Nový e-časopis Hygiena k dispozici v knihovně

Časopis Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, práce objasňující vztahy mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí. Samostatné celostátní odborné akce jsou prezentovány formou suplementů.   Od roku 2007 časopis vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.

Mnoho současných článků je věnováno onemocnění Covid-19.

Více informací o možnostech přístupu naleznete v sekci Výběry medicínských e-časopisů.

Print Friendly