Karger Fast Facts Collection

Soubor praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují najít informace rychle. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty v stručné a přehledné podobě.

Přístup: přímý / vzdálený (pouze pro UK), popř. lze vytvořit osobní účet MyKarger

Vydavatelství Karger se rozhodlo otevřít přístup do Karger Fast Facts natrvalo, bez jakýchkoliv poplatků, a to nejen pro nemocnice, ale i pro univerzity. Dále také vyzývá lékaře, kteří by se chtěli jako autoři podílet na dalších titulech z této řady, aby vydavatele kontaktovali.

Print Friendly