Webinář: Digitální knihovna ve Vašem počítači

Rádi byste využívali e-knihy, ale nevíte jak na to? Pomoci Vám může například webinář EBSCO eBooks, který ve 40 minutách představí, jak stahovat e-knihy do počítače a čtečky, aplikaci EBSCO eBooks App a jak nastavit počítač ke stahování elektronických knih.

EBSCO eBooks – Digitální knihovna ve Vašem počítači

Pátek, 5. 2. 2016, 9:00Registrace

Pondělí, 8.2.2016, 10:00Registrace

Po registraci obdržíte e-mail s více informacemi a odkazem pro připojení do webináře. Tutoriál, který Vás provede připojením k webináři a nastavením Vašeho audio zařízení, neleznete zde.

Zkušební přístup: Northern Light Life Sciences Conference Abstracts

Northern Light’s Life Sciences Conference Abstracts je unikání bibliografická databáze, která obsahuje abstrakty příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum. Retrospektiva od roku 2010, celkem přes 1,3 milionu záznamů (z toho 35 000 posterů). Záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference).

Vyhledávat lze dle názvu, data konání a sponzora konference, dle autora, dle názvu léčiva, choroby, medicínského přístroje/mate­riálu/pomůcek, genu nebo genové rodiny, názvů buněk nebo enzymů, typu publikace (abstrakt nebo poster).

Producent: Northern Light Group LLC

Typ databáze: bibliografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 27. 2. 2016

Výpadek přístupu k časopisu Science

Předplatné bylo obnoveno. Přístup z SFX.

 

Omlouváme se, ale v současné chvíli bohužel není elektronicky dostupný časopis Science (přímý ani vzdálený přístup). Na opětovném zprovoznění celouniverzitního přístupu intenzivně pracují zaměstnanci Ústřední knihovny UK.

 

Vyberte název pro centrální vyhledávač UK!

discovery_UKUKVyberte z 10ti návrhů ten nejlepší a pojmenujte si centrální vyhledávací službu UK!

Hlasovat o budoucím jménu univerzitní discovery služby můžete v anketě Knihovny UK až do 31. prosince 2015, kdy budou hlasy sečteny a následně bude vyhlášen vítěz. Pravidla hlasování a hlasovací formulář naleznete na stránkách Knihovny UK.

 

Vyhledávací služba typu discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možnost prohledávat z jednoho místa a najednou:

 • placené a volně dostupné elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů,
 • centrální katalog všech knihoven UK,
 • repozitář UK (včetně Repozitáře závěrečných Bc. – Ph.D. prací),
 • depozitář UK.

Nové rozhraní EZB

Katalog elektronických časopisů EZB má nové uživatelské rozhraní. Kromě původních funkcí mohou nyní uživatelé hned při vstupním vyhledávání omezit výsledky podle dostupnosti plného textu. Stačí si zaškrtnout požadované semafory v pravé části rozhraní (vizte prinstcreen).

EZB - nové rozhraní

EZB vytváří a spravuje Univerzitní knihovna v Regensburgu. Katalog je využíván informačními institucemi po celém světě a nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci konsorcií, v rámci individuálního předplatného nebo které jsou dostupné volně na internetu (open access nebo free). Rozhraní EZB je k dispozici v anglické a německé verzi.

Pro vyhledávání lze využít buď jednoduché či rozšířené vyhledávací rozhraní nebo lze časopisy prohlížet abecedně či tematicky.

E-časopisy jsou v EZB děleny podle dostupnosti do 4 kategorií:

 1. zelený semafor – volně dostupný časopis na internetu
 2. žlutý semafor – předplacený časopis dostupný v rámci knihovny
 3. žlutý a červený semafor – předplacený časopis s omezenou dostupností (např. pouze archiv, nejaktuálnější čísla apod.)
 4. červený semafor – časopis není dostupný v rámci knihovny

V případě dotazů k vyhledávání v novém EZB se můžete obracet na Mgr. Terezu Simandlovou nebo PhDr. Davida Horvátha.

Zkušební přístup: GIDEON Online

Do 12. listopadu 2015 mají lékařské fakulty UK k dispozici zkušební přístup do GIDEON Online (Global Infectious Disease and Epidemiology Network), přední světově databáze pokrývající infekční onemocnění. Tento klinický systém pro podporu rozhodování v medicínské praxi (point-of-care) poskytuje aktuální informace založené na důkazech (EBM) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních onemocnění, epidemiologie a mikrobiologie ve všech zemích.

GIDEON Online:

 • umožňuje stanovit diagnózu pro konkrétní zemi na základě více než 200 symptomů, příznaků a laboratorních dat;
 • umožňuje zobrazit epidemiologický profil vybraného onemocnění a seznam nemocí, které odpovídají souboru epidemiologických parametrů;
 • nabízí přehled více než 20 000 specifických poznámek pro konkrétní zemi a informace pro cestovatele a lékaře;
 • nabízí přehled vakcín a léků atd.

