-104039-9

Genetic diseases of the eye / edited by Elias I. Traboulsi. — 2nd ed. — Oxford : Oxford university press, 2012. — xv, 923 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm. — (Oxford monographs on medical genetics ; 61)
Katalog
ISBN 978-0-19-532614-7

Handbook of the protists / John M. Archibald, Alastair G.B. Simpson, Claudio H. Slamovits, editors. — Second edition. — Cham : Springer, 2017. — ©2017. — 2 svazky (xxvii, 1657 stran) : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-28147-6

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts . [et al.] ; with problems by John Wilson, Tim Hunt. — 5th ed., reference ed. — New York : Garland Science, 2008. — xxxiii, 160, [90] s. : il. + 1 DVD-ROM
Katalog
ISBN 978-0-8153-4111-6

Nanotechnologies, ethics and politics / edited by Henk A.M.J. ten Have. — Paris : UNESCO, 2007. — 244 s. : il. — (Ethics series)
Katalog
ISBN 978-92-3-104051-1

Nursing : scope and standards of practice / American Nurses Association. — Third edition. — Silver Spring, Maryland. : American Nurses Association, 2015. — ©2015. — xii, 248 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-55810-619-2

Physical rehabilitation / [edited by] Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz. — 5th ed. — Philadelphia : F.A. Davis, c2007. — xvii, 1383 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-8036-1247-1

Pocketbook of neurological physiotherapy / edited by Sheila Lennon, Maria Stokes. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. — xi, 317 s. : il. ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06854-6

Rockwood and Matsen’s the shoulder / Charles A. Rockwood, Jr., Frederick A. Matsen, III, Michael A. Wirth, Steven B. Lippitt, Edward V. Fehringer, John W. Sperling, editors. — Fifth edition. — Philadelphia, PA : Elsevier, 2017. — ©2017. — xix, 1284 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-29731-8

Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie / Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe ; z anglického originálu Introduction to social psychology: a European perspective přeložily Dagmar Brejlová a Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2006. — 769 stran : ilustrace, grafy ; 23 cm
Katalog
ISBN 80-7367-092-5

Tandem mass spectrometry : applications and principles / edited by Jeevan K.Prasain. — 1st ed. — Rijek : INTECH, c2012. — viii, 794 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-953-51-0141-3

Upper motor neurone syndrome and spasticity : clinical management and neurophysiology / edited by Michael P. Barnes and Garth R. Johnson. — 2nd ed. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. — ix, 253 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-521-68978-6

Wilson disease / volume editors, Anna Członkowska and Michael L. Schilsky. — Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2017. — ©2017. — 248 stran : ilustrace ; 27 cm. — (Handbook of clinical neurology ; 3rd ser., v.142)
Katalog
ISBN 978-0-444-63625-6

Binder, Tomáš, 1951-

Porodnictví / Tomáš Binder a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. — 297 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-1907-1


Bowers, David, 1938-

Understanding clinical papers / David Bowers, Allan House, David Owens. — 2nd ed. — Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2006. — xii, 232 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-470-09130-4


Broulík, Petr, 1937-

Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu / Petr Broulík. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 271 stran : ilustrace, tabulky ; ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-523-1


Büchler, Tomáš, 1974-

Speciální onkologie / Tomáš Büchler a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 274 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-539-2


Buja, L. Maximilian

Netter’s illustrated human pathology / L. Maximilian Buja, Gerhard R. F. Krueger ; illustrations by Frank H. Netter. — 1st ed. — Teterboro, N.J. : Icon Learning Systems, c2005. — xxvi, 527 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 1-929007-45-0


Čada, Zdeněk, 1981-

Závratě / Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv. — Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, [2017]. — ©2017. — 516 stran : ilustrace ; 22 cm + 1 CD. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
ISBN 978-80-7311-165-6


Češka, Richard, 1957-

Dyslipidémie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Richard Češka, Otto Herber, Michal Vrablík, Jiří Brát. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2017. — ©2017. — 13 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-89-3


