Novinky ve fondu: březen 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


#ZaIstanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. — Vydání 1. — Praha : Český svaz žen z.s., 2016. — 99 stran : ilustrace, 1 portrét ; 21 cm Istanbulská úmluva (30 nečíslovaných stran ; 30 cm). — (Na pomoc ženám ; sešit 19)
Katalog
ISBN 978-80-87227-04-6

Larsen’s human embryology / Gary C. Schoenwolf . [et al.]. — 4th ed. — Philadelphia : Churchill Livingstone, 2009. — xix, 687 s. : barev. il.
Katalog
ISBN 978-0-443-06811-9

Balko, Jan, 1987-

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2017. — xxiii, 555 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-249-7


Bawden, David, 1952-

Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; z anglického originálu Introduction to information science . přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. — 1. vydání. — Brno : Flow, 2017. — 451 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-88123-10-1


Bob, Petr

The brain and conscious unity : Freud’s omega / Petr Bob. — New York : Springer, c2015. — ©2015. — ix. 257 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4939-2699-2


Carlson, Bruce M., 1938-

Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson. — 4th ed. — Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2009. — xvi, 541 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-05385-3


Čihalík, Čestmír, 1949-

EKG v klinické praxi / Čestmír Číhalík, Miloš Táborský. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, 2013. — 272 stran : barevné ilustrace ; 24 x 28 cm. — (Meduca)
Katalog
ISBN 978-80-7471-015-5


Dylevský, Ivan, 1940-

Somatologie / Ivan Dylevský. — Vyd. 2., přeprac. a dopl. — Olomouc : Epava, 2000. — 480 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-86297-05-5


Grambal, Aleš, 1975-

Hraniční porucha osobnosti a její léčba / Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 288 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5796-4


Hakl, Marek, 1968-

Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 2., doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 237 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2902-5


Hosák, Ladislav, 1962-

Psychiatry and pedopsychiatry / Ladislav Hosák, Michal Hrdlička et al. — First english edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. — 514 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3378-7


Ihnát, Peter

Základní chirurgické techniky a dovednosti / Peter Ihnát. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 152 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0334-8


Kapounová, Jana, 1943-

Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, Pavel Kapoun. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 134 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0079-8


Kočová, Helena, 1973-

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5705-6


Kozák, Igor 1943- 1971-

Oftalmorevmatologie / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová, Lenka Franeková et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-294-7


Krajsová, Ivana, 1952-

Melanom :. imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-515-6


Kuckir, Martina

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0054-5


Miovský, Michal, 1975-

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lenka Šťastná, Lucie Jurystová, Veronika Pavlas Martanová. — První vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 167 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Skácelová, Jana Zapletalová, Petr Novák, Miroslav Barták, Pavel Bártík, Martina Budinská, Lenka Čablová, Milan Černý, Pavla Doležalová, Roman Gabrhelík, Naďa Holická, Miroslav Charvát, Martina Jindrová, Lucie Jurystová, Michal Kolář, Sylva Majtnerová Kolářová, Pavel Kubů, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Monika Nevoralová, Oľga Orosová, Jiří Pilař, Ivana Slavíková, Michaela Širůčková, Stanislav Štěch, Lenka Šťastná, Barbora Václavková, Michaela Veselá. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 328 stran : ilustrace ; 25 cm + 1 plakát (60 x 42 cm). — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Anna Aujezká, Iva Burešová, Lenka Čablová, Eva Červenková, Markéta Jírová Exnerová, Helena Fialová, Roman Gabrhelík, Pavol Hašan, Kristýna Hrichová, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Tereza Kaufová, Pavlína Kolářová, Petra Kubišová, Lenka Macková, Eva Maierová, Kateřina Melánová, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Markéta Rodryčová, Lenka Skácelová, Kateřina Smutná, Michaela Širůčková, Jitka Škarohlídová, Jana Udatná, Michaela Veselá, Eliška Vodráčková, Kateřina Zaplatilová, Jana Zapletalová, Iva Žaloudíková. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 405 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Miovský, Michal, 1975-

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7422-391-4


Olejárová, Marta

Revmatologie v obrazech / Marta Olejárová a kol. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 278 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4249-9


Payne, Jan, 1953-

Dobrý, nebo lepší život? : human enhancement / Jan Payne, David Černý, Adam Doležal a kol. — Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2015. — 204 stran ; 22 cm. — (Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky)
Katalog
ISBN 978-80-87439-18-0


Petruželka, Luboš, 1952-

Nemalobuněčný karcinom plic / Luboš Petruželka a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, c2016. — ©2016. — 128 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-906589-1-2


Reichardt, Christiane

Hygiena a dezinfekce rukou : 100 otázek a odpovědí / Christiane Reichardt, Karin Bunte-Schönberger, Patricia Van der Linden ; překlad: Renata Halmo, Jana Mohrová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 70 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0217-4


Rychlíková, Eva, 1934-

Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch / Eva Rychlíková. — 5. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 504 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-474-6


Salaj, Petr

Poruchy hemostázy / Peter Salaj. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 102 stran : barevné ilustrace ; 18 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-513-2


Sedlář, Martin

Zlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv : Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-518-7


Šubrt, Bořivoj, 1948-

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 2. doplněné vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, c2015. — 351 stran. — (Edice práce mzdy pojištění)
Katalog
ISBN 978-80-7263-944-1


