Objednávka rešerše

Rešeršní služby se provádí z aktuálně přístupných EIZ. Standardní doba dodání rešerše je 14 dní ode dne přijetí požadavku na rešerši.

Formulář pro zhotovení rešerše je určen pro zaměstnance 1. LF UK a VFN.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

Objednávka rešerše
 •   zaměstnanec 1. LF UK
    zaměstnanec VFN
 •   angličtina
    čeština
    francouzština
    němčina
    slovenština
    španělština

 

 

Návrh na zakoupení publikace

Vyplněním následujícího formuláře poskytnete podklad pro akvizici literatury pověřenému pracovníkovi v ÚVI. Formulář je primárně určen studentům a zaměstnancům 1. LF UK a VFN pro nákup literatury, která bude následně zařazena do fondu knihovny ÚVI.

Odbornou literaturu z prostředků 1. LF UK (granty, VZ, SVV, PRVOUK) a prostředků VFN je potřeba objednávat prostřednictvím interních objednávkových systémů jednotlivých institucí (Verso/Fama).

Návrh na zakoupení publikace
 •   Tištěnou
    Elektronickou
    Tištěnou i elektronickou
    Nevím
 •   Ano
    Ne