Vyberte název pro centrální vyhledávač UK!

discovery_UKUKVyberte z 10ti návrhů ten nejlepší a pojmenujte si centrální vyhledávací službu UK!

Hlasovat o budoucím jménu univerzitní discovery služby můžete v anketě Knihovny UK až do 31. prosince 2015, kdy budou hlasy sečteny a následně bude vyhlášen vítěz. Pravidla hlasování a hlasovací formulář naleznete na stránkách Knihovny UK.

 

Vyhledávací služba typu discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možnost prohledávat z jednoho místa a najednou:

  • placené a volně dostupné elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů,
  • centrální katalog všech knihoven UK,
  • repozitář UK (včetně Repozitáře závěrečných Bc. – Ph.D. prací),
  • depozitář UK.
Print Friendly