Z historie: Svalnatec a alternativní využití knih

Seznamte se s knižními poklady historického fondu 1. lékařské fakulty UK! Dnes vybíráme…

COWPER, William. Anatomia corporum humanorum

Angličan William Cowper (1666–1709) byl ve své době významným anatomem a chirurgem, ovšem podle některých se stal také jedním z největších plagiátorů v dějinách publikování lékařských prací. Jeho o něco starší nizozemský současník Govard Bidloo (1649–1713) vydal roku 1685 atlas Anatomia Humani Corporis, který vyšel o pět let později i v holandské verzi. Dílo se ovšem špatně prodávalo a vydavatel prodal řadu nesvázaných ilustrací od Gérarda de Leiresse (1640–1711) Cowperovi. Ten je opatřil novým anglickým komentářem, nechal svázat do knih a beze zmínky o původních původcích díla sám vydával. O něco mladší latinský překlad díla (opět tedy nazvaný stejně, jako první Bidloovo vydání) je uložen v knihovně Ústavu dějin lékařství 1. LF UK a VFN. Vy si nyní můžete prohlédnout několik původních Leiressových ilustrací z konce 17. století, na kterých autor mj. naznačil alternativní využití knih při studiu lidské anatomie.

Cowperovo anglické vydání je online dostupné v Bibliothèque numérique Medic@.

Citace knihy: COWPER, William. Anatomia corporum humanorum. Lugduni Batavorum: Langerak, 1739.

 

LEVELING, Heinrich Palmaz. Anatomische Erklärung der Original-Figuren von Andreas Vesal

Andreas Vesalius (1514–1564) je bezpochyby jedním z nejznámějších anatomů raného novověku. Jeho význam spočívá především v tom, že odhalil a vyvrátil řadu Galénových omylů, díky čemuž se stal zakladatelem moderní anatomie. V daném duchu jeho následovníci odhalovali a vyvraceli omyly Vesaliovy. Jedním z nich byl německý lékař Heinrich Palmaz Leveling (1742–1798), který roku 1783 vydal zásadní Vesaliovo dílo De humani corporis fabrica libri septem s vlastním komentářem. Knihu doplnil ilustracemi původního Vesaliova díla, které v 16. století vytvořil Jan Stephan von Calcar (asi 1499–1546). Kromě frontispisu knihy, na němž je zobrazena pitva člověka, ke které zve sám Vesal jakožto k ústřednímu zdroji poznatků o člověku, představujeme také Calcarovo vyobrazení kostlivce a jeden z výjevů ze známé série „svalnatce“ v jednom ze stádií „svlékání z kůže“. Budoucí lékaře jistě také zaujme pohled na dobový stůl s rozloženými pomůckami k pitvě.

Levelingova kniha je online dostupná v digitální knihovně Bavarian State Libary.

Citace knihy: LEVELING, Heinrich Palmaz. Anatomische Erklärung der Original-Figuren von Andreas Vesal. Ingolstadt: Anton Attenkhouer, 1783.

Print Friendly