Vyšel dodatek k provoznímu a výpůjčnímu řádu ÚVI

Dne 15.9.2017 vešel v účinnost dodatek č. 1 k Provoznímu řádu a Výpůjčnímu řádu ÚVI (Opatření děkana č. 1/2017), který zavádí následující změny:

  • byly zrušeny SMS upozornění na vyřízení rezervace,
  • byly harmonizovány výpůjční limity v souladu s aktualizovaným Opatřením rektora č. 21/2017,
  • byly zvýšeny sankční poplatky za písemné upomínky – 1. upomínka 40,- Kč; 2. upomínka 60,- Kč,
  • byl zaveden sankční poplatek za zaslání předžalobní výzvy – 150,- Kč.

Plné znění Opatření děkana č. 1/2017 naleznete v sekci O nás > Dokumenty nebo na stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Print Friendly