Zkušební přístup: GIDEON Online

Do 12. listopadu 2015 mají lékařské fakulty UK k dispozici zkušební přístup do GIDEON Online (Global Infectious Disease and Epidemiology Network), přední světově databáze pokrývající infekční onemocnění. Tento klinický systém pro podporu rozhodování v medicínské praxi (point-of-care) poskytuje aktuální informace založené na důkazech (EBM) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních onemocnění, epidemiologie a mikrobiologie ve všech zemích.

GIDEON Online:

 • umožňuje stanovit diagnózu pro konkrétní zemi na základě více než 200 symptomů, příznaků a laboratorních dat;
 • umožňuje zobrazit epidemiologický profil vybraného onemocnění a seznam nemocí, které odpovídají souboru epidemiologických parametrů;
 • nabízí přehled více než 20 000 specifických poznámek pro konkrétní zemi a informace pro cestovatele a lékaře;
 • nabízí přehled vakcín a léků atd.

Producent: EBSCO

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup (klikněte na Shibboleth Login, vyberte Czech academic identity, vyberte Charles University in Prague)

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN (resp. lékařských fakult UK) do 12. 11. 2015

Print Friendly

Zkušební přístup: Lippincott Procedures

Služba Lippincott Procedures umožňuje okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založených na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřených praxí (best practice) pro různé ošetřovatelské specializace. Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

Obsah lze procházet dle abecedy, dle kategorie nebo vyhledávat pomocí klíčových slov. Každý postup je rozpracován detailně krok za krokem a obsahuje detailní informace typu požadované vybavení, přehled jednotlivých kroků, instrukce pro pacienty, komplikace, které je třeba vzít v úvahu, kontrolní seznamy dovedností, testy kompetencí, videoklipy, grafy a barevné obrázky, použitá literatura, referenční odkazy na detailní informace – abstrakty, plnotextové články ad. ze zdrojů jako je např. PubMed nebo Vaše knihovna.

Autory jednotlivých postupů jsou zdravotní sestry a vyučující praktických oborů s dlouholetou praxí ve své specializaci. Všechny postupy odpovídají nejnovějším standardům péče o pacienta. Postupy, které jsou průběžně aktualizovány, významně šetří čas zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu.

Producent: Wolters Kluwer

Typ databáze: plnotextová a multimediální

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do 30. 11. 2015

Print Friendly

Hledáme název pro univerzitní vyhledávač

Vyhledávací služba discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možnost prohledávat z jednoho místa a najednou:

 • placené elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů,
 • centrální katalog všech knihoven UK,
 • repozitář UK.

U nás i ve světě je zvykem službu pojmenovat vlastním názvem a Knihovna Univerzity Karlovy v Praze se rozhodla, že dá i vám šanci podílet se na výběru toho nejlepšího názvu, protože jde o službu právě pro studenty UK!

1. kolo: studenti podávají návrhy názvu do 19.10.2015
Každý student UK může podat prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže) i více návrhů.

2. kolo: studenti budou hlasovat pro nejlepší název od 20. 10. do 31. 10. 2015
Ze všech přijatých návrhů vyberou knihovny UK cca 5 nejzajímavějších a nejkreativnějších názvů, pro které budou moci studenti UK následně hlasovat.

Formulář pro navržení názvu

Cena pro autora vítězného názvu
Knihovna UK věnuje autorovi vítězného názvu dárkové poukazy na nákup publikací od firmy Megabooks.cz v hodnotě 2 500,- Kč do těchto knihkupectví:

 • OXFORD BOOKSHOP – multioborová odborná literatura v angličtině
 • LIBRAIRIE FRANCOPHONE – odborná literatura ve francouzštině
 • ACADEMIC BOOKSHOP – odborná literatura pro medicínu

Print Friendly

Zkušební přístup: Biomedical & Life Sciences Collection

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií.

