Z historie: Johann Popp a jeho Chemický poklad léčiv, který prošel ohněm

POPP, Johann. Thesaurus Medicinae, Oder Chymischer Artzney Schatz

Ve sbírce Ústavu dějin lékařství 1. LF UK se nachází také rozsáhlé dílo Johanna Poppa (nar. 1577) Thesaurus Medicinae, Oder Chymischer Artzney Schatz, vydané roku 1628 v Lipsku. Čítá přes 800 stran a obsahuje kompendium léčiv řazené podle jednotlivých neduhů a návody na jejich výrobu. Kniha byla po restaurování zdigitalizována a je zpřístupněna online ve sbírce Bibliotheca facultatis medicae primae.

Našemu exempláři (signatura K 3593) chybí titulní list, předmluva a frontispis, a proto zde bohužel nemůžeme vidět rytinu, na níž je zobrazen autor – držící květinu ozdobenou chemickými (respektive alchymistickými) značkami – jehož obklopuje flóra a skleněné křivule. Osudy tohoto výtisku byly dramatické – dodnes nese stopy po požáru, který přečkal. Svědčí o tom zplodinami hoření silně zahnědlé pergamenové desky a stejné poškození ořízky bloku.

Ze stránek knihy je dále patrné, že jistý čtenář věnoval zvláštní pozornost bolestem zubů a ošetření zubních kazů, alespoň tak můžeme usuzovat podle častého podtrhávání textu, které jinak není v této knize obvyklé. Kniha byla zřejmě často používána. Mezi stránkami se navíc našly ploché záložky z různých materiálů – od papírové vystřihovánky po látku a reklamu na nový druh indiga z 19. století.

Za pozornost zajisté stojí také vodotisky. Kniha je sice datována, a vodotisky proto k časovému zařazení vzniku knihy nepotřebujeme, přesto je papír samotný pozoruhodným artefaktem, zvlášť, je-li vzor na sítu takto povedený. Papíry použité na výrobu této knihy zdobí filigrány se dvěma typy erbů a filigrány kruhové se zvířecí tematikou. Dokazují, že knihy ukrývají ještě mnohem víc, než se na první pohled může zdát.

Print Friendly

Jak na e-zdroje?

23. 10. od 14 do 16 hodin, ÚVI, U Nemocnice 4, učebna 1.30

V semináři budou postupně představeny elektronické zdroje 1. LF UK a VFN, ve kterých se bude provádět základní vyhledávání za pomocí klíčových slov a Booleovských operátorů. Seminář se doporučuje i těm zájemcům, kteří si budou chtít v budoucnu samostatně vypracovávat rešerše ve zdrojích 1. LF UK a VFN.

Na seminář se lze přihlásit na následujícím e-mailu: david.horvath@lf1.cuni.cz

Print Friendly

Databázové rozhraní Ovid – pokročilé techniky

6. 11. od 14 hodin

ÚVI 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, učebna 1. 30

Školení vyhledávání v databázích OVID s lektorem z Wolters Kluwer (překlad do češtiny je možný). Školení se bude věnovat:

  1. pokročilým technikám vyhledávání [booleovské a proximitní operátory, wildcards, funkce mappování (automaticky vybírá k zadanému vyhledávacímu termínu deskriptory MESH), syntaxe příkazového řádku, stop slova, vyhledávání v polích/indexech,  vyhledávání v multimediálním obsahu a křížové vyhledávání v několika databázích najednou],
  2. práci s výsledky vyhledávání v databázích Medline, EBMR a Journals@Ovid.

Přihlásit se na školení můžete na tomto e-mailu: david.horvath@lf1.cuni.cz.

Print Friendly

13. 9. knihovna UZAVŘENA

Knihovna bude 13. 9. z technických důvodů zcela UZAVŘENA (přerušení dodávky elektrického proudu v celé budově). Omlouváme se tímto za komplikace.

Print Friendly

Nabídka školení k systému Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 14. 5. a 14. 6. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Informace ke školení

Přihlášení na jednotlivá školení probíhají  elektronicky prostřednictvím registračního formuláře:

Místo konání: budova Karolina – Zelená posluchárna (Celetná 20, Praha 1)

Školení se bude zaměřovat nejen na základní ovládání aplikace, jejíž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací v Turnitinu a dosavadními zkušenostmi s tímto systémem na Univerzitě Karlově, kde je aplikace v tomto akademickém roce pilotně používána.

