Vyšel dodatek k provoznímu a výpůjčnímu řádu ÚVI

Dne 15.9.2017 vešel v účinnost dodatek č. 1 k Provoznímu řádu a Výpůjčnímu řádu ÚVI (Opatření děkana č. 1/2017), který zavádí následující změny:

  • byly zrušeny SMS upozornění na vyřízení rezervace,
  • byly harmonizovány výpůjční limity v souladu s aktualizovaným Opatřením rektora č. 21/2017,
  • byly zvýšeny sankční poplatky za písemné upomínky – 1. upomínka 40,- Kč; 2. upomínka 60,- Kč,
  • byl zaveden sankční poplatek za zaslání předžalobní výzvy – 150,- Kč.

Plné znění Opatření děkana č. 1/2017 naleznete v sekci O nás > Dokumenty nebo na stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Novinky ve fondu: duben 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech : kolektivní monografie / editor: M. Švamberk Šauerová. — Vydání: první. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 335 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87723-30-2

Cancer epigenetics / edited by Trygve Tollefsbol. — Boca Raton : CRC Press, c2009. — xvi, 446 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4200-4579-6

Congenital heart diseases : the broken heart : clinical features, human genetics and molecular pathways / Silke Rickert-Sperling, Robert G. Kelly, David J. Driscoll, editors. — Wien : Springer, c2016. — ©2016. — xxx, 765 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-3-7091-1882-5

Friendly business : International views on social supply, self-supply and small-scale drug dealing / Bernd Werse, Christiane Bernard, editors. — New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2016. — 245 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-3-658-10328-6

Inborn metabolic diseases : diagnosis and treatment / Jean-Marie Saudubray, Matthias Baumgartner, John Walter, editors. — Sixth edition. — New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2016. — xxxi, 658 stran ; cm27
Katalog
ISBN 978-3-662-49769-2

Kontroverze v současné medicíně / Radek Ptáček, Petr Bartůněk (eds). — Vydání první. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 325 stran : ilustrace, 1 portrét ; 24 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-204-4360-1

Náboženství a filosofie v sekulární demokracii / Martin Šimsa (ed.). — Vydání první. — Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016. — 253 stran ; 21 cm. — (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica ; 12. svazek)
Katalog
ISBN 978-80-7561-001-0

Non-coding RNAs in colorectal cancer / Ondřej Slabý, George A. Calin, editors. — Switzerland : Springer, c2016. — ©2016. — viii, 252 stran : ilustrace ; 27 cm. — (Advances in experimental medicine and biology, ISSN 0065-2598 ; volume 937)
Katalog
ISBN 978-3-319-42057-8

The nucleolus : methods and protocols / edited by Attila Németh. — New York : Humana Press, c2016. — ©2016. — xi, 279 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Methods in molecular biology, ISSN 1064-3745 ; 1455) (Springer protocols)
Katalog
ISBN 978-1-4939-3790-5

Te Linde’s operative gynecology / [edited by] John A. Rock, Howard W. Jones III. — 10th ed. — Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, c2008. — xvii, 1449 s. : il. + 1 DVD
Katalog
ISBN 978-0-7817-7234-1

Všechno nejlepší, Karle! : sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. na Univerzitě Karlově / editoři Tomáš Zima, Martin Kovář. — Vydání první. — Praha : Karolinum, 2016. — 209 stran : barevné velkoformátové fotografie ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3546-0

Alfter, Bernhard

Prüfungswissen in der Zahnarztpraxis / Bernhard Alfter, Tobias Erhardt, Waltraud Gorzawski-Eckert. Reiner Kühn, Brigitte Nestle-Oechslin. — 1. Auflage, 5. Druck. — Berlin : Cornelsen, 2016. — 335 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-3-06-450695-4


Hakl, Marek, 1968-

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol. ; ilustrace Jiří Hlaváček. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 165 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4325-0


Hořejší, Jan, 1940-2016

Dětská gynekologie / Jan Hořejší, Jana Alešová, Antonín Gregor, Miroslav Havlín, Martin Charvát, Hana Kosová, Jiří Lisý, Dana Ondrová, Zlatko Pastor, Jana Skřenková, Dagmar Smetanová, Leoš Teslík, Daniela Zemková. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, c2017. — ©2017. — 302 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4027-3


Kohout, Pavel, 1962-

Mléko – přítel nebo nepřítel : jak postupovat při nesnášenlivosti mléka / Pavel Kohout, Jana Dostálová, Peter a Natália Szitányi, Lucie Růžičková. — 1. vydání. — Praha : Forsapi, [2016?]. — 53 stran ; 21 cm. — (Stručné informace pro pacienty ; svazek 4)
Katalog
ISBN 978-80-87250-31-0


Mandysová, Petra

Diagnostika poruch polykání z pohledu sestry / Petra Mandysová, Jana Škvrňáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 127 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra (Grada))
Katalog
ISBN 978-80-271-0158-0