Zkušební přístup je nastaven pro síť 1. lékařské fakulty UK a VFN, využít jej však mohou i ostatní uživatelé z UK po přihlášení prostřednictvím následujících údajů:

 • uživatelské jméno: CUNI
 • heslo: MEMBER

Producent: Henry Stewart Talks

Typ databáze: referenční, plnotextová

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN do konce roku 2015

Print Friendly

Zkušební přístup: VisualDx

Vyzkoušejte si nový zkušební přístup do vizuálního diagnostického systému na podporu klinického rozhodování pro dermatology a praktické doktory – VisualDx.

Nástroj pomáhá lépe identifikovat a diagnostikovat podle stavu a projevů na kůži infekční, metabolické, nutriční, genetické a imunologické choroby, infekce měkkých tkání a reakce na léčiva. Systém poskytuje okamžitý přístup k cca 30 000 lékařským snímkům, ověřeným lékařským znalostem a léčebným postupům k 1 300 diagnózám. Jako jediná lékařská aplikace zobrazuje variace, které vyplývají ze stavu imunitního systému, barvy a typu pokožky, věku, závažnosti nebo průběhu běžných i vzácných onemocnění.

VisualDx podporuje integraci s řadou systémů, mj. také s databází UpToDate.

Producent: Logical Images Inc.

Typ databáze: faktografická

Zkušební přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK do 3. 11. 2015

Print Friendly

Novinky ve fondu: červen – srpen 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Angiologie . — Praha : Galén, [199-]-. — Praha : Maxdorf. — sv. ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog

Arteriální hypertenze – současné klinické trendy . : sympozium : sborník přednášek / Jiří Widimský jr., a kolektiv. — Praha : Triton, [2004]-. — sv. ; 21 cm
Katalog

Concise medical dictionary / editor Elisabeth A. Martin. — Seventh edition. — Oxford : Oxford University Press, 2007. — 807 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Oxford paperback reference)
Katalog
ISBN 978-0-19-280697-0

Oxford handbook of clinical immunology and allergy / edited by Gavin P Spickett. — 2nd ed. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. — xxviii, 549 s. — (Oxford medical publications)
Katalog
ISBN 0-19-852866-3

Pomocník diabetologa 2015 : informační katalog / [redakce Karel Vízner]. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2015. — 241 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-87969-11-3

Posviťte si na biologii / Kateřina Blažová (editorka). — Vydání 1. — Praha : P3K, 2014. — 107 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-80-87343-45-6

Abbas, Abul K.

Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman ; illustrated by David L. Baker and Alexandra Baker. — Second edition. — Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, c2006. — ©2006. — ix, 324 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-2974-8


Batterbury, Mark

Ophthalmology : an illustrated colour text / Mark Batterbury, Brad Bowling, Conor Murphy. — 3rd ed. — Edinburgh ; New York : Elsevier Churchill Livingstone, 2009. — vii, 125 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-7020-3059-8


Borley, Neil R.

Instant physiology / Neil R. Borley, Vinod Achan. — 2nd ed. — Malden : Blackwell Publishing, c2005. — xvi, 208 s. : il.
Katalog
ISBN 1-4051-2663-9


Burda, Patrik

Ošetřovatelská péče : pro obor ošetřovatel / Patrik Burda, Lenka Šolcová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 223 stran. : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5333-1


Cullen, Rowena

Health information on the Internet : a study of providers, quality, and users / Rowena Cullen. — Westport, Conn. : Praeger, c2006. — x, 256 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-86569-322-6


Češka, Richard, 1957-

Interna / Richard Češka a kolektiv ; pořadatelé T. Štulc, V. Tesař, M. Lukáš. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 3 svazky (xviii, 909 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-895-5


Damjanov, Ivan, 1941-

Pathophysiology / Ivan Damjanov ; with illustrations by Matt Chansky. — Philadelphia : Saunders Elsevier, c2009. — vii, 464 s. : il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-0229-1


Daneš, Luděk, 1958-

Opožděná ejakulace / Luděk Daneš. — Vydání první. — Praha : Grada, 2015. — 103 stran ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5368-3


Göpfertová, Dana, 1951-

100 infekcí (epidemiologie pro praxi) / Dana Göpfertová, Petr Pazdiora a kol. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2015. — 284 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-846-7


Hájek, Marcel, 1965-

Chirurgie v extrémních podmínkách : odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích / Marcel Hájek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — 543 stran, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace (většinou barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4587-9


