Jak poznat predátora bez Beallova seznamu?

V lednu 2017 bez vysvětlení zmizel kompletní obsah osobního blogu amerického knihovníka Jeffreyho Bealla – Scholarly Open Access, který se několik let zabýval sestavováním seznamu predátorských vydavatelů a časopisů, subjektů parazitujících na modelu otevřeného přístupu (open access) a křivících prostředí akademického publikování. Ztráta tohoto zdroje vyvolala ve vědecké komunitě na jedné straně rozhořčení, na druhé straně souhlas. Beall byl v posledních letech několikrát konfrontován s odmítavými reakcemi nejen ze strany vydavatelů, kteří se ocitli na jeho seznamu a domnívali se, že neprávem, ale i ze strany samotných vědců – ať už v pozici editorů nebo publikujících autorů. Jedním ze sporných případů uvedených na seznamu predátorů, který se dotýká mj. lékařských oborů, bylo např. švýcarské vydavatelství Frontiers. Na druhou stranu byl Beallův blog jediným komplexnějším zdrojem informací o predátorech, přestože ne kompletní, neboť se Beall primárně zajímal o tituly vydávané v angličtině, a autoři tak přišli o užitečný referenční zdroj. V tuto chvíli jsou Beallovy seznamy dostupné již pouze v neaktualizované podobě z internetového Archivu (kopie z 3. ledna 2017) nebo z kopie Beallslist, u které však není znám autor.

Ačkoliv jediná černá listina zmizela z internetu, je potřeba zdůraznit, že samotní predátoři svou činnost zdaleka neukončili a pro publikujícího autora je proto i nadále důležité být ostražitý při výběru vhodného periodika. Základní kroky, které může provést každý autor před odesláním článku do redakce vybraného časopisu, nabízí stránka Think.Check.Submit. nebo česká verze #vimkdepublikuji.

Pro publikující autory z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nabízí ÚVI také stálou konzultační službu. Chcete-li pomoci s prověřením časopisu či vydavatele (popřípadě i neznámé virtuální konference) nebo máte-li jakýkoliv dotaz k otevřenému přístupu či pravděpodobným predátorům a jejich praktikám, neváhejte nás kontaktovat na adrese openaccess@lf1.cuni.cz.

 

Obecné informace o otevřeném přístupu a predátorech naleznete mj. na stránkách ÚVI nebo na stránkách Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ.