Národní digitální knihovna DNNT

Národní digitální knihovna DNNT (Děl nedostupných na trhu) zpřístupňuje zdigitalizované dokumenty (knihy, časopisy, noviny atd.) vydané na území České republiky do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.

Podrobné informace naleznete na Portálu EIZ – Národní digitální knihovna DNNT
Přihlášení přes ikonu „Přihlásit eduID“ – vybrat Univerzita Karlova a přihlásit se ID/heslem do CAS.

Print Friendly