Havrdová, Eva, 1955-

Roztroušená skleróza v praxi / Eva Havrdová et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2015. — 161 stran : ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-189-6


Kalina, Kamil, 1945-

Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 696 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4331-8


Kotas, Rudolf, 1958-

Bolesti hlavy v klinické praxi / Rudolf Kotas. — Praha : Maxdorf-Jessenius, [2015]. — © 2015. — 312 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-443-2


Kozák, Tomáš, 1963-

Imunitní trombocytopenie : průvodce ošetřujícího lékaře / Tomáš Kozák. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 135 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-370-1


Krejčíková, Helena, 1984-

Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře / Helena Krejčíková. — První vydání. — Praha : Galén, [2014]. — © 2014. — 143 stran ; 23 cm. — (Theatrum medico-iuridicum)
Katalog
ISBN 978-80-7492-167-4


Lebl, Jan, 1955-

Turnerův syndrom / Jan Lebl, Jiřina Zapletalová. — 4. vydání. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 62 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-446-3


Liptrot, G.F.

Modern inorganic chemistry / G.F. Liptrot. — Second edition. — Hampshire : The English Language Book Society and Mills and Boon Limited, c1971. — ©1971. — xv, 469 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-263-06221-X


Martan, Alois, 1952-

New surgical techniques and medical treatment in urogynecology / Alois Martan. — První vydání. — Praha : Maxdorf, 2015. — 263 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-411-1


Mírka, Hynek, 1971-

Multidetektorová výpočetní tomografie : perfuzní vyšetření / Hynek Mírka, Jiří Ferda. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — 214 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-185-8


Mravec, Boris

Neurobiológia chorôb periférnych tkanív : interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom / Boris Mravec. — Bratislava : SAP, 2008. — 220 stran : ilustrace; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-8095-030-9


Mravec, Boris

Neurotransmitery / Boris Mravec et al. — Bratislava : SAP, 2007. — 284 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-8095-005-9


Pramod, John R.

Textbook of oral medicine / John R. Pramod. — Second edition. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2005. — 421 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 81-8061-562-6


Procházka, Bohumír, 1953-

Biostatistika pro lékaře : principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R / Bohumír Procházka. — Vydání první. — Praha : Karolinum, 2015. — 345 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2782-3


Rang, H. P., 1936-

Pharmacology / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, P. K. Moore. — Fifth edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2003. — xii, 797 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-443-07145-4


Roztočil, Aleš, 1953-

Porodnické soudní kazuistiky / Aleš Roztočil. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 281 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5547-2


Sadler, T. W. (Thomas W.)

Langman’s medical embryology / T. W. Sadler ; original illustrations by Jill Leland ; computer illustrations by Susan L. Sadler-Remond ; scaning electron micrographs by Kathleen K. Sulik and Jennifer Burgoon ; ultrasound images by Nancy Chescheir. — 9th ed. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004. — x, 534 s. : il. + počítačový optický disk
Katalog
ISBN 0-7817-4310-9


Seifert, Bohumil, 1955-

Screening kolorektálního karcinomu / Bohumil Seifert, Norbert Král, Ondřej Májek, Štěpán Suchánek. — 2., rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 128 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-444-9


Stoker, H. Stephen (Howard Stephen), 1939-

General, organic, and biological chemistry / H. Stephen Stoker. — 4th ed. — Boston : Houghton Mifflin, c2007. — xxii, 816, 55 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-618-60606-1


Šrámková, Taťána, 1960-

Sexuologie pro zdravotníky / Taťána Šrámková. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — 237 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-162-9


Tesař, Vladimír, 1957-

Klinická nefrologie / Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, hlavní autoři a editoři. — 2., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 525 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4367-7


Turnpenny, Peter D.

Emery’s elements of medical genetics / Peter D. Turnpenny, Sian Ellard. — 12th ed. — Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. — 443 s. : il.
Katalog
ISBN 0-443-10045-4


Whitaker, R. H. (Robert H.)

