Aliance 4EU+ nabízí dva certifikované kurzy

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají, mimo neomezený počet Guided Projects, v rámci svého členství v alianci Aliance 4EU+ možnost na platformě Coursera do 30.09.2023 bezplatně absolvovat dva kurzy (v ENG) zakončené certifikátem.

EuropeanCitizenship – Development, Scope, and Challenges

Všichni občané států Evropské Unie mají kromě státního občanství také občanství evropské. Jaká práva a příležitosti toto nadnárodní občanství poskytuje? Jaké výzvy a dilemata pro jednotlivce, členské státy a EU samotnou jsou s ním spojené? Kurz se zabývá vývojem, aplikací a současnými výzvami, které s evropským občanstvím a jeho elementy souvisí.

Data Literacy – What is it and Why Does it Matter?

Naše hodnoty a předpoklady jsou ovlivněny daty, které nás obklopují – daty, která vytváříme, daty, která shromažďujeme, a daty, která mezi sebou sdílíme. Datová gramotnost je v dnešním světě klíčová pro vyhodnocování rizik a příležitostí souvisejících s technologiemi založenými na datech. Kurz na datovou gramotnost nahlíží ze tří hledisek: data v osobních životě, data ve společnosti a data při vytváření a nabývání znalostí.

Jak se do kurzu přihlásit?

Podle návodu na Portálu e-zdrojů

Print Friendly