Novinky ve fondu: březen 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


#ZaIstanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. — Vydání 1. — Praha : Český svaz žen z.s., 2016. — 99 stran : ilustrace, 1 portrét ; 21 cm Istanbulská úmluva (30 nečíslovaných stran ; 30 cm). — (Na pomoc ženám ; sešit 19)
Katalog
ISBN 978-80-87227-04-6

Larsen’s human embryology / Gary C. Schoenwolf . [et al.]. — 4th ed. — Philadelphia : Churchill Livingstone, 2009. — xix, 687 s. : barev. il.
Katalog
ISBN 978-0-443-06811-9

Balko, Jan, 1987-

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2017. — xxiii, 555 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-249-7


Bawden, David, 1952-

Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; z anglického originálu Introduction to information science . přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. — 1. vydání. — Brno : Flow, 2017. — 451 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-88123-10-1


Bob, Petr

The brain and conscious unity : Freud’s omega / Petr Bob. — New York : Springer, c2015. — ©2015. — ix. 257 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4939-2699-2


Carlson, Bruce M., 1938-

Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson. — 4th ed. — Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2009. — xvi, 541 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-05385-3


Čihalík, Čestmír, 1949-

EKG v klinické praxi / Čestmír Číhalík, Miloš Táborský. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, 2013. — 272 stran : barevné ilustrace ; 24 x 28 cm. — (Meduca)
Katalog
ISBN 978-80-7471-015-5


Dylevský, Ivan, 1940-

Somatologie / Ivan Dylevský. — Vyd. 2., přeprac. a dopl. — Olomouc : Epava, 2000. — 480 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-86297-05-5


Grambal, Aleš, 1975-

Hraniční porucha osobnosti a její léčba / Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 288 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5796-4


Hakl, Marek, 1968-

Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 2., doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 237 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2902-5


Hosák, Ladislav, 1962-

Psychiatry and pedopsychiatry / Ladislav Hosák, Michal Hrdlička et al. — First english edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. — 514 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3378-7


Ihnát, Peter

Základní chirurgické techniky a dovednosti / Peter Ihnát. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 152 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0334-8


Kapounová, Jana, 1943-

Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, Pavel Kapoun. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 134 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0079-8


Kočová, Helena, 1973-

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5705-6


Kozák, Igor 1943- 1971-

Oftalmorevmatologie / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová, Lenka Franeková et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-294-7


Krajsová, Ivana, 1952-

Melanom :. imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-515-6


Kuckir, Martina

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0054-5


Miovský, Michal, 1975-

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lenka Šťastná, Lucie Jurystová, Veronika Pavlas Martanová. — První vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 167 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Skácelová, Jana Zapletalová, Petr Novák, Miroslav Barták, Pavel Bártík, Martina Budinská, Lenka Čablová, Milan Černý, Pavla Doležalová, Roman Gabrhelík, Naďa Holická, Miroslav Charvát, Martina Jindrová, Lucie Jurystová, Michal Kolář, Sylva Majtnerová Kolářová, Pavel Kubů, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Monika Nevoralová, Oľga Orosová, Jiří Pilař, Ivana Slavíková, Michaela Širůčková, Stanislav Štěch, Lenka Šťastná, Barbora Václavková, Michaela Veselá. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 328 stran : ilustrace ; 25 cm + 1 plakát (60 x 42 cm). — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Anna Aujezká, Iva Burešová, Lenka Čablová, Eva Červenková, Markéta Jírová Exnerová, Helena Fialová, Roman Gabrhelík, Pavol Hašan, Kristýna Hrichová, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Tereza Kaufová, Pavlína Kolářová, Petra Kubišová, Lenka Macková, Eva Maierová, Kateřina Melánová, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Markéta Rodryčová, Lenka Skácelová, Kateřina Smutná, Michaela Širůčková, Jitka Škarohlídová, Jana Udatná, Michaela Veselá, Eliška Vodráčková, Kateřina Zaplatilová, Jana Zapletalová, Iva Žaloudíková. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 405 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Olejárová, Marta

Revmatologie v obrazech / Marta Olejárová a kol. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 278 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4249-9


Payne, Jan, 1953-

Dobrý, nebo lepší život? : human enhancement / Jan Payne, David Černý, Adam Doležal a kol. — Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2015. — 204 stran ; 22 cm. — (Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky)
Katalog
ISBN 978-80-87439-18-0


Petruželka, Luboš, 1952-

Nemalobuněčný karcinom plic / Luboš Petruželka a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, c2016. — ©2016. — 128 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-906589-1-2


Reichardt, Christiane

Hygiena a dezinfekce rukou : 100 otázek a odpovědí / Christiane Reichardt, Karin Bunte-Schönberger, Patricia Van der Linden ; překlad: Renata Halmo, Jana Mohrová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 70 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0217-4


Rychlíková, Eva, 1934-

Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch / Eva Rychlíková. — 5. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 504 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-474-6


Salaj, Petr

Poruchy hemostázy / Peter Salaj. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 102 stran : barevné ilustrace ; 18 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-513-2


Sedlář, Martin

Zlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv : Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-518-7


Šubrt, Bořivoj, 1948-

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 2. doplněné vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, c2015. — 351 stran. — (Edice práce mzdy pojištění)
Katalog
ISBN 978-80-7263-944-1


Zacharová, Eva

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0155-9


Zeman, Petr, 1977-

Artroskopie kyčelního kloubu / Petr Zeman a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 263 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-510-1


Print Friendly