zprostredkovatele

Postup vypracování citačních ohlasů za rok 2020 pro potřeby interní evaluace 1. LF UK a VFN v novém rozhraní Web of Science

– pokyny pro zprostředkovatele, pokud si mají citační ohlasy vypracovávat sami autoři – 

Pokud jste „jen“ zprostředkovatel a na Vašem pracovišti si autoři vypracovávají sami, je potřeba jim podklady k dopracování dodat, hotové sesbírat a předat do ÚVI.

Sběr citací probíhá v Office 365. Podklady pro dopracování naleznete na sharepointu UK v soukromé skupině  – nejdříve zadejte své osobníčíslo@cuni.cz (nikoliv lf1.cuni.cz), poté budete přesměrováni na CAS přihlášení, kam se přihlaste jako do jiných informačních systému UK, jak jste zvyklí.

 • pokud Vám nebyl ještě udělen přístup, zažádejte si o něj e-mailem na achri@lf1.cuni.cz
 • nemáte-li úvazek u 1. LF UK, ÚVI Vám pošle podklady e-mailem

Pokud se Vám objeví hláška Nefungovalo to, jste pravděpodobně přihlášeni v Office 365 u jiné instituce (např. u VFN),

Nechcete-li „přepínat“ mezi účty, zkuste pro každý užívat jiný internetový prohlížeč.

Jinak klikněte na první odkaz: Klikněte sem a přihlaste se k tomuto webu pod jiným účtem:

A přihlaste se účtem s právy k přístupu (tedy s @cuni.cz):

(pokud se Vám nenabízí, kliknete na Použít jiný účet a přihlaste se @cuni.cz).

Na sharepointu uvidíte složku svého pracoviště NSXXX (kde xxx je číslo nákladového střediska Vašeho pracoviště).

V podsložce XXX_CO_2021 naleznete 2 dokumenty k dopracování:

 • XXX_formular2021.xlsx
 • XXX_podklady2021.xlsx 

Zaktualizujte si  XXX_formulář_2021.xlsx  tak, aby byli uvedeni pouze autoři, kteří měli ve sledovaném období (1. 1. 2021 – 31. 12. 2021studijní (PGS – postgraduální studenti na 1. LF UK) nebo pracovně-právní vztah k 1. LF a/nebo VFN (i kdyby to byl pouze jeden pracovní den). Autoři, kteří nastoupili až v roce 2022 nebo skončili 31. 12. 2020 a dříve, ty nelze započítávat (a pokud v podkladech jsou, vymažte je). Zkontrolujte, zda je pravdivě zaškrtnuto, kde byl autor ve sledovaném čase – zda na  1. LF a/nebo VFN a/nebo byl PGS (postgraduálním studentem).  

 • Budete-li připisovat nově příchozí autory a nebudete znát jejich osobní číslo, nevadí, nechte prázdné, my doplníme sami (je potřeba mít takové, které má autor v číselníku OBD, může se tedy stát, že autor je jen ve VFN, ale má UK číslo ze studií). 

Dokument je v online prostředí a změny se samy ihned ukládají. Pokud jste něco zadali chybně, dejte zpět (Ctrl + Z) nebo šipku Zpět.

Dokument XXX_podklady2021.xlsx obsahuje již dříve zadané práce (a ÚVI se snaží přidávat průběžně i práce z OBD, ať s tím máte co nejméně starostí). Autoři jsou seřazeni abecedně, stejně tak i jejich práce. Dokument je potřeba autorům předat k dopracování. 

Dokument si stáhněte do svého počítače (pokud neznáte: zaškrtněte požadovaný řádek s dokumentem a dejte Stáhnout): 

 

 • Až se dokument stáhne (měl by se Vám objevit vlevo dole, a bude ve složce Stažené dokumenty, ale je možné, že jste si určili v PC jinou složku pro stahování), otevřete jejpokud jsou uvedeny práce autorů, kteří již na Vašem pracovišti nefigurovali, tak příslušné řádky umažte a dokument si uložte do své složky, kde si citační ohlasy shromažďujete (nebo případně na plochu, ať máte na očích). 

Autorům dokument rozešlete e-mailem (celý, nebo “rozkouskujte” a každému autorovi pošlete jen jeho část), přiložte i odkaz na návod: https://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost/citacni-ohlasy/CO  a stanovte si termín odevzdání tak, ať stihnete podklady včas sesbírat a předat do konce června.

Pokud v roce 2021 u Vás byli autoři, kteří u Vás v době vypracování již nefigurují (nemůžete je oslovit a nemohou tedy citace vypracovat)vytvořte za ně podle pokynů sami nebo zajistěte vypracování některým z kolegů.  

Sesbíraná data za celé pracoviště zkompletujte do jednoho dokumentu a ten pak nahrajte do podsložky XXX_CO_2021 pod názvem XXX_CO2021.xlsx (pokud neznáte: ve složce na sharepointu dejte Nahrát – Soubory  a proklikejte se do složky nebo na plochu, podle toho, kde máte dokument v PC umístěný) 

Do XXX_formulář_2021.xlsx vepište každému autorovi součet citačních ohlasů a dopište h-index

Vytištěný a podepsaný formulář dodejte (vnitřní poštou, poštou nebo osobně)  na adresu:

Citační ohlasy 2022

UVI

U Nemocnice 4

128 00 Praha 2

Termín předložení je 30. 6. 2022 

Než odevzdáte, ujistěte se, prosím, že: 

 • jste uvedli jen autory, kteří měli pracovně-právní a/nebo studijní k 1. LF UK/VFN v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (i kdyby jen 1 den)
 • jsou autoři uvedeni abecedně
 • u autorů, kteří publikovali pod více jmény, máte všechny varianty jména – u autorů se změněným příjmením píšete ve tvaru:
  • Nováková (Horáková), Anna; kde příjmení v závorce je dříve používané
 • autoři vypracovali citace i h-index pro všechny varianty příjmení autora (při hledání jste do polí Author zapsali všechny obměny a použili booleovský operátor OR) a hodnota není nižší než loni
 • uvádíte autory do excelu s diakritikou a ve tvaru: Příjmení čárka mezera Křestní jméno – příklad: Řeřicha, Alois, pokud chcete od sebe odlišit jmenovce v rámci pracoviště, připište jr., doc., ale není to potřeba, i tak budou odlišitelní os. číslem dle OBD
 • že jste u autorů, kteří již na Vašem pracovišti nepůsobili, vymazali jejich data
 • že autor nemá totožnou práci uvedenou vícekrát
 • že se Vám shodují součty v přehledu a ve formuláři

Případné dotazy a připomínky pište na achri@lf1.cuni.cz.

Citace budou během léta zkontrolovány a pokud bude potřeba něco doladit, budete osloveni (vše probíhá pomocí barev, co je v pořádku, bude zažluceno, k čemu bude připomínka, bude označeno červenou barvou a ve přidaném sloupci N bude poznámka s připomínkou, na kterou budete moci reagovat). Buďte tedy na příjmu, nebo dejte vědět, prosím, že delší dobu nebudete k dispozici. Ať se vše stihne do termínu. Data budou dále zpracována a musejí se včas odevzdat. Až se shodneme na konečné verzi, bude pojmenováno XXX_CO2021_HOTOVO.xlsx a XXX_f2021HOTOVO.xlsx. Ve složce budou verze od odevzdaný, zkontrolovaný až po konečný dokument.

Poté dojde k přepočítání bodů pro interní evaluaci. Přednostům budou na podzim rozeslány tabulky s výpočty.

Print Friendly