Novinky ve fondu: květen 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace : 2015-2017 : 10. vydání / editoři T. Heather Herdman a Shigemi Kamitsuru ; překlad: Pavla Kudlová. — 1. české vydání. — Praha : Grada, 2015. — xxiii, 439 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5412-3

Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství / Miloš Velemínský, Blanka Žižková (eds.). — 1. vydání. — Praha : Triton, 2008. — 341 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-095-9

Brons, Rijnko

Facial harmony : standards for orthognathic surgery and orthodontics / Rijnko Brons. — Chicago : Quintessence Pub. Co., c1998. — 166 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-86715-331-8


Dawson, Beth

Basic & clinical biostatistics / Beth Dawson, Robert G. Trapp. — 4th ed. — New York : Lange Medical Books-McGraw-Hill, Medical Pub. Division, c2004. — x, 438 s. : il. 24 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Katalog
ISBN 978-0-07-141017-5


Hulková, Viera

Štandardizácia v ošetrovateľstve / Viera Hulková. — 1. vydanie. — Praha ; Bratislava : Grada Publishing, 2016. — 231 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0063-7


Hulley, Stephen B.

Designing clinical research / Stephen B. Hulley, Steven R. Cummings, Warren S. Browner, Deborah G. Grady, Thomas B. Newman. — Fourth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013. — xiii, 367 26 stran ; cm
Katalog
ISBN 978-1-60831-804-9


Jarošová, Darja

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství / Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 144 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5426-0


Kurucová, Radka

Zátěž pečovatele : posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné / Radka Kurucová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 112 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5707-0


Levitová, Andrea

Zdravotně-kompenzační cvičení / Andrea Levitová, Blanka Hošková. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — 112 stran : černobílé ilustrace; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4836-8


Miles, Dale A.

Color atlas of cone beam volumetric imaging for dental applications / Dale A. Miles. — Chicago : Quintessence Pub., c2008. — ix, 310 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-86715-481-8


Petržela, Michal, 1981-

První pomoc pro každého / Michal Daniel Petržela. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 102 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5556-4


Reyneke, Johan P.

Essentials of orthognathic surgery / Johan P. Reyneke. — 2nd ed. — Hanover Park, IL : Quintessence Pub., c2010. — viii, 272 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-86715-500-6


Stožický, František, 1941-

Základy dětského lékařství / František Stožický, Josef Sýkora a kolektiv. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 459 stran, 8 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : barevné ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2997-1


Strunecká, Anna, 1944-

Doba jedová / Anna Strunecká a kol. — Vydání 1. — Praha : Triton, 2011-2015. — 5 svazků (295, 367, 245, 340, 525 stran) : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-469-8


Synková, Hana, 1960-

Všechno je dobré / Hanka Synková. — Vydání 1. — Praha : Triton, 2013. — 397 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-644-9


Zlatohlávek, Lukáš

Klinická dietologie a výživa / Lukáš Zlatohlávek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2016. — 422 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-88129-03-5


Zrubáková, Katarína, 1975-

Farmakoterapie v geriatrii / Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 224 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra (Grada))
Katalog
ISBN 978-80-247-5229-7


Print Friendly