Marešová, Pavlína

Moderní postupy v gynekologii a porodnictví / Pavlína Marešová, Jiří Novák, Otakar Tesař, Luděk Fiala, Ivan Ročánek, Marie Očková, Dana Kubasová Jarešová. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 301 stran ; 19 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3153-0


Masopust, Jiří, 1959-

Praktická imunohematologie : erytrocyty / Jiří Masopust, Martin Písačka. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 391 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3740-2


Nevoralová, Zuzana

Obličejové dermatózy / Zuzana Nevoralová, Jarmila Rulcová, Nina Benáková. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 255 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4107-2


Radváková, Věra

Základy odborné práce / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 125 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-245-2162-6


Šimůnek, Antonín, 1953-

Dentální implantologie / Antonín Šimůnek a kol. — Třetí, přepracované a doplněné vydání. — Hradec Králové : Artilis, c2017. — ©2017. — 495 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-906794-0-5


Teplan, Vladimír, 1949-

Nefrologické minimum pro klinickou praxi / Vladimír Teplan. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, c2017. — ©2017. — 319 stran ; cm. — (Edice Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4370-0


Novinky ve fondu: březen 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


#ZaIstanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. — Vydání 1. — Praha : Český svaz žen z.s., 2016. — 99 stran : ilustrace, 1 portrét ; 21 cm Istanbulská úmluva (30 nečíslovaných stran ; 30 cm). — (Na pomoc ženám ; sešit 19)
Katalog
ISBN 978-80-87227-04-6

Larsen’s human embryology / Gary C. Schoenwolf . [et al.]. — 4th ed. — Philadelphia : Churchill Livingstone, 2009. — xix, 687 s. : barev. il.
Katalog
ISBN 978-0-443-06811-9

Balko, Jan, 1987-

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2017. — xxiii, 555 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-249-7


Bawden, David, 1952-

Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; z anglického originálu Introduction to information science . přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. — 1. vydání. — Brno : Flow, 2017. — 451 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-88123-10-1


Bob, Petr

The brain and conscious unity : Freud’s omega / Petr Bob. — New York : Springer, c2015. — ©2015. — ix. 257 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4939-2699-2


Carlson, Bruce M., 1938-

Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson. — 4th ed. — Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2009. — xvi, 541 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-05385-3


Čihalík, Čestmír, 1949-

EKG v klinické praxi / Čestmír Číhalík, Miloš Táborský. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, 2013. — 272 stran : barevné ilustrace ; 24 x 28 cm. — (Meduca)
Katalog
ISBN 978-80-7471-015-5


Dylevský, Ivan, 1940-

Somatologie / Ivan Dylevský. — Vyd. 2., přeprac. a dopl. — Olomouc : Epava, 2000. — 480 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-86297-05-5


Grambal, Aleš, 1975-

Hraniční porucha osobnosti a její léčba / Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 288 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5796-4


Hakl, Marek, 1968-

Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 2., doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 237 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2902-5


Hosák, Ladislav, 1962-

Psychiatry and pedopsychiatry / Ladislav Hosák, Michal Hrdlička et al. — First english edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. — 514 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3378-7


Ihnát, Peter

Základní chirurgické techniky a dovednosti / Peter Ihnát. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 152 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0334-8


Kapounová, Jana, 1943-

Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, Pavel Kapoun. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 134 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0079-8


Kočová, Helena, 1973-

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5705-6


Kozák, Igor 1943- 1971-

Oftalmorevmatologie / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová, Lenka Franeková et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-294-7


Krajsová, Ivana, 1952-

Melanom :. imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-515-6


Kuckir, Martina

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0054-5


Miovský, Michal, 1975-

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lenka Šťastná, Lucie Jurystová, Veronika Pavlas Martanová. — První vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 167 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Skácelová, Jana Zapletalová, Petr Novák, Miroslav Barták, Pavel Bártík, Martina Budinská, Lenka Čablová, Milan Černý, Pavla Doležalová, Roman Gabrhelík, Naďa Holická, Miroslav Charvát, Martina Jindrová, Lucie Jurystová, Michal Kolář, Sylva Majtnerová Kolářová, Pavel Kubů, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Monika Nevoralová, Oľga Orosová, Jiří Pilař, Ivana Slavíková, Michaela Širůčková, Stanislav Štěch, Lenka Šťastná, Barbora Václavková, Michaela Veselá. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 328 stran : ilustrace ; 25 cm + 1 plakát (60 x 42 cm). — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Anna Aujezká, Iva Burešová, Lenka Čablová, Eva Červenková, Markéta Jírová Exnerová, Helena Fialová, Roman Gabrhelík, Pavol Hašan, Kristýna Hrichová, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Tereza Kaufová, Pavlína Kolářová, Petra Kubišová, Lenka Macková, Eva Maierová, Kateřina Melánová, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Markéta Rodryčová, Lenka Skácelová, Kateřina Smutná, Michaela Širůčková, Jitka Škarohlídová, Jana Udatná, Michaela Veselá, Eliška Vodráčková, Kateřina Zaplatilová, Jana Zapletalová, Iva Žaloudíková. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 405 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Olejárová, Marta