V případě zájmu o praktické vyzkoušení aplikace přímo v průběhu semináře je možné si přinést svůj vlastní notebook nebo tablet, pro základní seznámení to však není nezbytné. Zařízení musí mít zajištěno bezdrátový přístup k Internetu, např. prostřednictvím sítě Eduroam nebo vlastního mobilního připojení. Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné přístupové údaje do CAS.

O Turnitinu

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Aplikace Turnitin umožňuje velmi jednoduše porovnávat obsah akademických prací s velkou databází dokumentů zahrnujících kromě volně dostupných webů také licencované zdroje a repozitáře závěrečných prací.

Print Friendly

Tisíce dostupných e-knih v roce 2018

Díky časopiseckým předplatným u čtyř velkých vydavatelů má Univerzita Karlova v letošním roce k dispozici kolekce elektronických knih z různých oborů, které obsahují řadu titulů také pro medicínu. Jde o kolekce z produkce nakladatelství Elsevier, Springer, Taylor&Francis a Wiley.

Dostupné e-knihy můžete vyhledávat na portálu e-knih UK nebo prostřednictvím UKAŽ.

Informace k jednotlivým kolekcím

Elsevier

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly: portál e-knih UK

popis: Kolekce e-knih je přístupná na platformě ScienceDirect, kde můžete začít s hledáním požadovaného zdroje. Rejstřík knih lze zobrazit kliknutím na možnost Books v pravé horní části. Poslední sloupec signalizuje zeleným zabarvením ikony dokumentu přístup k plnému textu.

Springer

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly: portál e-knih UK 

kolekce: Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering

popis: Kolekce e-knih jsou přístupné na platformě SpringerLink, kde lze začít hledání požadovaného zdroje. Seznam dostupných knih si můžete zobrazit kliknutím na možnost Books v patičce stránky a následným zrušením volby „Include Preview-Only content“ v levém menu.

Taylor&Francis

přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné titulyportál e-knih UK

obory: Biology, Business, Computer Science, Economics, Engineering, Chemistry, Maths, Medicine, Physics

popis: Kolekce e-knih je přístupná na platformě Taylor & Francis, kde lze hledat požadované zdroje. Dostupné knihy je možné vyfiltrovat zaškrtnutím „Show content I have access to„.

Wiley

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly:  portál e-knih UK

 

Knihy jsou většinou k dispozici k online čtení v rámci platformy nebo ke stažení v PDF, zpravidla bez omezení.
Konsorciální nákup zajišťuje Národní technická knihovna.

 

 

Print Friendly

Novinky ve fondu: březen 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Brain arteriovenous malformations : pathogenesis, epidemiology, diagnosis, treatment and outcome / Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč, editors. — Cham : Springer, 2017. — vi, 241 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-63963-5

First aid for the USMLE step 1 2014 : a student-to-student guide / Tao Le, Vikas Bhushan, Matthew Sochat, Max Petersen, Goran Micevic, Kimberly Kallianos. — New York : McGraw-Hill Medical, 2014. — xxii, 760 stran : ilustrace ; 28 m
Katalog
ISBN 978-0-07-183142-0

Moderní medicína: prevence nebo léčba? / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2017. — 127 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-14-1

Paliativní péče v kardiologii : racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění / Martin Gřiva (ed.). — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 271 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-481-1

Preventivní stomatologie / Hardy Limeback editor ; překlad: Jana Kaiferová, Zdeněk Broukal. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — ©2017. — 427 stran : barevné ilustrace, mapy ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0094-1

Promoting health, preventing disease : the economic case / edited by David McDaid, Franco Sassi and Sherry Merkur. — First published. — Berkshire : Open University Press, 2015. — ©2015. — xxix, 337 stran : ilustrace ; 23 cm. — (European Observatory on Health Systems and Policies Series)
Katalog
ISBN 978-0-335-26226-7

Taphonomy of human remains : forensic analysis of the dead and the depositional environment / edited by Eline M. Schotsmans, Nicholas Márquez-Grant, Shari L. Forbes. — Chichester : Wiley Blackwell, 2017. — xxxi, 509 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-95332-7