Zacharová, Eva

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0155-9


Zeman, Petr, 1977-

Artroskopie kyčelního kloubu / Petr Zeman a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 263 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-510-1


Novinky ve fondu: únor 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Cardiovascular magnetic resonance / [edited by] Warren J. Manning, Dudley J. Pennell. — 2nd ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2010. — xxiv, 643 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06686-3

Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí / Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha (eds.). — Vydání první. — Pardubice-Polabiny : Univerzita Pardubice, 2016. — 344 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7560-026-4

Léčebné postupy v hematologii : doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně / vedoucí editor: Jiří Mayer. — První vydání. — [Praha] : Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2016. — 413 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-260-9718-1

Belada, David, 1972-

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy / David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny. — Deváté, (7. tištěné), doplněné a přepracované vydání. — Hradec Králové : HK Credit, 2016. — 240 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-86780-55-9


Cetkovský, Petr, 1959-

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk / Petr Cetkovský, Jiří Mayer, Jan Starý, Mariana Hričinová et al. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — xviii, 460 stran : ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-7492-267-1


Dostálová, Lucie, 1988-

Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou / autoři textů: Lucie Dostálová, Ota Gál, Alena Hagarová, Michaela Havlíčková, Eva Havrdová, Daniela Hillayová, Martina Hoskovcová, Markéta Hrušková, Dana Chmelařová, Aleš Kavka, Tereza Krejsková, Martin Kysilko, Renata Malinová, Lenka Mrázková, Klára Novotná, Lucie Suchá, Jaroslav Sýba, Tereza Školníková, Jana Tomanová. — Olomouc : Solen, Medical education, 2016. — 101 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-172-5


Fanta, Jan, 1950-

Diferenciální diagnostika v chirurgii / Jan Fanta, autor; Petr Herde, editor. — Praha : Raabe, c2016. — ©2016. — 70 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 7)
Katalog
ISBN 978-80-7496-208-0


Fried, Martin, 1956-

Bariatrická a metabolická chirurgie : nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch / Martin Fried a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2011. — 266 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2424-2


Hoch, Jiří, 1952-

Koloproktologie : vybrané kapitoly / Jiří Hoch, František Antoš et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4179-9


Homolka, Jiří, 1950-

Tuberkulóza / Jiří Homolka. — 5., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 76 stran ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
ISBN 978-80-246-3476-0


Horáček, Jiří, 1966-

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc / Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 382 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-283-1


Ješina, Pavel

Pompeho nemoc / Ješina P. a kol. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. — 37 stran : ilustrace, portrét ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-135-0


Kotík, Luboš, 1949-

Předoperační vyšetření dospělých / Luboš Kotík. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta a.s., 2016. — 135 stran ; 18 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4248-2


Koudela, Karel, 1977-

Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu / Karel Koudela jr., Karel Koudela sr., Jana Koudelová a kolektiv. — První vydání. — Praha : Axonite s.r.o, 2016. — 144 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm. — (Medicinae peritus)
Katalog
ISBN 978-80-88046-06-6


Krejča, Miroslav, 1959-

Dupuytrenova nemoc / Miroslav Krejča a kolektiv. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada, [2017]. — ©2017. — 135 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5424-6


Moore, Keith L., 1925-

Before we are born : essentials of embryology and birth defects / Keith L. Moore, T.V.N. Persaud ; with the collaboration of Mark G. Torchia. — 7th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2008. — x, 353 s. : barev. il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-3705-7


Moťovská, Zuzana

Novinky v akutní kardiologii / Zuzana Moťovská a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 383 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3903-1


Němec, Petr, 1972-

Revmatologie pro praxi / Peter Němec et al. — Praha : Mladá fronta, c2016. — ©2016. — 369 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4132-4


Praško, Ján, 1956-

Sociální fobie a její léčba / Ján Praško, Michaela Holubová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 250 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5841-1


Příhodová, Iva, 1963-

Spánková medicína v kazuistikách / Iva Příhodová, Simona Dostálová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 175 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4024-2


Rajčáni, Július, 1937-

Lekárska virológia / Július Rajčáni a Fedor Čiampor. — 1. vyd. — Bratislava : Veda, 2006. — 573 s., 8 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 31 cm
Katalog
ISBN 80-224-0911-1


Rodwell, Victor W., 1929-

Harper’s illustrated biochemistry / Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil. — Thirtieth edition. — New York : McGraw-Hill Education, c2015. — ©2015. — xii, 817 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (A Lange Medical Book)
Katalog
ISBN 978-1-25-925286-0


Samková, Klára

Sekundární glaukomy : vybrané kapitoly / Klára Samková a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3943-7


Svačina, Štěpán, 1952-

O lidech, medicíně a dění kolem nás / Štěpán Svačina ; fotografie Karel Meister. — První vydání. — Praha : Axonite, 2016. — 151 stran : barevné ilustrace, portréty ; 20 cm. — (Postřehy)
Katalog
ISBN 978-80-88046-11-0


Svozílková, Petra

Diagnostika a léčba očních zánětů / Petra Svozílková a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 339 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-516-3


Šmucler, Roman, 1969-

Nevěřte ani mě! : aneb, Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny / Roman Šmucler, Petra Hátlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 375 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3123-3


Štechová, Kateřina, 1973-

Technologie v diabetologii / Kateřina Štechová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 167 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-479-1


