Aktuality

Zkušební přístup: Biomedical & Life Sciences Collection

6.10.2015
Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií. Zkušební přístup je nastaven pro síť 1. lékařské fakulty UK a VFN, využít ...
Více

Zkušební přístup: VisualDx

5.10.2015
Vyzkoušejte si nový zkušební přístup do vizuálního diagnostického systému na podporu klinického rozhodování pro dermatology a praktické doktory – VisualDx. Nástroj pomáhá lépe identifikovat a diagnostikovat podle stavu a projevů na kůži infekční, metabolické, nutriční, genetické a imunologické choroby, infekce měkkých tkání a reakce na léčiva. Systém poskytuje okamžitý přístup k cca 30 000 lékařským snímkům, ověřeným lékařským znalostem ...
Více

Novinky ve fondu: červen – srpen 2015

4.9.2015
Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu. Angiologie . — Praha : Galén, -. — Praha : Maxdorf. — sv. ; 28 cm. — (Jessenius) Katalog Arteriální hypertenze – současné klinické trendy . : sympozium : sborník přednášek ...
Více

Knihy, které má ÚVI zájem získat do fondu

1.1.2015
Biochemie v souvislostech. Díl I, Základy energetického metabolizmu František Duška, Jan Trnka 2006 Chirurgie pro studium a praxi: chirurgie v poznámkách, pomůcka pro přípravu na státní zkoušku a lékařskou praxi M. Müller 1997 Lékařská mikrobiologie obecná Miroslav Votava a kol. 2005 Lékařská mikrobiologie speciální Miroslav Votava 2003 Ortodoncie 1 Milan Kamínek, Marie Štefková 2001 Pediatrie Karl-Heinz Niessen 1996 Speciální chirurgie: neurochirurgie Jaroslav Plas 2000 Základy klinické endodoncie Luděk Peřinka 2003 (2009) Pakliže máte knihy k nabídnutí, kontaktuje prosím PhDr. Lindu ...
Více

Nakladatelství Karolinum v nabídce EBSCO eBooks

4.11.2014
Společnost EBSCO díky nedávno navázané spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Nakladatelstvím Karolinum zpřístupnilo více než 150 titulů prestižního českého nakladatele v projektu EBSCO eBooks. Nakladatelství Karolinum je největším univerzitním vydavatelem odborné literatury v České republice a jeho produkce pokrývá řadu akademických oborů. Vít Krobot, editor Karolina, komentuje partnerství se společností EBSCO následovně: „Rozšíření dostupnosti našich ...
Více

Print Friendly