Producent: EBSCO

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup (klikněte na Shibboleth Login, vyberte Czech academic identity, vyberte Charles University in Prague)

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN (resp. lékařských fakult UK) do 12. 11. 2015

Zkušební přístup: Lippincott Procedures

Služba Lippincott Procedures umožňuje okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založených na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřených praxí (best practice) pro různé ošetřovatelské specializace. Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

Obsah lze procházet dle abecedy, dle kategorie nebo vyhledávat pomocí klíčových slov. Každý postup je rozpracován detailně krok za krokem a obsahuje detailní informace typu požadované vybavení, přehled jednotlivých kroků, instrukce pro pacienty, komplikace, které je třeba vzít v úvahu, kontrolní seznamy dovedností, testy kompetencí, videoklipy, grafy a barevné obrázky, použitá literatura, referenční odkazy na detailní informace – abstrakty, plnotextové články ad. ze zdrojů jako je např. PubMed nebo Vaše knihovna.

Autory jednotlivých postupů jsou zdravotní sestry a vyučující praktických oborů s dlouholetou praxí ve své specializaci. Všechny postupy odpovídají nejnovějším standardům péče o pacienta. Postupy, které jsou průběžně aktualizovány, významně šetří čas zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu.

Producent: Wolters Kluwer

Typ databáze: plnotextová a multimediální

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 30. 11. 2015

Zkušební přístup: Biomedical & Life Sciences Collection

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií.

Zkušební přístup je nastaven pro síť 1. lékařské fakulty UK a VFN, využít jej však mohou i ostatní uživatelé z UK po přihlášení prostřednictvím následujících údajů:

 • uživatelské jméno: CUNI
 • heslo: MEMBER

Producent: Henry Stewart Talks

Typ databáze: referenční, plnotextová

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do konce roku 2015

Zkušební přístup: VisualDx

Vyzkoušejte si nový zkušební přístup do vizuálního diagnostického systému na podporu klinického rozhodování pro dermatology a praktické doktory – VisualDx.

Nástroj pomáhá lépe identifikovat a diagnostikovat podle stavu a projevů na kůži infekční, metabolické, nutriční, genetické a imunologické choroby, infekce měkkých tkání a reakce na léčiva. Systém poskytuje okamžitý přístup k cca 30 000 lékařským snímkům, ověřeným lékařským znalostem a léčebným postupům k 1 300 diagnózám. Jako jediná lékařská aplikace zobrazuje variace, které vyplývají ze stavu imunitního systému, barvy a typu pokožky, věku, závažnosti nebo průběhu běžných i vzácných onemocnění.

VisualDx podporuje integraci s řadou systémů, mj. také s databází UpToDate.

Producent: Logical Images Inc.

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK do 3. 11. 2015

Nakladatelství Karolinum v nabídce EBSCO eBooks

Společnost EBSCO díky nedávno navázané spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Nakladatelstvím Karolinum zpřístupnilo více než 150 titulů prestižního českého nakladatele v projektu EBSCO eBooks.

Nakladatelství Karolinum je největším univerzitním vydavatelem odborné literatury v České republice a jeho produkce pokrývá řadu akademických oborů. Vít Krobot, editor Karolina, komentuje partnerství se společností EBSCO následovně: „Rozšíření dostupnosti našich elektronických knih prostřednictvím EBSCO bude přínosem pro řadu uživatelů. Jsme obzvlášť rádi, že naše tituly budou k dispozici nejen českým knihovnám, ale i všem knihovnám po celém světě. Informace, které akademici potřebují, budou tak díky EBSCO dostupnější, což zjednoduší a zkomfortní vyhledávání informací při vědecké práci. Do konce roku 2014 přes EBSCO zpřístupníme cca. 200 našich titulů.“

EBSCO eBooks nyní nabízí více než 600 000 elektronických knih a audioknih, přičemž EBSCO aktivně licencuje další obsah v klíčových oblastech na základě zpětné vazby knihoven. Výběr a dostupnost e-knih v rozhraní EBSCOhost šetří knihovníkům čas, jinak mnohdy věnovaný školení uživatelů, neboť pro koncového uživatele platforma představuje dobře známý komfort (EBSCOhost je navíc dostupné i v českém jazyce). Uživatelé mohou prohledávat e-knihy a audioknihy zvlášť či současně společně s obsahem databází dostupných na EBSCOhost.Jednotná platforma tak významně zlepšuje a zefektivňuje celkovou rešerši napříč fondem knihovny, snižuje celkové náklady knihoven a podporuje dynamické rozšiřování sbírky dle individuálních aktuálních potřeb.

Přístup: přímý / vzdálený

O Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum je součástí Univerzity Karlovy v Praze, největší vzdělávací instituce v České republice. Nakladatelství poskytuje podporu pro výzkum a vzdělávání v širokém spektru oborů a formátů – od humanitních věd po vědy přírodní a medicínu, od vědeckých monografií, časopisů a učebnic k elektronickým zdrojům.
Samostatné ediční projekty zahrnují současné publikace o dějinách střední Evropy, knihy o umění, jazykové učebnice a různé disciplinární a interdisciplinární edice, včetně překladů renomovaných zahraničních vydavatelů (se zaměřením na literární vědu, historii kultury, lingvistiku a filozofii). Speciální projekty propagují českou kulturu v zahraničí prostřednictvím moderní české beletrie a knih o Praze v cizojazyčných překladech. Tituly vybrané do našeho anglického programu jsou distribuovány po celém světě nakladatelstvím University of Chicago Press.