Novinky ve fondu: listopad-prosinec 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP : stanovisko Pracovní skupiny pro doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP / kolektiv autorů. — 1. vydání. — Praha : Ambit Media, 2014. — 42 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-905474-4-5

Oxford handbook of adult nursing / edited by George Castledine, Ann Close. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. — xx, 1252 s. : il. ; 19 cm. — (Oxford handbooks in nursing)
Katalog
ISBN 978-0-19-923135-5

Understanding medical education : evidence, theory, and practice / edited by Professor Tim Swanwick. — Second edition. — Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2014. — xiii, 506 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-1184-7240-8

Bakalář, Eduard, 1934-2010

Hry pro osobní rozvoj : [50 osvědčených psychoher a aktivit pro posílení sociální inteligence] / Eduard Bakalář. — Brno : Computer Press, 2010. — 184 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. — (Edice aktivit a her)
Katalog
ISBN 978-80-251-2637-0


Bowman, Deborah

The worried student’s guide to medical ethics and law : thriving, not just surviving / Deborah Bowman. — London : BPP Learning Media Ltd., 2011. — xvi, 338 stran ; cm
Katalog
ISBN 978-1-4453-7949-4


Doležal, Jan, 1979-

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty / Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2013. — 181 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Management)
Katalog
ISBN 978-80-247-4631-9


Gartner, Leslie P., 1943-

Color atlas of histology / Leslie P. Gartner, James L. Hiatt. — fifth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott William & Wilkins, [2009]. — 2009. — xv, 459 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-8872-4


Honzík, Tomáš

Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách / Tomáš Honzík, Jiří Zeman. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, c2016. — ©2016. — 278 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4187-4


Charvát, Jiří, 1952-

Žilní vstupy : dlouhodobé a střednědobé / Jiří Charvát a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5621-9


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Pozitivní psychologie / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2010. — 195 s. : il. ; 20 cm. — (Psychologie)
Katalog
ISBN 978-80-7367-726-8


Le, Chap T., 1948-

Introductory biostatistics / Cahp T. Le, Lynn E. Eberly. — Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016. — xvii, 591 stran ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-470-90540-1


Linhart, Aleš, 1964-

Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí / Aleš Linhart, Tomáš Paleček. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 205 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius) (Moderní echokardiografie)
Katalog
ISBN 978-80-7345-509-5


Málek, Jiří, 1956-

Praktická anesteziologie / Jiří Málek a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 208 stran : ilustrace + 1 DVD
Katalog
ISBN 978-80-247-5632-5


Melia, Kath M.

Health care ethics : lessons from intensive care / Kath Melia. — London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2004. — 152 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-7619-7144-3


Meriano, Catherine,

Occupational therapy interventions : function and occupations / Catherine Meriano, Donna Latella. — Second edition. — Thorofare, NJ : Slack Incorporated, c2016. — ©2016. — viii, 534 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-6171-1055-9


Meško, Dušan, 1956-

Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektiv. — České, upravené vydání. — Martin : Osveta, 2006. — 481 stran :
Katalog
ISBN 80-8063-219-7


Meyers, Steven P.

MRI of bone and soft tissue tumors and tumor-like lesions : differential diagnosis and atlas / Steven P. Meyers. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2008. — xv, 798 s. : il. ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-3-13-135421-1


Oster, Sandra, 1949-

Successful grant proposals in science, technology and medicine : a guide to writing the narrative / Sandra Oster, Oster-edits, Paul Cordo. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015. — xii, 378 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-107-65930-8


Papanikitas, Andrew

Medical ethics and sociology / Andrew Papanikitas. — Second edition. — Edinburg : Mosby/Elsevier, c2015. — ©2015. — xiv, 198 stran ; cm. — (Crash Course)
Katalog
ISBN 978-0-7234-3865-6


Petrie, Aviva

Medical statistics at a glance / Aviva Petrie, Caroline Sabin. — 3rd ed. — Chichester ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2009. — 180 s. : il. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-8051-1


Plamínek, Jiří, 1958-

Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět / Jiří Plamínek, autor kapitoly 3.3 Daniel Franc. — 2. doplněné vydání. — Praha : Grada, 2012. — 198 stran : černobílé ilustrace, 1 portrét autora ; 24 cm. — (Komunikace)
Katalog
ISBN 978-80-247-4484-1


Pokorná, Andrea, 1973 říjen 14.-

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství / Andrea Pokorná. — Vyd. 3., dopl. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. — 104 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7013-524-2


Preiss, Marek, 1967-

Trénování paměti a poznávacích schopností / Marek Preiss, Jaro Křivohlavý. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2009. — 205 s. : il. ; 21 cm. — (Psychologie pro každého)
Katalog
ISBN 978-80-247-2738-7


Prokop, Mathias

Spiral and multislice computed tomography of the body / Mathias Prokop, Michael Galanski; co-editors Aart J. van der Molen, Cornelia Schaefer-Prokop; with contributions by C. Engelke. — [1st ed.]. — Stuttgart : Thieme, 2003. — XII, 1090 s. : 1972 il., 332 tabulky
Katalog
ISBN 3-13-116481-6


Suchá, Jitka, 1973 prosinec 18.-

Trénujte si paměť / Jitka Suchá. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2010. — 211 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-791-6


Šváb, Jan, 1942-

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích / Jan Šváb a kol. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 356 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3238-4


Tomová, Šárka

Komunikace s pacientem v intenzivní péči / Šárka Tomová, Jana Křivková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 134 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0064-4


Tóthová, Valérie, 1955-

Ošetřovatelský proces a jeho realizace / Valérie Tóthová a kol. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Triton, 2014. — 225 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-785-9


Zvárová, Jana, 1943-

Základy statistiky pro biomedicínské obory / Jana Zvárová. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2016. — 219 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Biomedicínská statistika (Karolinum) ; I.)
Katalog
ISBN 978-80-246-3416-6


Print Friendly