Zkušební přístup: Biomedical & Life Sciences Collection

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií.

Zkušební přístup je nastaven pro síť 1. lékařské fakulty UK a VFN, využít jej však mohou i ostatní uživatelé z UK po přihlášení prostřednictvím následujících údajů:

  • uživatelské jméno: CUNI
  • heslo: MEMBER

Producent: Henry Stewart Talks

Typ databáze: referenční, plnotextová

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do konce roku 2015

Print Friendly