Databázové rozhraní Ovid – pokročilé techniky

6. 11. od 14 hodin

ÚVI 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, učebna 1. 30

Školení vyhledávání v databázích OVID s lektorem z Wolters Kluwer (překlad do češtiny je možný). Školení se bude věnovat:

  1. pokročilým technikám vyhledávání [booleovské a proximitní operátory, wildcards, funkce mappování (automaticky vybírá k zadanému vyhledávacímu termínu deskriptory MESH), syntaxe příkazového řádku, stop slova, vyhledávání v polích/indexech,  vyhledávání v multimediálním obsahu a křížové vyhledávání v několika databázích najednou],
  2. práci s výsledky vyhledávání v databázích Medline, EBMR a Journals@Ovid.

Přihlásit se na školení můžete na tomto e-mailu: david.horvath@lf1.cuni.cz.

Print Friendly