Zkušební přístup: Lippincott Procedures

Služba Lippincott Procedures umožňuje okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založených na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřených praxí (best practice) pro různé ošetřovatelské specializace. Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

Obsah lze procházet dle abecedy, dle kategorie nebo vyhledávat pomocí klíčových slov. Každý postup je rozpracován detailně krok za krokem a obsahuje detailní informace typu požadované vybavení, přehled jednotlivých kroků, instrukce pro pacienty, komplikace, které je třeba vzít v úvahu, kontrolní seznamy dovedností, testy kompetencí, videoklipy, grafy a barevné obrázky, použitá literatura, referenční odkazy na detailní informace – abstrakty, plnotextové články ad. ze zdrojů jako je např. PubMed nebo Vaše knihovna.

Autory jednotlivých postupů jsou zdravotní sestry a vyučující praktických oborů s dlouholetou praxí ve své specializaci. Všechny postupy odpovídají nejnovějším standardům péče o pacienta. Postupy, které jsou průběžně aktualizovány, významně šetří čas zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu.

Producent: Wolters Kluwer

Typ databáze: plnotextová a multimediální

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 30. 11. 2015

Print Friendly