Novinky ve fondu: prosinec 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Adrenaline : production, role in disease and stress, effects on the mind and body / Alfred Bennun, editor. — New York : Nova Science Pub Inc 2014. — xiv, 221 stran : ilustrace , 24 cm. — (Endocrinology research and clinical developments)
Katalog
ISBN 978-1-63321-084-4

Nelson textbook of pediatrics / [edited by] Robert M. Kliegman . [et al.]. — 18th ed. — Philadelphia : Saunders, c2007. — lii, 3147 s. : il., portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-2450-7

Červený, Rudolf

Geriatrie : novelizace 2014 / Rudolf Červený, Eva Topinková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2014. — ©2014. — 29 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-69-5


Hanuš, Tomáš, 1951-

Urologie pro mediky / Tomáš Hanuš, Petr Macek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 305 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-3008-3


Hlúbik, Pavol, 1957-

Obezita : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : novelizace 2014 / autoři Pavol Hlúbik, Štěpán Svačina, Petr Sucharda, Martin Fried, Svatopluk Býma. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, c2014. — ©2014. — 13 s. ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-72-5


Kábrt, Jan, 1910-2006

Lexicon medicum / Jan Kábrt, Jan Kábrt jr. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 917 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-200-8


Karen, Igor, 1964-

Metabolický syndrom : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : novelizace 2014 / Igor Karen, Miroslav Souček, Hana Rosolová, Petr Sucharda, Štěpán Svačina, Michal Vrablík, Dana Moravčíková. — Praha : CDP-PL, 2014. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-70-1


Kieslichová, Eva

Dárci orgánů / Eva Kieslichová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 334 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-451-7


Koutná, Markéta

Manuál hojení ran v intenzivní péči / Markéta Koutná, Ondřej Ulrych et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — xi, 200 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-190-2


Perušičová, Jindra, 1942-

Kontroverze v diabetologii : průvodce pro každodenní praxi / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 95 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 18)
Katalog
ISBN 978-80-7345-457-9


Svačina, Štěpán, 1952-

Diabetes mellitus : léčba u starších pacientů ČR / Štěpán Svačina, Igor Karen, Božena Jurašková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2014. — ©2014. — 16 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-68-8


Vašků, Vladimír, 1954-

Psoriáza / Vladimír Vašků. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 128 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 69)
Katalog
ISBN 978-80-7345-430-2


Wendsche, Peter, 1945-

Traumatologie / Peter Wendsche, Radek Veselý et al. — Praha : Galén, 2015. — xvi, 344 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-211-4


Novinky ve fondu: listopad 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Electron microscopy : methods and protocols / edited by John Kuo. — Third edition. — New York : Humana Press, c2014. — ©2014. — xviii, 799 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Methods in molecular biology, ISSN 1064-3745 ; 1117) (Springer protocols)
Katalog
ISBN 978-1-62703-775-4

Sepse / editoři: Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 294 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-448-7

Čeledová, Libuše, 1960-

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře : manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti / Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 192 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-247-4844-3


Ďurovič, Michal

Restaurování a konzervování archiválií a knih / Michal Ďurovič a kolektiv. — Vydání 1. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. — 517 stran : černobílé ilustrace, fotografie ; 25 cm
Katalog
ISBN 80-7185-383-6


Fialová, Lenka, 1957-

Lékařská chemie a biochemie pro stomatology : praktická cvičení – teoretická část / Lenka Fialová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 209 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2890-5


Haluzík, Martin, 1970-

Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty / Martin Haluzík. — 2., rozšířené vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — ©2015. — 149 stran ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3660-3


Haškovcová, Helena, 1945-

Lékařská etika / Helena Haškovcová. — Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 225 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-204-6


Hirt, Miroslav, 1950-

Soudní lékařství / Miroslav Hirt a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015-. — svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5680-6


Kolařík, Dušan

Repetitorium gynekologie / Dušan Kolařík, Michael Halaška, Jaroslav Feyereisl. — Praha : Maxdorf, c2008. — 1030 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-138-7


Mazánek, Jiří, 1943-

Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 287 stran : ilustrace, 2 portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4865-8


Naňka, Ondřej, 1972-

Přehled anatomie / Ondřej Naňka, Miloslava Elišková. — Třetí, doplněné a přepracovaně vydáni. — Praha : Galén; c2015. — ©2015. — xii, 416 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-206-0


Nejedlá, Marie, 1961-

Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů / Marie Nejedlá. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — 238 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4402-5


Němec, Pavel

Optická koherenční tomografie : klinický atlas sítnicových patologií / Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 302 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3810-2


Perušičová, Jindra, 1942-

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt / Jindra Perušičová. — Praha : Maxdorf-Jessenius, c2015. — ©2015. — 108 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; svazek 16)
Katalog
ISBN 978-80-7345-433-3