Abrahámová, Jitka, 1943-

Co byste měli vědět o rakovině prsu / Jitka Abrahámová a kolektiv. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2009. — 143 s. : il. (převážně barev.), 21 cm + 1 barev. reprodukce (20 x 13 cm). — (Doktor radí)
Katalog
ISBN 978-80-247-3063-9


Dostálová, Jana, 1943-

Potravinářské zbožíznalství : technologie potravin / Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv. — Vydání první. — Ostrava : Key Publishing, 2014. — 425 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7418-208-2


Fait, Tomáš, 1971-

Očkování proti lidským papilomavirům : kvadrivalentní HPV vakcína Silgard tři roky v klinické praxi / Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 118 s. : il., tab. ; 19 cm. — (Preventivní medicína ; sv. 1) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-204-9


Fuchs, Martin, 1958-

Kazuistiky z potravinové alergie a intolerance / Martin Fuchs et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 199 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4644-2


Chapel, Helen

Základy klinické imunologie / Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden ; přeložil Vojtěch Thon. — 6. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, ;2018. — ©2018. — xiv, 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-396-8


Krhut, Jan, 1967-

Hyperaktivní močový měchýř : [etiopatogeneze, diagnostika, léčba] / Jan Krhut. — Praha : Maxdorf, c2007. — 148 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-125-7


Macek, Petr, 1974-

Urologie : pro všeobecné praktické lékaře / Petr Macek, Tomáš Hanuš, Petr Herle. — Praha : Raabe, 2011. — 138 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Ediční řada pro VPL)
Katalog
ISBN 978-80-86307-85-5


Mescher, Anthony L.

Junqueirovy základy histologie / Anthony L. Mescher. — 1. české vydání. — Praha : Galén 2018. — ©2018. — xiii, 558 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-324-1


Mohr, Pavel, 1965-

Klinická psychofarmakologie / Pavel Mohr (editor), Miloslav Kopeček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 568 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-546-0


Němec, Pavel

Optická koherenční tomografie : klinický atlas sítnicových patologií / Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 405 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4414-1


Plzák, Jan, 1974-

ORL pro všeobecné praktické lékaře / Jan Plzák a kolektiv ; [editor] Petr Herle. — Praha : Raabe, 2011. — ©2011. — 146 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Ediční řada pro VPL) (Nahlížet – nacházet)
Katalog
ISBN 978-80-86307-90-9


Popelka, Vladimír

Treatment of Calcaneal Fractures / Vladimír Popelka. — First english edition. — Praha : Grada, 2018. — ©2018. — 127 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0887-9


Röcken, Martin, 1956-

Kapesní atlas dermatologie / Martin Röcken, Martin Schaller, Elke Sattler, Walter Burgdorf ; překlad: Marta Cetkovská, Pavel Chaloupka. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — xix, 394 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0106-1


Rokyta, Richard, 1965-

Léčba bolesti v primární péči / Richard Rokyta, Josef Bednařík, Jitka Fricová, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, František Neradílek, Marek Orko Vácha, Eva Vlčková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — ©2017. — 167 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0312-6


Tesař, Vladimír, 1957-

Biosimilars / Vladimír Tesař. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4642-8


Tvrdoň, Martin, 1940-

Protetická stomatológia / sestavil Martin Tvrdoň. — Bratislava : Science 2001, 2017. — 999 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-971516-1-4


Print Friendly

Z historie: Nejstarší tisky ve fondu

V historické knižní sbírce Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků je uloženo asi 2 500 knih, z nichž naprostá většina – asi 2 000 svazků – pochází z 18. století. Toto „jádro fondu“ je doplněno tisky z 19. a počátku 20. století, a také starými tisky z 16. a 17. století. Za jednu z nejvzácnějších knih ve fondu můžeme bezpochyby označit svazek tří prvotisků z konce 15. století, které jsou těmi vůbec nejstaršími tisky ve fondu. Kniha je opatřena prkénkovými deskami, které jsou přes hřbet potaženy kůží zdobenou slepotiskem. Do dnešních dnů se též dochovala stále funkční kovová spona na zavírání svazku.