Táborský, Miloš, 1962-

Novinky v kardiologii 2016 / Miloš Táborský et al. — První vydání. — Praha: Mladá fronta, 2016. — 448 stran. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3984-0


Vachata, Petr, 1973-

Lícní nerv : anatomie, patologie, léčba / Petr Vachata, Martin Sameš et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 381 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3252-0


Vachek, Jan, 1981-

Farmakoterapie v těhotenství a při kojení / Jan Vachek, Vladimír Tesař, Oskar Zakiyanov, Kateřina Maxová a kol. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 371 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Moderní farmakoterapie) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-497-5


Vašáková, Martina, 1964-

Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii / Martina Vašáková, Radim Bečvář, Milan Lukáš, Martina Šterclová, Hikmet Al-Hiti. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronra, c2016. — ©2016. — 207 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4044-0


Vymazal, Tomáš

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii / Tomáš Vymazal, Pavel Michálek a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., 2016. — 463 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (edice Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3755-6


Novinky ve fondu: leden 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Clinical pharmacy and therapeutics / edited by Roger Walker, Cate Whittlesea. — Fourth edition. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, 2007. — xii, 900 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-10286-8

Dengue / edited by Scott B. Halstead. — London : Imperial College Press ; Hackensack, NJ : Distributed by World Scientific Pub., c2008. — xx, 485 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Tropical medicine : science and practice ; v. 5)
Katalog
ISBN 978-1-84816-228-0

Chronická únava. 2 / [Jiří Marek et al. ; editor Alena Kačinetzová]. — Vyd. 1. — Praha : Triton, 2003. — 121 s. : il. — (Nekonvenční postupy v moderní medicíně)
Katalog
ISBN 80-7254-318-0

Occupational therapy and neurological conditions / Jenny Preston, Judi Edmans, editors. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc, 2016. — xiv, 216 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-93611-5

Occupational therapy with aging adults : promoting quality of life through collaborative practice / Karen Frank Barney, Margaret A. Perkinson, editors. — St. Louis, Missouri : Elsevier, c2016. — ©2016. — xxiv, 504 stran : ilustrace, portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-06776-8

Sepsis : pro-inflammatory and anti-inflammatory responses : good, bad or ugly? / volume editors, Heiko Herwald, Arne Egesten. — Basel : Karger, 2011. — IX, 161 s. : il., tab. — (Contributions to microbiology, ISSN 1420-9519 ; v. 17)
Katalog
ISBN 978-3-8055-9710-4

Stroke rehabilitation : a function-based approach / Glen Gillen, editor. — Fourth edition. — St. Louis, Missouri : Elsevier, Inc., c2016. — ©2016. — xi, 756 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-17281-3

Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2016 : program a sborník abstraktů / Michal Jurajda (ed.). — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 47 stran ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-210-8384-4

To nejlepší ze současné české medicíny / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Axonite s.r.o., 2016. — 198 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-10-3

Výroční zpráva . = Annual report . / Národní ústav duševního zdraví. — 2015-. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2016-. — svazků ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-30-1

Zápal – fundamentálny princíp vzniku chorôb / Miroslav Ferenčík a kolektív. — 1. vyd. — [Bratislava] : Balneotherma, c2009. — 357 s. : il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-970156-1-9

Adámková, Václava

Antibiotika v chirurgických oborech / Václava Adámková et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 167 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3940-6


Bierman, Judith C.,

Neuro-developmental treatment : a guide to NDT clinical practice / Judith C. Bierman, Mary Rose Franjoine, Cathy M. Hazzard, Janet M. Howle, Marcia Stamer. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2016. — ©2016. — xx, 553 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-3-13-201911-9


Bříza, Vladimír, 1966-

Excel 2007 : Jak pracujeme se vzorci a funkcemi, jak kopírujeme a přesouváme údaje, jak pracujeme s buňkami a listy, jak formátujeme údaje v tabulkách, jak pracujeme s obrázky a grafy, jak tiskneme tabulky a grafy / Vladimír Bříza. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2007. — 142 s. : il. ; 21 cm. — (Snadno a rychle)
Katalog
ISBN 978-80-247-1964-1


Cohen, Carl M.

Lab dynamics : management skills for scientists / Carl M. Cohen, Suzanne L. Cohen. — Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2005. — xiii, 177 s. : tab. ; 27 cm
Katalog
ISBN 0-87969-741-5


Doleček, Rajko, 1925-

Endokrinologie traumatu : výsledky 60letého výzkumu ve FNO v Ostravě / Rajko Doleček, Leopold Pleva, Zdenka Němečková Crkvenjaš, Josef Tvrdík, Zdeněk Švagera. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 215 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-484-5


Drlíková, Kateřina

Praktický průvodce stomika / Kateřina Drlíková, Veronika Zachová, Milada Karlovská a kolektiv. — Praha : Grada Publishing, [2016]. — 192 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5712-4


Kaiser, Radek, 1982-

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů / Radek Kaiser a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — x, 212 stran : barevné ilustrace ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5808-4


Kisner, Carolyn, 1943-

Therapeutic exercise : foundations and techniques / Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. — Sixth ed. — Philadelphia : F.A.Davis, 2012. — xxxii; 1023 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-8036-2574-7


Knor, Jiří, 1966-

Farmakoterapie urgentních stavů / Jiří Knor, Jiří Málek. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 260 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-514-9


Kolek, Vítězslav, 1953-

Doporučené postupy v pneumologii / Vítězslav Kolek a kolektiv. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 564 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-507-1