Revmatologie v obrazech / Marta Olejárová a kol. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 278 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4249-9


Payne, Jan, 1953-

Dobrý, nebo lepší život? : human enhancement / Jan Payne, David Černý, Adam Doležal a kol. — Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2015. — 204 stran ; 22 cm. — (Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky)
Katalog
ISBN 978-80-87439-18-0


Petruželka, Luboš, 1952-

Nemalobuněčný karcinom plic / Luboš Petruželka a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, c2016. — ©2016. — 128 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-906589-1-2


Reichardt, Christiane

Hygiena a dezinfekce rukou : 100 otázek a odpovědí / Christiane Reichardt, Karin Bunte-Schönberger, Patricia Van der Linden ; překlad: Renata Halmo, Jana Mohrová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 70 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0217-4


Rychlíková, Eva, 1934-

Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch / Eva Rychlíková. — 5. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 504 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-474-6


Salaj, Petr

Poruchy hemostázy / Peter Salaj. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 102 stran : barevné ilustrace ; 18 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-513-2


Sedlář, Martin

Zlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv : Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-518-7


Šubrt, Bořivoj, 1948-

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 2. doplněné vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, c2015. — 351 stran. — (Edice práce mzdy pojištění)
Katalog
ISBN 978-80-7263-944-1


Zacharová, Eva

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0155-9


Zeman, Petr, 1977-

Artroskopie kyčelního kloubu / Petr Zeman a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 263 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-510-1


Po státnicích do knihovny? Ale jistě!

Knihovna ÚVI neslouží pouze studentům a zaměstnancům 1. lékařské fakulty UK, ale mj. také jejím absolventům. Po státnicích se tak mohou všichni absolventi 1. LF UK bezplatně zaregistrovat v otvírací době knihovny a nadále využívat výpůjční a další služby.

A co je potřeba k registraci?
Jako u ostatních kategorií platí, že u registrace je potřeba předložit platný občanský průkaz a personalizovaný průkaz UK (vystavuje výdejní centrum průkazů UK).

Budu si moci půjčit knihy domů?
Ano, můžete. Běžné i studijní výpůjčky Vám půjčíme na 30 dnů s možností prodloužení na 60 dnů.
Výpůjční podmínky se řídí jednotnou univerzitní maticí – absolventi spadají do kategorie F – veřejnost odborná.

Mohu využívat elektronické informační zdroje?
Ano, při přímém přístupu (ze studovny nebo půjčovny) můžete využívat všechny elektronické zdroje, které máme na 1. LF dostupné. Vzdáleně můžete přistupovat ke zdrojům pro externí registrované uživatele.

Mohu se účastnit seminářů a akcí knihovny?
Ano, není-li určeno jinak, může se kdokoliv zúčastnit našich vzdělávacích seminářů a přednášek. Přehled chystaných akcí naleznete na našich stránkách v kalendáři.

 

Máte-li jakékoliv otázky, napište nám nebo se přijďte zeptat osobně.

Změny v Provozním a výpůjčním řádu ÚVI

V souladu s Opatřením rektora č. 24/2016 – Knihovní řád Univerzity Karlovy vejde v platnost od 12.1.2017 nový Provozní řád a Výpůjční řád a další pravidla provozu ÚVI 1. LF UK a VFN. Rádi bychom Vás proto v předstihu informovali o hlavních změnách, které se dotknou mj. uživatelů ÚVI:

  • Ve všech knihovnách fakult a součástí UK budou sjednoceny výpůjční podmínky a výše pokuty za pozdní vrácení dle nové celouniverzitní výpůjční matice. Více informací naleznete na stránkách podpory CKIS.
  • Registrace do knihovny ÚVI bude od 12.1.2017 zdarma pro všechny kategorie.
  • U registrace do knihovny ÚVI musí každý uživatel předložit platný personalizovaný průkaz UK (studenta/zaměstnance/externího uživatele/Alumni UK, včetně průkazů s licencemi ISIC, ITIC apod.). Průkazy jsou vydávány ve Výdejních centrech UK.
  • Za nevyzvednutou a včas nestornovanou rezervaci (požadavek na výpůjčku) bude uživateli knihovny ÚVI účtován poplatek 30,- Kč / kniha.
  • Dokumenty z knihovny ÚVI určené k prezenčnímu studiu budou mít status „přísně prezenční“.

Další změny jsou uvedeny v Opatření děkana č. 1/2017.

Oznámení o uzavření knihovny

Vážení uživatelé, z technických důvodů bude v úterý 15. prosince po celý den uzavřena půjčovna i studovna.

Omlouváme se za případné komplikace a těšíme se na vás opět ve středu 16. prosince v běžné otevírací době.

tým ÚVI

 

Please, note that the library will be closed on Tuesday, 15th December 2015 due to technical difficulties.

Thank you for your understanding.