Digitální knihovna UK – COVID

Digitální knihovna UK (systém Kramerius) se připojila k dalším akademickým knihovnám a dočasně zpřístupnila na základě smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a kolektivním správcem autorských práv Dilia po dobu trvání nouzového stavu nebo uzavření knihoven dokumenty, které zdigitalizovaly knihovny UK.

Jedná se o knihy, mapy a další materiály. Zpřístupnění je určeno akademické obci Univerzity Karlovy.

Digitální knihovna obsahuje tyto knihovny: Digitalizace Univerzity Karlovy, Digitální knihovna 1.LF UK a Digitální knihovna FSV UK.
Přepínat mezi nimi je možné pomocí rolovacího menu na úvodní straně.

Další informace a link pro přístup nalezenete na Portálu elektronických zdrojů UK.

 

V knihovně Digitalizace UK – sbírka „Studijní literatura“ naleznete následující lékařské tituly:

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi – Petrovický (2002)
Atlas patofyziologie – Silbernagl (2012)
Biochemie pro studující medicíny – Ledvina (2009)
Demence a poruchy paměti – Hrdlička (1999)
Dentální hygiena – Botticelli (2002)
Dětská neurologie – Komárek (2008)
Dětská traumatologie – Šnajdauf (2002)
Endodoncie, klinické postupy při ošetření – Mumford (1995)
Farmakologie v kostce – Hynie (2001)
Geriatrie pro praktického lékaře – Topinková (1995)
Histologie a buněčná biologie – Paulsen (2004)
Klinická onkologie – Koutecký (2004)
Komplexní léčba popálenin – Königová (1999)
Lékařská mikrobiologie – Bednář (1996)
Medicínská biofyzika – Navrátil (2005)
Neurochirurgie – Sameš (2005)
Ortopedická traumatologie – Koudela (2002)
Patofyziologie pro nelékařské směry – Vokurka (2008)
Pediatrie – Muntau (2014)
Porodnictví – Čech (2006)
Praktická pediatrie – Lebl (2008)
Preklinická pediatrie – Lebl (2007)
Psychiatrie – Höschl (2004)
Stomatologie – Dostálová (2008)
Traumatologie dospělých – Višňa (2004)
Úvod do speciální neurofyziologie – Králíček (2011)
Základy anatomie – Grim (2002)
Základy neurologie – Ambler (2011)
Základy neurověd – Mysliveček (2009)
Základy ústní a čelistní chirurgie – Pazdera (2011)
Základy ústní a čelistní traumatologie – Pazdera (2017)

Print Friendly