Kovalová, Sylva

3D echokardiografie. pro začátečníky i pokročilé / Sylva Kovalová, Josef Nečas. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 141 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-508-8


Kužel, David, 1954-

Základy panoramatické hysteroskopie / David Kužel, Dušan Tóth, Michal Mára a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, ©2016. — 192 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0303-4


Laurenčík, Marek

Praktické příklady v Excelu 2007 / Marek Laurenčík. — Vyd. 1. — Kralice na Hané : Computer Media, 2008. — 216 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-80-86686-97-4


Lowe, J. S. (James Steven)

Stevens & Lowe’s human histology / James S. Lowe, Peter G. Anderson. — Fourth edition. — Philadelphia : Elsevier Mosby, c2015. — ©2015. — xvi, 429 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-723-43502-0


Mates, Martin, 1969-

Koronární cirkulace / Martin Mates, Petr Kala, Pavel Červinka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 491 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-487-6


Moore, Keith L., 1925-

The developing human : clinically oriented embryology / Keith L. Moore, T. V. N. Persaud ; with the collaboration of Mark G. Torchia. — 8th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2008. — xiv, 522 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-3706-4


Oxenden, Clive

New English file : elementary student’s book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. — 1st ed. — Oxford : Oxford University Press, 2007. — 167 s. : il. + 3 kompaktní disky CD
Katalog
ISBN 978-0-19-451908-3


Oxenden, Clive

New english file : elementary workbook / Clive Oxenden . [et al.]. — Oxford : Oxford University Press, 2007. — 79 s. : il.
Katalog
ISBN 978-0-19-438428-5


Pecinovský, Josef, 1946-

Excel 2007 v příkladech / Josef Pecinovský. — 2., aktualiz. vyd. — Praha : Grada, 2009. — 165 s. : il. ; 24 cm. — (Průvodce)
Katalog
ISBN 978-80-247-3138-4


Plachý, Jiří, 1975-

Velké kriminální případy / Jiří Plachý, Ivo Pejčoch. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2016. — 231 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. — (První republika ; svazek 3)
Katalog
ISBN 978-80-200-2554-8


Poněšický, Jan, 1943-

Chronická únava. 1, Svalový revmatismus / Jan Poněšický, Alena Kačinetzová. — Vyd. 1. — Praha : Triton, 2003. — 121 s. : il. — (Odborná léčba v moderní medicíně)
Katalog
ISBN 80-7254-319-9


Schalek, Petr

Rinosinusitidy / Petr Schalek a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 262 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4175-1


Skalická, Hana, 1953-

Manuál ambulantního specialisty – kardiologa / Hana Skalická, Miloš Táborský et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 310 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4226-0


Sosna, Tomáš, 1949-

Diabetická retinopatie : diagnostika, prevence, léčba / Tomáš Sosna a kol. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Axonite CZ, 2016. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm. — (Medicinae peritus)
Katalog
ISBN 978-80-88046-05-9


Svačina, Štěpán, 1952-

Antidiabetika : historie, současnost a perspektivy / Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, 2016. — 198 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Asclepius)
Katalog
ISBN 978-80-88046-09-7


Štembera, Zdeněk, 1920-

Rodička včera, dnes a zítra / Zdeněk Štembera. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 222 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-500-2


Šterclová, Martina, 1979-

Idiopatická plicní fibróza : informace (nejen) pro pacienty a jejich blízké / Martina Šterclová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 63 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-505-7


Taylor, David, MRPharmS.

Prescribing guidelines / David Taylor, Carol Paton, Shitij Kapur. — 10th ed. — London : Informa Healthcare ; Boca Raton, FL : Distributed in North America by Taylor & Francis, 2009. — xv, 523 s : il.
Katalog
ISBN 978-1-84184-699-6


Vašáková, Martina, 1964-

Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 483 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius) (Moderní farmakoterapie)
Katalog
ISBN 978-80-7345-506-4


Vojáček, Jan, 1967-

Aortální nedomykavost / hlavní autoři a pořadatelé Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik ; spoluautoři Robert H. Anderson, Bardia Arabkhani, Zdeněk Bělobrádek, Miroslav Brtko, Jan Burkert, Isabelle Di Centa, Ismail El-Hamamsy, Tomáš Holubec, Emmanuel Lansac, Marie-Catherine Morgant, Shumpei Mori, Horia Muresian, Miroslav Solař, Diane E. Spicer, Jaroslav Špatenka, Johanna J.M. Takkenberg, Martin Tuna ; ilustrace Pavel Žáček. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 503 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5685-1


Novinky ve fondu: listopad-prosinec 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP : stanovisko Pracovní skupiny pro doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP / kolektiv autorů. — 1. vydání. — Praha : Ambit Media, 2014. — 42 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-905474-4-5

Oxford handbook of adult nursing / edited by George Castledine, Ann Close. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. — xx, 1252 s. : il. ; 19 cm. — (Oxford handbooks in nursing)
Katalog
ISBN 978-0-19-923135-5

Understanding medical education : evidence, theory, and practice / edited by Professor Tim Swanwick. — Second edition. — Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2014. — xiii, 506 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-1184-7240-8

Bakalář, Eduard, 1934-2010

Hry pro osobní rozvoj : [50 osvědčených psychoher a aktivit pro posílení sociální inteligence] / Eduard Bakalář. — Brno : Computer Press, 2010. — 184 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. — (Edice aktivit a her)
Katalog
ISBN 978-80-251-2637-0


