Novinky ve fondu: prosinec 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Adrenaline : production, role in disease and stress, effects on the mind and body / Alfred Bennun, editor. — New York : Nova Science Pub Inc 2014. — xiv, 221 stran : ilustrace , 24 cm. — (Endocrinology research and clinical developments)
Katalog
ISBN 978-1-63321-084-4

Nelson textbook of pediatrics / [edited by] Robert M. Kliegman . [et al.]. — 18th ed. — Philadelphia : Saunders, c2007. — lii, 3147 s. : il., portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-2450-7

Červený, Rudolf

Geriatrie : novelizace 2014 / Rudolf Červený, Eva Topinková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2014. — ©2014. — 29 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-69-5


Hanuš, Tomáš, 1951-

Urologie pro mediky / Tomáš Hanuš, Petr Macek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 305 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-3008-3


Hlúbik, Pavol, 1957-

Obezita : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : novelizace 2014 / autoři Pavol Hlúbik, Štěpán Svačina, Petr Sucharda, Martin Fried, Svatopluk Býma. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, c2014. — ©2014. — 13 s. ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-72-5


Kábrt, Jan, 1910-2006

Lexicon medicum / Jan Kábrt, Jan Kábrt jr. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 917 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-200-8


Karen, Igor, 1964-

Metabolický syndrom : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : novelizace 2014 / Igor Karen, Miroslav Souček, Hana Rosolová, Petr Sucharda, Štěpán Svačina, Michal Vrablík, Dana Moravčíková. — Praha : CDP-PL, 2014. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-70-1


Kieslichová, Eva

Dárci orgánů / Eva Kieslichová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 334 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-451-7


Koutná, Markéta

Manuál hojení ran v intenzivní péči / Markéta Koutná, Ondřej Ulrych et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — xi, 200 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-190-2


Perušičová, Jindra, 1942-

Kontroverze v diabetologii : průvodce pro každodenní praxi / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 95 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 18)
Katalog
ISBN 978-80-7345-457-9


Svačina, Štěpán, 1952-

Diabetes mellitus : léčba u starších pacientů ČR / Štěpán Svačina, Igor Karen, Božena Jurašková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2014. — ©2014. — 16 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-68-8


Vašků, Vladimír, 1954-

Psoriáza / Vladimír Vašků. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 128 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 69)
Katalog
ISBN 978-80-7345-430-2


Wendsche, Peter, 1945-

Traumatologie / Peter Wendsche, Radek Veselý et al. — Praha : Galén, 2015. — xvi, 344 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-211-4


Print Friendly