Předimportované záznamy z WoS

V OBD je možné při vkládání záznamů využít předimportované záznamy z Web of Science.

Předimportovaný záznam lze vyhledat dvěma způsoby:

 1. Jako obvykle založíte Nový záznam. Po vyplnění názvu a ostatních úvodních údajů Vám bude záznam, je-li z WoS předimportován, nabídnut k použití. Klikněte na “Převzít do OBD”.
 2. V sekci OBD je záložka Zásobník předimportovaných záznamů, kde je možné záznamy hledat podle různých parametrů. Najděte požadovaný záznam a pokud ještě nebyl do OBD převzat, klikněte na Volby>> a vyberte “Převzít do OBD”.

Otevře se nové okno se záznamem z WoS, který je nutno před “převzetím do OBD” doupravit.

Vlevo před jednotlivými údaji jsou zaškrtávací políčka – zaškrtnuty musí být všechny údaje, které chcete do OBD převzít. Údaj, u u kterého zaškrtnutí zrušíte, se do záznamu neuloží.

Projdeme si jednotlivé oddíly.

Základní informace:

 • Rok uplatnění je zaškrtnut, pokud není chybný, nic neměňte.
 • Vyplňte Pracoviště pro schválení (vyberte “1. LF – Vaše pracoviště”).

Autoři:

 • Pomocí tlačítka vpravo můžete “Zvýraznit domácí afiliace”, zvýrazní se červeně. To Vám pomůže při identifikaci domácích autorů.
 • Domácí autory je potřeba zaškrtnout nebo vybrat z číselníku:
  OBD automaticky* prohledá číselník domácích autorů a když nalezne osobu se stejným jménem, jako je v záznamu z WoS, nabídne ji k výběru. Je-li nalezen správný autor, zaškrtnutím jej označte.
  V případě, že OBD najde v číselníku více než tři autory daného jména, je nutné číselník otevřít a autora v něm najít běžným způsobem.
  (*OBD prohledává číselník automaticky jen do určitého počtu autorů v záznamu. Funkci ale můžete spustit i ručně tlačítkem “Dohledat autory”.)
 • Je-li autor externí a zahraniční, zaškrtněte příslušná políčka u tohoto autora. U zahraničních autorů doplňte zemi.

Titul:

 • Údaje dostupné z WoS jsou vyplněny a zaškrtnuty – pokud nejsou chybné, nic neměňte.

Způsob financování:

 • Jsou-li ve WoS uvedeny informace o financování, slouží zde jako nápověda.
  Financování do OBD vložte běžným způsobem, tj. vybráním z číselníku. 

Specifické informace:

 • Údaje dostupné z WoS jsou vyplněny a zaškrtnuty – pokud nejsou chybné, nic neměňte.

Uložit záznam do složky:

 • Používáte-li k třídění svých záznamů nějaké složky, přímo zde můžete záznam do složek zařadit.

Na závěr klikněte na “Převzít do OBD a dopracovat” a záznam dopracujte běžným způsobem (upravte pracoviště u domácích autorů**, doplňte obor z číselníku atd.).

Kliknete-li na “Převzít do OBD”, uloží se záznam jako Rozpracovaný. Záznam je nutné nalézt a dopracovat.

**V převzatém záznamu je nutné autorům zkontrolovat pracoviště a odmazat ta, která v článku nemají uvedena (= autory zadávejte přesně podle toho, co mají uvedeno v článku!)
Budete-li domácí autory vybírat z číselníku až v záznamu, nezapomeňte opravit diakritiku (nebo zaškrtnout “Ignorovat diakritiku”) a odmazat tečku za jménem.

Print Friendly