Instant anatomy / Robert H. Whitaker, Neil R. Borley. — Third edition. — Malden, Mass. : Blackwell, c2005. — ©2005. — xii, 234 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 1-4051-2664-7


Widimský, Jiří, 1925-

Selhání srdce / Jiří Widimský. — [1. vyd.]. — Praha : Triton, 1997. — 104 s. : il.
Katalog
ISBN 80-85875-30-6


Záhumenský, Jozef, 1971-

Základy moderní venerologie : učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání / Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová. — Praha : Maxdorf, 2015. — 176 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-429-6


Print Friendly

Knihy, které má ÚVI zájem získat do fondu

Biochemie v souvislostech. Díl I, Základy energetického metabolizmu František Duška, Jan Trnka 2006
Chirurgie pro studium a praxi: chirurgie v poznámkách, pomůcka pro přípravu na státní zkoušku a lékařskou praxi M. Müller 1997
Lékařská mikrobiologie obecná Miroslav Votava a kol. 2005
Lékařská mikrobiologie speciální Miroslav Votava 2003
Ortodoncie 1 Milan Kamínek, Marie Štefková 2001
Pediatrie Karl-Heinz Niessen 1996
Speciální chirurgie: neurochirurgie Jaroslav Plas 2000
Základy klinické endodoncie Luděk Peřinka 2003 (2009)

Pakliže máte knihy k nabídnutí, kontaktuje prosím PhDr. Lindu Egemovou.

Print Friendly

Nakladatelství Karolinum v nabídce EBSCO eBooks

Společnost EBSCO díky nedávno navázané spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Nakladatelstvím Karolinum zpřístupnilo více než 150 titulů prestižního českého nakladatele v projektu EBSCO eBooks.

Nakladatelství Karolinum je největším univerzitním vydavatelem odborné literatury v České republice a jeho produkce pokrývá řadu akademických oborů. Vít Krobot, editor Karolina, komentuje partnerství se společností EBSCO následovně: „Rozšíření dostupnosti našich elektronických knih prostřednictvím EBSCO bude přínosem pro řadu uživatelů. Jsme obzvlášť rádi, že naše tituly budou k dispozici nejen českým knihovnám, ale i všem knihovnám po celém světě. Informace, které akademici potřebují, budou tak díky EBSCO dostupnější, což zjednoduší a zkomfortní vyhledávání informací při vědecké práci. Do konce roku 2014 přes EBSCO zpřístupníme cca. 200 našich titulů.“

EBSCO eBooks nyní nabízí více než 600 000 elektronických knih a audioknih, přičemž EBSCO aktivně licencuje další obsah v klíčových oblastech na základě zpětné vazby knihoven. Výběr a dostupnost e-knih v rozhraní EBSCOhost šetří knihovníkům čas, jinak mnohdy věnovaný školení uživatelů, neboť pro koncového uživatele platforma představuje dobře známý komfort (EBSCOhost je navíc dostupné i v českém jazyce). Uživatelé mohou prohledávat e-knihy a audioknihy zvlášť či současně společně s obsahem databází dostupných na EBSCOhost.Jednotná platforma tak významně zlepšuje a zefektivňuje celkovou rešerši napříč fondem knihovny, snižuje celkové náklady knihoven a podporuje dynamické rozšiřování sbírky dle individuálních aktuálních potřeb.

Přístup: přímý / vzdálený

O Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum je součástí Univerzity Karlovy v Praze, největší vzdělávací instituce v České republice. Nakladatelství poskytuje podporu pro výzkum a vzdělávání v širokém spektru oborů a formátů – od humanitních věd po vědy přírodní a medicínu, od vědeckých monografií, časopisů a učebnic k elektronickým zdrojům.
Samostatné ediční projekty zahrnují současné publikace o dějinách střední Evropy, knihy o umění, jazykové učebnice a různé disciplinární a interdisciplinární edice, včetně překladů renomovaných zahraničních vydavatelů (se zaměřením na literární vědu, historii kultury, lingvistiku a filozofii). Speciální projekty propagují českou kulturu v zahraničí prostřednictvím moderní české beletrie a knih o Praze v cizojazyčných překladech. Tituly vybrané do našeho anglického programu jsou distribuovány po celém světě nakladatelstvím University of Chicago Press.

 

Print Friendly