Změny v Provozním a výpůjčním řádu ÚVI

V souladu s Opatřením rektora č. 24/2016 – Knihovní řád Univerzity Karlovy vejde v platnost od 12.1.2017 nový Provozní řád a Výpůjční řád a další pravidla provozu ÚVI 1. LF UK a VFN. Rádi bychom Vás proto v předstihu informovali o hlavních změnách, které se dotknou mj. uživatelů ÚVI:

  • Ve všech knihovnách fakult a součástí UK budou sjednoceny výpůjční podmínky a výše pokuty za pozdní vrácení dle nové celouniverzitní výpůjční matice. Více informací naleznete na stránkách podpory CKIS.
  • Registrace do knihovny ÚVI bude od 12.1.2017 zdarma pro všechny kategorie.
  • U registrace do knihovny ÚVI musí každý uživatel předložit platný personalizovaný průkaz UK (studenta/zaměstnance/externího uživatele/Alumni UK, včetně průkazů s licencemi ISIC, ITIC apod.). Průkazy jsou vydávány ve Výdejních centrech UK.
  • Za nevyzvednutou a včas nestornovanou rezervaci (požadavek na výpůjčku) bude uživateli knihovny ÚVI účtován poplatek 30,- Kč / kniha.
  • Dokumenty z knihovny ÚVI určené k prezenčnímu studiu budou mít status „přísně prezenční“.

Další změny jsou uvedeny v Opatření děkana č. 1/2017.

Print Friendly