Novinky ve fondu: listopad 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Electron microscopy : methods and protocols / edited by John Kuo. — Third edition. — New York : Humana Press, c2014. — ©2014. — xviii, 799 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Methods in molecular biology, ISSN 1064-3745 ; 1117) (Springer protocols)
Katalog
ISBN 978-1-62703-775-4

Sepse / editoři: Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 294 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-448-7

Čeledová, Libuše, 1960-

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře : manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti / Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 192 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-247-4844-3


Ďurovič, Michal

Restaurování a konzervování archiválií a knih / Michal Ďurovič a kolektiv. — Vydání 1. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. — 517 stran : černobílé ilustrace, fotografie ; 25 cm
Katalog
ISBN 80-7185-383-6


Fialová, Lenka, 1957-

Lékařská chemie a biochemie pro stomatology : praktická cvičení – teoretická část / Lenka Fialová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 209 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2890-5


Haluzík, Martin, 1970-

Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty / Martin Haluzík. — 2., rozšířené vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — ©2015. — 149 stran ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3660-3


Haškovcová, Helena, 1945-

Lékařská etika / Helena Haškovcová. — Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 225 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-204-6


Hirt, Miroslav, 1950-

Soudní lékařství / Miroslav Hirt a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015-. — svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5680-6


Kolařík, Dušan

Repetitorium gynekologie / Dušan Kolařík, Michael Halaška, Jaroslav Feyereisl. — Praha : Maxdorf, c2008. — 1030 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-138-7


Mazánek, Jiří, 1943-

Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 287 stran : ilustrace, 2 portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4865-8


Naňka, Ondřej, 1972-

Přehled anatomie / Ondřej Naňka, Miloslava Elišková. — Třetí, doplněné a přepracovaně vydáni. — Praha : Galén; c2015. — ©2015. — xii, 416 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-206-0


Nejedlá, Marie, 1961-

Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů / Marie Nejedlá. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — 238 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4402-5


Němec, Pavel

Optická koherenční tomografie : klinický atlas sítnicových patologií / Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 302 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3810-2


Perušičová, Jindra, 1942-

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt / Jindra Perušičová. — Praha : Maxdorf-Jessenius, c2015. — ©2015. — 108 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; svazek 16)
Katalog
ISBN 978-80-7345-433-3


Perušičová, Jindra, 1942-

Diabetes mellitus a respirační systém / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 77 stran ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 17) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-439-5


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi / Richard Rokyta a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xxxi, 680 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4867-2


Rozsypal, Hanuš, 1962-

Základy infekčního lékařství / Hanuš Rozsypal. — Vydání první. — V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. — 566 stran, 4 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2932-2


Spitzer, Manfred, 1958-

Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum / Manfred Spitzer ; z německého originálu Digitale Demenz: wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen přeložil František Ryčl. — Vydání první. — Brno : Host, 2014. — 341 stran : fotografie, ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-7294-872-7


Streitová, Dana

Septické stavy v intenzivní péči : ošetřovatelská péče / Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 159 stran, iv stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5215-0


Strub, Jörg Rudolf, 1948-

Protetika I / J.R. Strub, M. Kern, J.C. Türp, S. Witkowski, G. Heydecke, S. Wolfart. — 4., přepracované a rozšířené vydání. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 328 stran : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5260-0


Stříž, Ilja, 1958-

Cytokiny v klinické medicíně / Ilja Stříž, Vladimír Holáň. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 260 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-427-2


Voit, Petr, 1956-

Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod / Petr Voit. — 2. vydání. — Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. — 2 svazky (655 stran, 96 stran obrazová příloha, strany 656-1350, 64 stran obrazová příloha) : ilustrace (některé barevné), faksimilie ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica ; 2)
Katalog
ISBN 978-80-7277-390-9


Print Friendly