Bowman, Deborah

The worried student’s guide to medical ethics and law : thriving, not just surviving / Deborah Bowman. — London : BPP Learning Media Ltd., 2011. — xvi, 338 stran ; cm
Katalog
ISBN 978-1-4453-7949-4


Doležal, Jan, 1979-

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty / Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2013. — 181 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Management)
Katalog
ISBN 978-80-247-4631-9


Gartner, Leslie P., 1943-

Color atlas of histology / Leslie P. Gartner, James L. Hiatt. — fifth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott William & Wilkins, [2009]. — 2009. — xv, 459 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-8872-4


Honzík, Tomáš

Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách / Tomáš Honzík, Jiří Zeman. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, c2016. — ©2016. — 278 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4187-4


Charvát, Jiří, 1952-

Žilní vstupy : dlouhodobé a střednědobé / Jiří Charvát a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5621-9


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Pozitivní psychologie / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2010. — 195 s. : il. ; 20 cm. — (Psychologie)
Katalog
ISBN 978-80-7367-726-8


Le, Chap T., 1948-

Introductory biostatistics / Cahp T. Le, Lynn E. Eberly. — Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016. — xvii, 591 stran ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-470-90540-1


Linhart, Aleš, 1964-

Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí / Aleš Linhart, Tomáš Paleček. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 205 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius) (Moderní echokardiografie)
Katalog
ISBN 978-80-7345-509-5


Málek, Jiří, 1956-

Praktická anesteziologie / Jiří Málek a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 208 stran : ilustrace + 1 DVD
Katalog
ISBN 978-80-247-5632-5


Melia, Kath M.

Health care ethics : lessons from intensive care / Kath Melia. — London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2004. — 152 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-7619-7144-3


Meriano, Catherine,

Occupational therapy interventions : function and occupations / Catherine Meriano, Donna Latella. — Second edition. — Thorofare, NJ : Slack Incorporated, c2016. — ©2016. — viii, 534 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-6171-1055-9


Meško, Dušan, 1956-

Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektiv. — České, upravené vydání. — Martin : Osveta, 2006. — 481 stran :
Katalog
ISBN 80-8063-219-7


Meyers, Steven P.

MRI of bone and soft tissue tumors and tumor-like lesions : differential diagnosis and atlas / Steven P. Meyers. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2008. — xv, 798 s. : il. ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-3-13-135421-1


Oster, Sandra, 1949-

Successful grant proposals in science, technology and medicine : a guide to writing the narrative / Sandra Oster, Oster-edits, Paul Cordo. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015. — xii, 378 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-107-65930-8


Papanikitas, Andrew

Medical ethics and sociology / Andrew Papanikitas. — Second edition. — Edinburg : Mosby/Elsevier, c2015. — ©2015. — xiv, 198 stran ; cm. — (Crash Course)
Katalog
ISBN 978-0-7234-3865-6


Petrie, Aviva

Medical statistics at a glance / Aviva Petrie, Caroline Sabin. — 3rd ed. — Chichester ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2009. — 180 s. : il. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-8051-1


Plamínek, Jiří, 1958-

Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět / Jiří Plamínek, autor kapitoly 3.3 Daniel Franc. — 2. doplněné vydání. — Praha : Grada, 2012. — 198 stran : černobílé ilustrace, 1 portrét autora ; 24 cm. — (Komunikace)
Katalog
ISBN 978-80-247-4484-1


Pokorná, Andrea, 1973 říjen 14.-

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství / Andrea Pokorná. — Vyd. 3., dopl. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. — 104 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7013-524-2


Preiss, Marek, 1967-

Trénování paměti a poznávacích schopností / Marek Preiss, Jaro Křivohlavý. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2009. — 205 s. : il. ; 21 cm. — (Psychologie pro každého)
Katalog
ISBN 978-80-247-2738-7


Prokop, Mathias

Spiral and multislice computed tomography of the body / Mathias Prokop, Michael Galanski; co-editors Aart J. van der Molen, Cornelia Schaefer-Prokop; with contributions by C. Engelke. — [1st ed.]. — Stuttgart : Thieme, 2003. — XII, 1090 s. : 1972 il., 332 tabulky
Katalog
ISBN 3-13-116481-6


Suchá, Jitka, 1973 prosinec 18.-

Trénujte si paměť / Jitka Suchá. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2010. — 211 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-791-6


Šváb, Jan, 1942-

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích / Jan Šváb a kol. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 356 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3238-4


Tomová, Šárka

Komunikace s pacientem v intenzivní péči / Šárka Tomová, Jana Křivková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 134 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0064-4


Tóthová, Valérie, 1955-

Ošetřovatelský proces a jeho realizace / Valérie Tóthová a kol. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Triton, 2014. — 225 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-785-9


Zvárová, Jana, 1943-

Základy statistiky pro biomedicínské obory / Jana Zvárová. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2016. — 219 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Biomedicínská statistika (Karolinum) ; I.)
Katalog
ISBN 978-80-246-3416-6


Novinky ve fondu: říjen 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Vybrané kapitoly z intenzivní péče / Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jana Heczková, Daniel Nalos – editoři. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xxxix, 712 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4343-1

Bettany-Saltikov, Josette,

How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide / Josette Bettany-Saltikov. — Second edition. — Maidenhead : Open University Press, 2016. — xv, 229 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-3352-6380-6


