Možnost odpuštění OA poplatku u vydavatele Taylor and Francis

Na rok 2021 dostala Univerzita Karlova 30 tokenů, k dnešku bylo vyčerpáno 6 z nich.

Co je potřeba mít na paměti:

  • Na odpuštění poplatku má nárok korespondenční autor UK
  • Článek musí být přijat k publikování v jednom z časopisů zahrnutých na tomto seznamu
  • Postup naleznete na stránkách Centra pro podporu open science
  • Po vyčerpání institucionálních tokenů v daném roce nelze další náklady pokrýt centrálně, při volbě open access možnosti v Open Select Journals bude autorovi standardně vystavena vydavatelem faktura.
Print Friendly