Exemplář je ovšem zajímavý i po otevření. Obsahuje fyziognomický spis Liber phisionomie magistri od učence Michaela Scota vydaný roku 1495. Jako druhý je vevázaný spis, který pochází patrně z roku 1492, jmenuje se De secretis mulierum et virorum, a sepsal ho autor, který se skrýval za pseudonymem Albert Veliký. Závěrečným přívazkem je protižidovský spisek Epistola contra Judaeorum errores od Samuela Maroccana vydaný roku 1493.

Kniha vás ovšem může zaujmout i v případě, že si ve středověké latině příliš nepočtete: Množství kresbiček na jejích stranách i vnitřní straně desek svědčí o minulosti daného svazku a my tak můžeme vidět, jakým způsobem čtenáři raného novověku nakládali s obsahy svých knihoven.

Všechny tři publikace již byly v minulosti zdigitalizovány německými vědeckými institucemi, proto zde přikládáme odkazy na jejich digitální kopie.

O specifičnosti svazku, který je uložen na 1. LF, potom svědčí přiložené fotografie pořízené naší knihovnou.

Print Friendly

Novinky ve fondu: únor 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Art & Science of Mental Health : 6th Young Psychiatrists Network Meeting Prague : September 28-30, 2017. — Klecany : The National Institute of Mental Health, 2017. — ©2017. — 79 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-36-3

Aktuální pohled na rozhodování o léčbě roztroušené sklerózy / editor Pavel Šťourač. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, 2017. — 29 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-210-4

Diferenciální diagnostika v gynekologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 100 stran ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 6)
Katalog
ISBN 978-80-7496-207-3

Diferenciální diagnostika v interní medicíně / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 142 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 3)
Katalog
ISBN 978-80-7496-204-2

Diferenciální diagnostika v kardiologii a pneumologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2015. — ©2015. — 122 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 2)
Katalog
ISBN 978-80-7496-203-5

Diferenciální diagnostika v neurologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2015. — ©2015. — 200 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 1)
Katalog
ISBN 978-80-7496-171-7

Diferenciální diagnostika v ORL a infekční medicíně / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 96 stran ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 9)
Katalog
ISBN 978-80-7496-210-3

Diferenciální diagnostika v psychiatrii, dermatologii a očním lékařství / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 116 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 8)
Katalog
ISBN 978-80-7496-209-7

Diferenciální diagnostika v revmatologii a ortopedii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 96 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 5)
Katalog
ISBN 978-80-7496-206-6

Diferenciální diagnostika v urologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 128 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 4)
Katalog
ISBN 978-80-7496-205-9

Homonymous visual field defects / Karolína Skorkovská, editor. — Cham, Switzerland : Springer, 2017. — xiv, 180 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-52282-1

Klinická kardiologie / pořadatelé Jan Vojáček, Jiří Kettner. — Třetí vydání. — Praha : Maxdorf-Jessenius, 2017. — ©2017. — 1193 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-549-1

Molecular targeting in oncology / edited by Howard L. Kaufman, Scott Wadler, Karen Antman. — Totowa : Humana Press, 2008. — ©2008. — xvi, 728 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Cancer drug discovery and development)
Katalog
ISBN 978-1-61737-653-5

Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace : 2009-2011 / editor T. Heather Herdman ; [překlad Pavla Kudlová]. — 1. české vyd. — Praha : Grada, 2010. — xxiv, 456 s. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-3423-1

Porodila šťastně děvče. : porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století / Vladan Hanulík (ed.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. — 218 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7560-111-7

Publishing addiction science : a guide for the perplexed / edited by Thomas F. Babor, Kerstin Stenius, Richard Pates, Michal Miovský, Jean O´Reilly, and Paul Candon. — Third edition. — London : Ubiquity Press Ltd., 2017. — ©2017. — xx, 381 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-911529-08-8

Quantitative methods in proteomics / edited by Katrin Marcus. — New York : Humana Press ; Springer, c2012. — xv, 539 s. : il. (některé barev.) 26 cm. — (Methods in molecular biology ; v. 893) (Springer Protocols)
Katalog
ISBN 978-1-61779-884-9

Remedia compendium / šéfredaktor Josef Suchopár ; vedoucí redaktorka Štěpánka Valentová ; vydavatel Rostislav Šimek. — 4., přeprac. a rozš. vyd. — Praha : Panax, 2009. — xlii, 946 s. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-902806-4-9