Boiron, Michèle, 1944-

Pediatrie : homeopatie / Michele Boiron, François Roux a Pierre Popowski ; z francouzského originálu Pédiatrie . přeložila Jana Spoustová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 273 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5741-4


Čech, Oldřich, 1928-

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby / Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec et al. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — xxviii, 611 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-266-4


Humlová, Zuzana, 1973-

Imunopatologické stavy v kazuistikách / Zuzana Humlová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., 2016. — 214 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4124-9


Chládek, Petr

Femoroacetabulární impingement syndrom / Petr Chládek. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — 132 stran : ilustrace ; cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-251-0


Klíma, Jiří

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory / Jiří Klíma a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 327 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5014-9


Kolombo, Ivan, 1965-

Akutní stavy v urologii / Ivan Kolombo, Petr Klézl, Robert Grill, David Čapka. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — 108 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-254-1


Lebl, Jan, 1955-

Dětská endokrinologie a diabetologie / Jan Lebl, Eva Al Taji, Stanislava Koloušková, Štěpánka Průhová, Marta Šnajderová a Zdeněk Šumník. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 616 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-271-8


Lebl, Jan, 1955-

Diferenciální diagnostika v pediatrii / Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman et al. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, c2014. — ©2014. — 216 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-148-3


Mravčík, Viktor

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření : odborná monografie / editoři: Viktor Mravčík, Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Tomáš Zábranský ; autoři: Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Daniela Kmetonyová, Magdalena Kvíčalová, Viktor Mravčík, Danica Pospíchalová, Michaela Štefunková, Magdaléna Šustková, Tomáš Zábranský. — Vydání 1. — V Praze : Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 2015. — 113 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-905717-9-2


Murray, Robert K. (Robert Kincaid), 1932-

Harper’s illustrated biochemistry / Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil. — Twenty-eighth edition. — New York : McGraw-Hill Medical, [2009]. — ©2009. — x, 693 stran : ilustrace ; 29 cm. — (a LANGE medical book)
Katalog
ISBN 978-0-07-163827-2


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie / Richard Rokyta et al. — Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 434 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-238-1


Silbernagl, Stefan, 1939-

Atlas fyziologie člověka / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla Otomar Kittnar. — překlad 8. německého vydání ; 4. české vydání. — Praha : Grada, [2016]. — xv, 434 stran : 201 barevných tabulí ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4271-7


Slezáková, Lenka, 1959-

Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ / Lenka Slezáková, Markéta Hrušková, Petra Kaduchová, Irena Přivřelová, Eva Staroštíková, Eva Všetičková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 250 stran, viii stran obrazových příloh ; ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5826-8


Votava, Miroslav, 1942-

Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře / Miroslav Votava, Zdeněk Broukal, Jiří Vaněk. — Brno : Neptun, 2007. — xxv, 567 s. : il., barev. příl.
Katalog
ISBN 978-80-86850-03-0


Novinky ve fondu: červenec-září 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Atlas of anatomy : neck and internal organs / Michael Schuenke . [et al.] ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker. — [1st ed.]. — Stuttgart : Thieme, c2006. — XIII, 412 s. : il.
Katalog
ISBN 3-13-142111-8

Bailey & Love’s short practice of surgery / Norman S. Williams, Christopher J.K. Bulstrode, P. Ronan O´Connell, editors. — 25th edition. — London : Hodder Arnold, c2008. — ©2008. — xvi, 1513 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-340-93932-1

Emergency medicine : an illustrated colour text / edited by Paul Atkinson, Richard Kendall, Lee Van Rensburg. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. — xi, 181 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06962-8

Innere Medizin / herausgegeben von Heiner Greten, Franz Rinninger, Tim Greten. — 13., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. — Stuttgart : Thieme, c2010. — ©2010. — xxvi,, 1241 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-3-13-552213-5

An introduction to biophysics : with medical orientation / G. Rontó, I. Tarján, editors. — Budapešť : Akadémiai Kiadó, c1999. — ©1999. — 446 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-963-05-7607-9

Obstetrics by ten teachers / edited by Philip N. Baker, Louise C. Kenny. — 19th edition. — London : Hodder Arnold, 2011. — xiv, 319 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-444-12230-5

Oxford handbook of obstetrics and gynaecology / editors Sally Collins, Sabaratnam Arulkumaran, Kevin Hayes, Simon Jackson, Lawrence Impey. — Second edition. — Oxford : Oxford University Press, 2008. — xv, 770 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Oxford medical publications) (Oxford handbooks)
Katalog
ISBN 978-0-19-922724-2

Physiology / Robert M. Berne, Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, editors. — Fifth edition. — St. Louis : Mosby, c2004. — ©2004. — x, 1014 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-323-02225-1

Pomocník diabetologa 2016 : informační katalog / [redakce Karel Vízner]. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2016. — 227 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-87969-17-5

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014 / zpracoval ekonomický odbor rektorátu Univerzity Karlovy. — Praha : Karolinum, 2015. — 82 stran : tabulky, grafy ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3125-7

Wheater’s basic pathology : a text, atlas, and review of histopathology / [edited by] Barbara Young, William Stewart, and Geraldine O’Dowd. — 5th ed. — [Edinburgh] : Churchill Livingstone/Elsevier, c2011. — x, 337 s.: il. ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06797-6

Armstrong, Peter, 1940-

Diagnostic imaging / Peter Armstrong, Martin L. Wastie, Andrea G. Rockall. — 6th ed. — Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. — viii, 469 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-7039-0


Avidan, Michael

Intensive care : an illustrated colour text / Michael Avidan, Kara M. Barnett, Laureen L. Hill, Lara Hopley, Nicola Jones, Johan Michael von Schalkwyk. — Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2008. — viii, 198 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-10060-4


Bartoš, Aleš

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi / Aleš Bartoš a kolektiv. — Vyd. 1. — V Praze : Karolinum, 2004. — 238 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-246-0921-5


Dandy, David J.