Domholdt, Elizabeth 1958-

Rehabilitation research : principles and applications / Elizabeth Domholdt. — 3rd ed. — St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders, c2005. — xvi, 576 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-7216-0029-8


Flegr, Jaroslav, 1958-

Zamrzlá evoluce, aneb, je to jinak, pane Darwin / Jaroslav Flegr ; [předmluvu napsal Stanislav Komárek]. — Vyd.1. — Praha : Academia, 2006. — 328 s. : il. — (Galileo ; sv. 4)
Katalog
ISBN 80-200-1453-5


Grof, Stanislav, 1931-

Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii : pozorování z moderního výzkumu vědomí / Stanislav Grof ; přeložil Viktor Horák. — Praha : Moraviapress, 2007. — 230 s., xvi s. obr. příl. — (Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; sv. 9)
Katalog
ISBN 978-80-86181-83-7


Halík, Tomáš, 1948-

K čemu dnes humanitní vědy? / Halík, Petříček, Petrusek, Šiklová, Šmahel, Chmel, Verner ; Randák, Novák (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vydavatelství Togga, 2008. — 99 stran ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-7308-234-5


Horčička, Lukáš, 1963-

Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře / autoři: Lukáš Horčička, Roman Zachoval, Jana Vlková, Dana Moravčíková, Eva Topinková. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-91-6


Hoskovcová, Simona, 1973-

Psychická odolnost předškolního dítěte / Simona Hoskovcová. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2006. — 160 s. : il. ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 80-247-1424-8


Hytych, Vladislav, 1954-

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách / Vladislav Hytych, Alice Tašková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 264 stran : ilustrace (převážně barevné), portrét ; 27 cm. — (Medicína v instruktivních kazuistikách) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-526-2


John, Ctirad, 1920-

Zrcadlo mých lásek, aneb, Vzpomínky / Ctirad John ; vyvolal a sestavil František Houdek. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2009. — 334 s. : il., portréty ; 21 cm. — (Almanach medicíny ; 21)
Katalog
ISBN 978-80-7262-641-0


Johnson, Steven, 1968-

Odkud se berou dobré nápady / Steven Johnson ; [z anglického orginálu . přeložil Aleš Drobek]. — 1. vyd. v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2012. — 254 s. : il. ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-7363-361-5


Karetová, Debora, 1958-

Vaskulární medicína / Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 379 stran : ilustrace ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-536-1


Kautzner, Josef, 1957-

Fibrilace síní v běžné praxi / Josef Kautzner a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2012. — 221 s. : il. ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-270-4


Kelnarová, Jarmila, 1950-

Psychologie : pro studenty zdravotních oborů. 1. díl / Jarmila Kelnarová, Eva Matějková. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — 162 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3270-1


Klaban, Vladimír

Ekologie mikroorganismů : ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů / Vladimír Klaban. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2011. — ix, 549 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-770-7


Kočová, Eva, 1978-

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách / Eva Kočová a kolektiv ; editor: Martina Vašáková. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 242 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-532-3


Kolek, Vítězslav, 1953-

Pneumologie / Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kolektiv. — 3. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 645 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-538-5


Kotík, Luboš, 1949-

Předoperační vyšetření dospělých / Luboš Kotík. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2012. — 135 s. : barev. il. ; 18 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2696-3


Kovář, Petr, 1969-

Atlas panoramatické hysteroskopie : s doplňujícím videoatlasem na internetu / Petr Kovář, Jana Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, David Kužel a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 257 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-542-2


Kršek, Michal, 1964-

Systémová kortikoterapie / Michal Kršek. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 69 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; Sv. 63)
Katalog
ISBN 978-80-7345-345-9


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2008. — 189 s. : il. ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-407-6


Mašata, Jaromír, 1969-

Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata a kolektiv. — 3., rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 262 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 74)
Katalog
ISBN 978-80-7345-531-6