Sleep disorders in children / Soňa Nevšímalová, Oliviero Bruni, editors. — Switzerland : Springer, 2017. — ©2017. — xii, 422 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-28638-9

Sociální psychiatrie v čase změn / editoři Eva Dragomirecká, Alena Palčová, Hana Papežová. — 1. vydání. — Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2000. — 278 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 80-85121-08-5

Barnard, Marina, 1960-

Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová ; z anglického originálu Drug addiction and families . přeložil Jiří Bareš. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2011. — 202 stran
Katalog
ISBN 978-80-7387-386-8


Baxa, Jan, 1980-

Experimental surgery / Jan Baxa, Jan Beneš, Jan Brůha, Jiří Ferda, Petr Hošek, Magdaléna Jansová, Miroslav Jiřík, Alena Jonášová, Milena Králíčková, Jana Křečková, Jiří Křen, Václav Liška, Libor Lobovský, Vladimír Lukeš, Hynek Mírka, Richard Pálek, Martin Pešta, Pavel Pitule, Eduard Rohan, Josef Rosenberg, Martin Skála, Tomáš Skalický, Milan Štengl, Miroslava Svobodová, Zbyněk Tonar, Vladislav Třeška, Radek Tupý, Jan Vimmr, Ondřej Vyčítal ; editor: Václav Liška ; translators Richard Savage, Jaroslava Tůmová, Michael G. Maurer, Connaire Haggan, Tomáš Hausner. — First edition. — Plzeň : Nava, 2016. — 541 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7211-490-0


Benzel, Edward C.

Biomechanics of spine stabilization / Edward C. Benzel ; illustrations by Michael F. Norviel. — [1st ed.]. — Rolling Meadows : American Association of Neurological Surgeons, 2001. — XVII, 526 s. : il. + 1 optický disk
Katalog
ISBN 1-879284-82-0


Broulík, Petr, 1937-

Osteoporóza a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře / Petr Broulík. — 2. rozš. vyd. — Praha : Maxdorf, c2009. — 159 s. : il. ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 35) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-176-9


Cenková, Tamara, 1957-2011

Grafologie v poradenské a terapeutické praxi : co lze vyčíst z písma druhých / Tamara Cenková, Dana Češková L., Vlaďka Fischerová K. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2011. — 144 s. : faksim. ; 24 cm. — (Psyché (Grada))
Katalog
ISBN 978-80-247-2920-6


Clark, Nancy, 1951-

Sportovní výživa / Nancy Clarková ; [překlad Libor Soumar]. — Třetí, doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — 392 stran ; 24 cm. — (Fitness, síla, kondice)
Katalog
ISBN 978-80-247-4655-5


Corwin, Elizabeth J.

Handbook of pathophysiology / Elizabeth J. Corwin. — Third edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — ©2008. — xviii, 750 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-6311-0


Fait, Tomáš, 1971-

Očkování proti lidským papilomavirům : kvadrivalentní HPV vakcína Silgard tři roky v klinické praxi / Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 118 s. : il., tab. ; 19 cm. — (Preventivní medicína ; sv. 1) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-204-9


Ferriss, Timothy, 1977-

Čtyřhodinové tělo : neobvyklá cesta ke zhubnutí, zlepšení sexu a vůbec k proměně v superčlověka / Timothy Ferriss. — Vydání 1. — Brno : Jan Melvil, 2011. — 598 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. — (Žádná velká věda)
Katalog
ISBN 978-80-87270-11-0


Hamer, Dean, 1951-

Geny a osobnost : biologické základy psychiky člověka / Dean Hamer, Peter Copeland ; [z amerického originálu . přeložili Vlastimil Blecha, Ondřej Prcín a Klára Vaňková]. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2003. — 250 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 80-7178-779-5


Hermanson, Greg T.

