Zkušební přístup: MedOne eNeurosurgery

Využijte do 31. října 2017 zkušební přístup do databáze MedOne eNeurosurgery!

MedOne eNeurosurgery je online zdroj zaměřený na neurochirurgii – jde o mix 183 elektronických knih (E-Books), 3 časopisy, 430 klíčových operačních technik popsaných „krok za krokem“ (Procedures), 225 případových studií, více než 74 000 obrázků pro použití např. v prezentacích a 900 videí (Images & Video) a možnost vyhledávání na úrovni abstraktů v časopisech Thieme a v databázi PubMed (E-Journals). Součástí jsou např. Journal of Neurological Surgery a Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga.

Přístup: přímý / vzdálený

 

Zkušební přístup: JoVE Science Education Chemistry

Využijte volný přístup do nové chemické sekce databáze vzdělávacích videí JoVE Science Education.

JoVE Science Education je databází videí věnovaných výuce laboratorních základů prostřednictvím jednoduchých, snadno pochopitelných videoukázek. Databáze je užitečná nejen pro vysokoškoláky a postgraduální studenty, ale také jako podpora pro vyučující. Nová chemická sekce, která je nyní pro vyzkoušení volně dostupná, je rozdělena do tří sad tutoriálů:

  • Essentials of General Chemistry – zaměřuje se na základy chemických laboratorních technik, představuje běžně používané nástroje a vybavení a prozkoumává základní metodologii;
  • Essentials of Organic Chemistry – přibližuje techniky a procedury běžně používané v organické chemii;
  • Essentials of Analytical Chemistry – se zaměřuje na kvantitativní analýzu.

Přístup: volný přístup

Přístup zajištěn: databáze je volně dostupná odkudkoliv do 9. května 2016

 

Zkušební přístup: Cambridge Books Online

Využijte zkušebního přístupu do Cambridge Books Online, která obsahuje téměř 30 000 titulů e-knih nakladatelství Cambridge University Press. E-knihy jsou dostupné ve formátu PDF bez DRM ochrany. Čtení je možné na všech běžných čtečkách s podporou PDF. Vyhledávat lze buď přímo z hlavní stránky, nebo procházet knihy v jednotlivých kategoriích: Humanities, Social Sciences, Science and Engineering, Medicine a English Language Teaching.

Producent: Cambridge University Press

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě Univerzity Karlovy do 30. 4. 2016

Zkušební přístup: Northern Light Life Sciences Conference Abstracts

Northern Light’s Life Sciences Conference Abstracts je unikání bibliografická databáze, která obsahuje abstrakty příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum. Retrospektiva od roku 2010, celkem přes 1,3 milionu záznamů (z toho 35 000 posterů). Záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference).

Vyhledávat lze dle názvu, data konání a sponzora konference, dle autora, dle názvu léčiva, choroby, medicínského přístroje/mate­riálu/pomůcek, genu nebo genové rodiny, názvů buněk nebo enzymů, typu publikace (abstrakt nebo poster).

Producent: Northern Light Group LLC

Typ databáze: bibliografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 27. 2. 2016

Zkušební přístup: GIDEON Online

Do 12. listopadu 2015 mají lékařské fakulty UK k dispozici zkušební přístup do GIDEON Online (Global Infectious Disease and Epidemiology Network), přední světově databáze pokrývající infekční onemocnění. Tento klinický systém pro podporu rozhodování v medicínské praxi (point-of-care) poskytuje aktuální informace založené na důkazech (EBM) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních onemocnění, epidemiologie a mikrobiologie ve všech zemích.

GIDEON Online:

  • umožňuje stanovit diagnózu pro konkrétní zemi na základě více než 200 symptomů, příznaků a laboratorních dat;
  • umožňuje zobrazit epidemiologický profil vybraného onemocnění a seznam nemocí, které odpovídají souboru epidemiologických parametrů;
  • nabízí přehled více než 20 000 specifických poznámek pro konkrétní zemi a informace pro cestovatele a lékaře;
  • nabízí přehled vakcín a léků atd.

Producent: EBSCO

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup (klikněte na Shibboleth Login, vyberte Czech academic identity, vyberte Charles University in Prague)

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN (resp. lékařských fakult UK) do 12. 11. 2015

Zkušební přístup: Lippincott Procedures

Služba Lippincott Procedures umožňuje okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založených na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřených praxí (best practice) pro různé ošetřovatelské specializace. Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

Obsah lze procházet dle abecedy, dle kategorie nebo vyhledávat pomocí klíčových slov. Každý postup je rozpracován detailně krok za krokem a obsahuje detailní informace typu požadované vybavení, přehled jednotlivých kroků, instrukce pro pacienty, komplikace, které je třeba vzít v úvahu, kontrolní seznamy dovedností, testy kompetencí, videoklipy, grafy a barevné obrázky, použitá literatura, referenční odkazy na detailní informace – abstrakty, plnotextové články ad. ze zdrojů jako je např. PubMed nebo Vaše knihovna.

Autory jednotlivých postupů jsou zdravotní sestry a vyučující praktických oborů s dlouholetou praxí ve své specializaci. Všechny postupy odpovídají nejnovějším standardům péče o pacienta. Postupy, které jsou průběžně aktualizovány, významně šetří čas zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu.

Producent: Wolters Kluwer

Typ databáze: plnotextová a multimediální

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 30. 11. 2015

Zkušební přístup: Biomedical & Life Sciences Collection

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií.

Zkušební přístup je nastaven pro síť 1. lékařské fakulty UK a VFN, využít jej však mohou i ostatní uživatelé z UK po přihlášení prostřednictvím následujících údajů:

  • uživatelské jméno: CUNI
  • heslo: MEMBER

Producent: Henry Stewart Talks

Typ databáze: referenční, plnotextová

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do konce roku 2015

Zkušební přístup: VisualDx

Vyzkoušejte si nový zkušební přístup do vizuálního diagnostického systému na podporu klinického rozhodování pro dermatology a praktické doktory – VisualDx.

Nástroj pomáhá lépe identifikovat a diagnostikovat podle stavu a projevů na kůži infekční, metabolické, nutriční, genetické a imunologické choroby, infekce měkkých tkání a reakce na léčiva. Systém poskytuje okamžitý přístup k cca 30 000 lékařským snímkům, ověřeným lékařským znalostem a léčebným postupům k 1 300 diagnózám. Jako jediná lékařská aplikace zobrazuje variace, které vyplývají ze stavu imunitního systému, barvy a typu pokožky, věku, závažnosti nebo průběhu běžných i vzácných onemocnění.

VisualDx podporuje integraci s řadou systémů, mj. také s databází UpToDate.

Producent: Logical Images Inc.

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK do 3. 11. 2015