Mapování aktuálních potřeb vědců na 1. LF UK

Zapojte se do analýzy výzkumných dat na UK, kde se mapují aktuální potřeby vědců a výzkumníků v oblasti správy výzkumných dat s cílem nastavit systém opory a infrastruktury celé UK.

Řekněte nám více o Vašich zkušenostech na: openscience.cuni.cz/OSCI-18.html?n!

Další informace naleznete na Twitteru: #RDM

Print Friendly