Bioconjugate techniques / Greg T. Hermanson. — 2nd edition. — London ; Amsterdam : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2008. — xxx, 1202 stran : ilustrace
Katalog
ISBN 978-0-12-370501-3


Hloch, Ondřej

Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech / Ondřej Hloch. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 384 stran : ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0311-9


Horáková, Dana

Autoimunity nervového systému v kazuistikách / Dana Horáková a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 150 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4572-8


Hrušák, Daniel, 1963-

Stomatochirurgie : klinické aspekty MKN-10 / Daniel Hrušák a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-25-7


Kelnarová, Jarmila, 1950-

Psychologie : pro studenty zdravotních oborů. 1. díl / Jarmila Kelnarová, Eva Matějková. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — 162 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3270-1


Krucký, Václav

The Vojta method of the 2nd generation : with video compendium / Václav Krucký. — Ostrov : SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci, [2017?]. — 303 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-906760-4-6


Kučera, Eduard, 1962-

Endometrióza : průvodce ošetřujícího lékaře / Eduard Kučera. — Praha : Maxdorf, c2008. — 172 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 26) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-144-8


Mazánek, Jiří, 1943-2017

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Grada : Praha, 2018. — 399 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5807-7


Molitor, Martin, 1966-

Transplantace v rekonstrukční chirurgii / Martin Molitor a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 276 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-247-5546-5


Nešpor, Karel, 1952-

Jak překonat hazard : prevence, krátká intervence a léčba / Karel Nešpor a kol. — Vydání první. — Praha : Portál, 2011. — 159 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0009-3


Papežová, Hana, 1953-

Anorexia nervosa : příručka pro všechny, kteří trpí nemocí – postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie) / Hana Papežová. — 2., přepracované vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2017. — 68 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-34-9


Pavlovský, Pavel, 1938-

Soudní psychiatrie a psychologie / Pavel Pavlovský a kolektiv. — 4., aktualizované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2012. — 232 stran ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4332-5


Pilný, Jaroslav, 1969-

Chirurgie ruky / Jaroslav Pilný, Roman Slodička a kolektiv. — 2. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 504 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0180-1


Pretl, Martin

Nespavost : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / Martin Pretl, Petr Smolík, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-93-0


Schildt, Herbert, 1951-

Java 8 : výukový kurs / Herbert Schild ; překlad: Jakub Goner. — 1. vydání. — Brno : Computer Press, 2016. — 696 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-251-4665-1


Slezáková, Lenka, 1959-

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví / Lenka Slezáková a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2011. — 269 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3373-9


Snustad, D. Peter, 1940-

Genetika / D. Peter Snustad, Michael J. Simmons. — Druhé, aktualizované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 864 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-210-8613-5


Soukup, Václav, 1957-

Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie) / Václav Soukup. — Praha : Karolinum, 2004. — 667 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, 25 cm
Katalog
ISBN 80-246-0337-3


Stevens, John

Anglická gramatika jednoduše / John Stevens ; [přeložila Ivana Zapletalová]. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2008. — 175 s. : il. ; 23 cm. — (Velmi lehce)
Katalog
ISBN 978-80-247-2289-4


Václavík, Jan

Obtížně léčitelná hypertenze / Jan Václavík. — Druhé, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 134 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4421-9


Votruba, Jiří, 1969-

Plicní endoskopie : současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii / Jiří Votruba, Juraj Šimovič et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 254 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4552-0


Watson, James Dewey, 1928-

Geny, ženy a Gamow / James D. Watson ; [přel. Jan Zdražílek]. — Vyd. 1. — Praha : Mladá fronta, 2004. — 369 s. : il. — (Kolumbus ; sv. 168)
Katalog
ISBN 80-204-1090-2


Wolpert, Lewis, 1929-

Triumf embrya / Lewis Wolpert ; z angl. přel. František Sládeček ; vazba a ilustr. podle orig. Jolana Malátková. — Vyd. 1. — Praha : Academia, 1995. — 206 s. : il. ; 20 cm. — (Stříbrná řada)
Katalog
ISBN 80-200-0509-9


Zadák, Zdeněk, 1937-

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství / Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — xix, 424 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0282-2


Zemánková, Marie

Cvičení pro hyperaktivní děti : [speciální pohybová výchova] : pravidla učení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cvičební sestavy / Marie Zemánková, Jana Vyskotová. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2010. — 55 s. : il. ; 21 cm. — (Pedagogika)
Katalog
ISBN 978-80-247-3278-7


Zlatohlávek, Lukáš, 1978-

Interna pro bakalářské a magisterské obory / Lukáš Zlatohlávek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 487 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-23-3


Print Friendly