Essential orthopaedics and trauma / David J. Dandy, Dennis J. Edwards. — Fifth edition. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. — xi, 490 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06718-1


Elrod, Susan L.

Schaum’s outline of theory and problems of genetics / Susan L. Elrod, William D. Stansfield. — Fourth edition. — New York : McGraw-Hill, c2002. — ©2002. — vi, 500 stran : ilustrace ; 28 cm. — (Schaum’s outlines)
Katalog
ISBN 978-0-071-36206-1


Fischer, Conrad

USMLE step 2 ck : targeted review in full color / Conrad Fischer. — Second edition. — New York : Kaplan Publishing, 2013. — ©2013. — xxii, 578 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-60978-760-8


Füeßl, Hermann

Anamnese und klinische Untersuchung : [Audios zu Herz- und Lungenauskultation plus Untersuchungsfilm online ; + campus.thieme.de] / Hermann S. Füeßl, Martin Middeke. — 5., aktualisierte Auflage. — Stuttgart : Thieme , c2014. — ©2014. — 529 stran : 680 ilustrace ; 27 cm. — (Duale Reihe)
Katalog
ISBN 978-3-13-126885-3


Fuchs, Martin, 1958-

Alergie číhá v jídle a pití / Martin Fuchs. — 2., rozš. a přeprac. vyd. — Plzeň : Adéla, c2007. — 267 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 plakát (61 x 43 cm) + 2 letáky (15 x 21 cm ; 11 x 15 cm). — (Editio medicinae. Alergologie)
Katalog
ISBN 978-80-902532-2-3


Fuchs, Martin, 1958-

Potravinová alergie a intolerance / Martin Fuchs et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 447 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgrafuální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3757-0


Fuller, Geraint

Neurology : an illustrated colour text / Geraint Fuller, Mark Manford. — Second edition. — Edinburgh : Elsevier/Churchill Livingstone, 2006. — vii, 135 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 0-443-10071-3


Gabrhelík, Roman, 1978-

Prevence užívání návykových látek jako vědní disciplína a její aplikace v praxi / Roman Gabrhelík. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, c2016. — ©2016. — 124 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7422-458-4


Gladwin, Mark

Clinical microbiology made ridiculously simple / Mark Gladwin; Bill Trattler. — 5. ed., 24. print. — Miami, Fla. MedMaster 2011. — vii, 403 s. il., tabulky
Katalog
ISBN 978-1-935660-03-3


Graham-Brown, R. A. C. (Robin A. C.)

Lecture notes : Dermatology / Robin Graham-Brown, Karen Harman, Graham Johnston. — Eleventh edition. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., c2016. — ©2016. — 212 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-88777-6


Haluzík, Martin, 1970-

Inkretinová léčba diabetu / Martin Haluzík, Štěpán Svačina. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 135 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2247-7


Housecroft, Catherine E., 1955-

Anorganická chemie / Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe ; z anglického originálu Inorganic Chemistry – hlavní editor českého překladu David Sedmidubský. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. — xxx, 1119 stran : barevné ilustrace, fotografie, grafy
Katalog
ISBN 978-80-7080-872-6


Hruban, Lukáš

Vaginální vedení porodu koncem pánevním / Lukáš Hruban, Petr Janků, Pavel Ventruba, Martin Procházka. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 78 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Porodnictví krok za krokem ; 4) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-480-7


Kent, Michael L., 1955-

Advanced biology / Michael Kent. — Oxford : Oxford University Press, c2000. — ©2000. — 624 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-19-914195-1


Kodíček, Milan, 1948-

Biochemie : chemický pohled na biologický svět / Milan Kodíček, Olga Valentová, Radovan Hynek. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. — xii, 399 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7080-927-3


Kohout, Pavel, 1962-

Základy klinické výživy / Pavel Kohout, Eva Kotrlíková. — 1. vydání v nakladatelství Forsapi. — Praha : Forsapi, 2009. — 113 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Informační servis pro lékaře ; sv. 1)
Katalog
ISBN 978-80-87250-05-1


Kolarčík, Lukáš

Příručka pro sestry v oftalmologii / Lukáš Kolarčík, Václav Dedek, Michal Ptáček. — 1. vydání. — Praha : Grada, [2016]. — 152 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5458-1


Kolář, Milan, 1964-

Respirační infekce a jejich léčba / Milan Kolář. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-481-4


Kolek, Vítězslav, 1953-

Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí / Vítězslav Kolek, Iva Vágnerová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 138 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Jesenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-490-6


Koolman, Jan

Color atlas of biochemistry / Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm ; transl. from German by Michael Robertson ; color plates by Jürgen Wirth. — 2nd ed., rev. and enl. — Stuttgart ; New York : Thieme, 2005. — x, 467 s. : il., tabulky. — (Thieme flexibook)
Katalog
ISBN 3-13-100372-3


