Aktuality

Strategie práce s vědeckými lékařskými informacemi

4.10.2016
Nový cyklus seminářů s názvem Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který bude od října 2016 pravidelně pořádat Ústav vědeckých informací, má za cíl seznámit doktorandy, mladé vědce i ostatní zájemce z řad akademické obce 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice s nabídkou elektronických informačních zdrojů v prostředí 1. LF UK a ...
Více

E-knihy odstraněny z katalogu UK

3.10.2016
Záznamy elektronických knih byly k 1. říjnu 2016 odstraněny z knihovního katalogu Univerzity Karlovy (CKIS). Jednotlivé e-tituly je nyní možné vyhledávat pomocí Portálu elektronických knih UK a centrálního vyhledávacího systému UKAŽ.
Více

Nové elektronické učebnice a atlasy od Thieme

23.9.2016
Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme zakoupili kolekci elektronických učebnic, referenčních příruček a barevných atlasů z oblasti medicíny od nakladatelství Thieme. Celkem 83 titulů rozdělených do 7 kategorií si můžete prohlížet buď online ve formátu PDF přímo v prohlížeči nebo si můžete knihy stáhnout jako offline výpůjčky do svého mobilního zařízení. V rámci rozhraní mají uživatelé dále možnost si vytvořit osobní profil, ...
Více

Z historie: Dramatická anatomie

25.8.2016
Mezi starými tisky uloženými v Ústavu dějin lékařství 1. LF UK nenalezneme jen publikace přibližující historický vývoj poznání v oblasti lékařských a přírodních věd, ale též díla, která vynikají po umělecké stránce. Mezi ně bezpochyby patří kniha Tabulae anatomicae, o jejíž výzdobu se postaral Pietro da Cortona (1596–1669), významný malíř a architekt pozdního římského baroka. ...
Více

E-časopisy odstraněny z katalogu UK

9.8.2016
Záznamy elektronických časopisů byly k 1. srpnu 2016 odstraněny z knihovního katalogu Univerzity Karlovy (CKIS). Jednotlivé e-tituly je nyní možné vyhledávat pomocí Portálu elektronických časopisů (PEC) a centrálního vyhledávacího systému UKAŽ.
Více

Print Friendly