Matoušková, Michaela, 1963-

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy / Michaela Matoušková, Tomáš Svoboda a kol. — Olomouc : Solen, Medical education, 2017. — ©2017. — 55 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Meduca)
Katalog
ISBN 978-80-7471-206-7


Nelson, David L. (David Lee), 1942-

Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox. — 4th ed. — New York : Freeman, c2005. — 1119, [90] s. : il.
Katalog
ISBN 0-7167-4339-6


Oliverius, Martin

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva / Martin Oliverius, Pavel Kohout et al. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 382 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny (Mladá fronta))
Katalog
ISBN 978-80-204-4088-4


Opatrná, Marie, 1955-

Etické problémy v onkologii / Marie Opatrná. — 2. přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 118 stran ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4522-3


Pavelka, Karel, 1954-

Farmakoterapie revmatických onemocnění / Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 347 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-537-8


Payne, Jan, 1953-

Odkud zlo? : O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle / Jan Payne ; [rec. Olga Baranová]. — 1. vyd. — Praha : Triton, 2005. — 319 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7254-500-0


Piťha, Jiří, 1951-

Roztroušená skleróza : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře / hlavní autor: Jiří Piťha ; spoluautoři: Jana Vojtíšková, Norbert Král. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 9 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ; suplementum 2017)
Katalog
ISBN 978-80-86998-88-6


Ptáček, Radek, 1975-

Biofeedback v teorii a praxi / Radek Ptáček, Miroslav Novotný a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, [2017]. — ©2017. — 167 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5694-3


Púry, František, 1958-

Trestní odpovědnost v územní samosprávě : komentovaná soudní rozhodnutí / František Púry, Martin Richter. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xiv, 184 stran ; 20 cm. — (Judikatura)
Katalog
ISBN 978-80-7400-662-3


Roztočil, Karel, 1941-

Nemoci končetinových cév / Karel Roztočil, Jan Piťha a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 350 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 9788020443717


Svačina, Štěpán, 1952-

Jan Evangelista Purkyně a jeho pro současnou i budoucí medicínu / Štěpán Svačina, Jan Škrha, Tomáš Trč. — Praha : Mladá fronta, [2017]. — 515 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4669-5


Šaur, Vladimír, 1937-2014

Pravidla českého pravopisu : s výkladem mluvnice / Vladimír Šaur. — Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. — 456 stran
Katalog
ISBN 80-7360-288-1


Šebková, Alena

Kazuistiky z primární pediatrické praxe / Alena Šebková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2017]. — ©2017. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-16-5


Štětkářová, Ivana, 1963-

Moderní farmakoterapie v neurologii / Ivana Štětkářová a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 535 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-529-3


Táborský, Miloš, 1962-

Fibrilace síní : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Miloš Táborský, Svatopluk Býma. — První vydání. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2017. — 13 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-90-9


Táborský, Miloš, 1962-

Kardiologie / Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2017. — ©2017. — 1350 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm + 1 USB Flash Disk
Katalog
ISBN 978-80-204-4434-9


Teyber, Edward, 1950-

Děti a rozvod : [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů] / Edward Teyber ; [překlad Lukáš Chaloupka, Dagmar Brejlová]. — 1. vyd. — Praha : Návrat domů, c2007. — 227 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7255-163-7


Vašáková, Martina, 1964-

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika / Martina Vašáková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 364 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-533-0


Vítko, Štefan, 1953-

Kardiorenální syndromy / Štefan Vítko, Věra Adámková ; s předmluvou Claudia Ronca. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 130 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-527-9


Zbořil, Vladimír, 1955-

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů / Vladimír Zbořil a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2012. — 167 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2656-7


Zlatohlávek, Lukáš, 1978-

Interna pro bakalářské a magisterské obory / Lukáš Zlatohlávek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 487 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-23-3


Zvěřová, Martina

Alzheimerova demence / Martina Zvěřová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 143 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 9788027105618


Print Friendly