Perušičová, Jindra, 1942-

Diabetes mellitus a respirační systém / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 77 stran ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 17) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-439-5


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi / Richard Rokyta a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xxxi, 680 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4867-2


Rozsypal, Hanuš, 1962-

Základy infekčního lékařství / Hanuš Rozsypal. — Vydání první. — V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. — 566 stran, 4 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2932-2


Spitzer, Manfred, 1958-

Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum / Manfred Spitzer ; z německého originálu Digitale Demenz: wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen přeložil František Ryčl. — Vydání první. — Brno : Host, 2014. — 341 stran : fotografie, ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-7294-872-7


Streitová, Dana

Septické stavy v intenzivní péči : ošetřovatelská péče / Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 159 stran, iv stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5215-0


Strub, Jörg Rudolf, 1948-

Protetika I / J.R. Strub, M. Kern, J.C. Türp, S. Witkowski, G. Heydecke, S. Wolfart. — 4., přepracované a rozšířené vydání. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 328 stran : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5260-0


Stříž, Ilja, 1958-

Cytokiny v klinické medicíně / Ilja Stříž, Vladimír Holáň. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 260 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-427-2


Voit, Petr, 1956-

Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod / Petr Voit. — 2. vydání. — Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. — 2 svazky (655 stran, 96 stran obrazová příloha, strany 656-1350, 64 stran obrazová příloha) : ilustrace (některé barevné), faksimilie ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica ; 2)
Katalog
ISBN 978-80-7277-390-9


Novinky ve fondu: říjen 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Gray, Len

interRAI clinical and management applications manual for use with the interRAI acute care assessment instrument : scales, screeners, problems, clinical action points, and quality indicators / Len Gray, Sergio Ariῆo-Blasco, Katherine Berg, Christophe Bula, Giovanni Gambassi, George Heckman, Pálmi Jónsson, Marie-Jeanne Kergoat, Bruce Leff, Melinda Martin-Khan, Semir Sinha, Fredrik Sjöstrand. — Version 9.1. — Ann Arbor : interRAI, 2013. — 75 stran ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-62255-005-0


Kilibarda, Biljana

National survey on life styles of citizens in Serbia 2014 : key findings on substance use and gambling / Biljana Kilibarda, Viktor Mravcik, Janusz Sieroslawski, Jelena Gudelj Rakić, Marcus Sebastian Martens. — 1. vydání. — Bělehrad : Institute of public health of Serbia, 2014. — 56 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-86-7358-058-6


Krengel, Martin, 1980-

Tajemství efektivního učení : dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím / Martin Krengel ; překlad Iva Michňová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 232 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5543-4


Mazánek, Jiří, 1943-

Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 287 stran : ilustrace, 2 portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4865-8


Reid, Robin, 1954-

Pathology illustrated / Robin Reid, Fiona Roberts ; original illustrations by Robin Callander ; new illustrations by Ian Ramsden. — 6th ed. — Edinburgh ; Elsevier/Churchill Livingstone, 2005. — xii, 677 s. : il.
Katalog
ISBN 0-443-07336-8


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi / Richard Rokyta a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xxxi, 680 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4867-2


Semrád, Michal

Cardiovascular surgery / Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta. — 1st ed. — Prague : Karolinum, c2014. — ©2014. — 266 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2465-5


Škařupová, Kateřina

The levels of use of opioids, amphetamines and cocaine and associated levels of harm : summary of scientific evidence / Kateřina Škařupová, author ; Tomáš Zábranský, Viktor Mravčík, supervision ; Danica Thanki and Julian Vicente, editors. — 1. vydání. — Lucemburk : Publications office of the European union, 2014. — 53 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-92-9168-737-4


Vela, Marcelo F.

Refluxní choroba jícnu – GERD / Marcelo F. Vela, Joel E. Richter, John E. Pandolfino a kolektiv ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla Jiří Dolina. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — xx, 250 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4063-8


Vörösová, Gabriela

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5304-1


Knihy, které má ÚVI zájem získat do fondu

Biochemie v souvislostech. Díl I, Základy energetického metabolizmu František Duška, Jan Trnka 2006
Chirurgie pro studium a praxi: chirurgie v poznámkách, pomůcka pro přípravu na státní zkoušku a lékařskou praxi M. Müller 1997
Lékařská mikrobiologie obecná Miroslav Votava a kol. 2005
Lékařská mikrobiologie speciální Miroslav Votava 2003
Ortodoncie 1 Milan Kamínek, Marie Štefková 2001
Pediatrie Karl-Heinz Niessen 1996
Speciální chirurgie: neurochirurgie Jaroslav Plas 2000
Základy klinické endodoncie Luděk Peřinka 2003 (2009)

Pakliže máte knihy k nabídnutí, kontaktuje prosím PhDr. Lindu Egemovou.