Křepelka, Petr

Dystokie ramének / Petr Křepelka, Jozef Záhumenský, Martin Procházka. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 77 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Porodnictví krok za krokem ; 3)
Katalog
ISBN 978-80-7345-442-5


Kunešová, Marie, 1951-

Základy obezitologie / Marie Kunešová et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — xiii, 172 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-217-6


Le, Tao

First aid for the USMLE® Step 2 CK / Tao Le, Vikas Bhushan, Nathan William Skelley. — Eighth edition. — New York : McGraw, c2012. — ©2012. — xv, 575 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-07-176137-6


Levinson, Warren

Medical microbiology & immunology : examination & board review / Warren Levinson. — Eighth edition. — New York : London : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2004. — ©2004. — x, 644 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 9780071431996


Moore, Keith L.

Essential clinical anatomy / Keith L. Moore, Anne M. R. Agur. — Third edition. — Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins, c2007. — ©2007. — xx, 692 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-6274-8


Musil, Dalibor, 1966-

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin / Dalibor Musil a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 168 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5597-7


Oswaldová, Petra, 1978-

Feldenkrais, dech & hlas / Petra Oswaldová. — První vydání. — Praha : Brkola, 2015. — 190 stran ; 19 cm + 1 CD audio
Katalog
ISBN 978-80-905999-9-4


Parker, Robert, 1971-

General medicine / Robert Parker, Asheesh Sharma, editors. — Third edition. — Edinburgh : Mosby, c2008. — ©2008. — xi, 531 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Crash Course)
Katalog
ISBN 978-0-7234-3461-0


Phillips, Estelle, 1928-

How to get a PhD : a handbook for students and their supervisors / Estelle M. Phillips and Derek S. Pugh. — 4th ed. — Maidenhead : Open University Press, 2005. — 220 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-335-21684-6


Ptáček, Radek, 1975-

ADHD : variability between mind and body / Radek Ptacek, Phd, and Hana Kuzelova, PhD. — New York : Nova Science Publishers, Inc., c2015. — ©2015. — xii, 134 stran ; 23 cm. — (Psychiatry- theory, applications and treatments)
Katalog
ISBN 978-1-63321-449-1


Růžičková, Eva, 1947-

Glaukom : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Růžičková. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 101 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 72) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-473-9


Salway, J. G.

Medical biochemistry at a glance / J.G. Salway. — 2nd ed. — Oxford : Blackwell Publishing, 2006. — 144 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-1322-9


Schünke, Michael, 1950-

Thieme atlas of anatomy. Head and neuroanatomy / authors, Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher in collaboration with Juergen Rude ; consulting editors, Lawrence M. Ross, Edward D. Lamperti, Ethan Taub ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2007. — xiii, 412 s. : barev. il. ; 32 cm
Katalog
ISBN 978-1-58890-441-6


Smetana, Karel, 1958-

Muzeum : Anatomický ústav 1. lékařské fakutly Univerzity Karlovy / Karel Smetana a Václav Seichert, fotografie Ondřej Naňka. — Praha : Anatomický ústav 1. LF UK, 2012. — 24 stran ; 21 cm
Katalog


Svoboda, Zdeněk, 1976-

Schola excludus / Zdeněk Svoboda, Petra Morvayová a kol. — Vydání 1. — V Ústí na Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2010. — 220 stran ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7414-221-5


Tašková, Alice, 1975-

Praktická plicní chirurgie : indikace a strategie / Alice Tašková, Vladislav Hytych a kol. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 271 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-489-0


Vašáková, Martina, 1964-

Intersticiální plicní procesy : od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze / Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj. — 2. aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 420 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 9788073454883


Vašáková, Martina, 1964-

Thoracic Drainage : a step-by-step guide / Martina Vašáková, Pavla Žáčková ; translated from the Czech original Hrudní drenáže, krok za krokem by Barbora Rozkošná. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 224 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-485-2


Vrablík, Michal, 1973-

Farmakoterapie dyslipidemie / Michal Vrablík. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, ©2016. — ©2016. — 123 stran ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-503-3


Whitaker, R. H. (Robert H.)

Instant anatomy / Robert H. Whitaker, Neil R. Borley. — 2nd ed. — Oxford ; Boston : Blackwell Science, 2000. — xi, 205 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-632-05403-4


Novinky ve fondu: červen 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Emergencies in obstetrics and gynaecology / edited by S. Arulkumaran. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. — xii, 297 p. : ill. ; 19 cm. — (Oxford medical publications)
Katalog
ISBN 0-19-856730-8

The Genetic basis of human cancer / Editors Bert Vogelstein, Kenneth W. Kinzler. — 2nd ed. — New York : McGraw-Hill, 2002. — xv, 821 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-137050-1

Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin v Krči / Ondřej Viklický (ed.). — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — 156 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-023-3

Laser capture microdissection : methods and protocols / Edited by Graeme I. Murray and Stephanie Curran. — [1st ed.]. — Totowa : Humana Press, 2005. — xiv, 319 s. : il. — (Methods in molecular biology ; Vol. 293)
Katalog
ISBN 1-58829-260-6

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě / Petra Dědičová, Pavla Rygelová, Jiří Marek, Jan Skůpa, (eds.). — První vydání. — Brno : Vysoké učení technické Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. — 265 stran : grafy, tabulky ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-214-5282-4

Adámková, Věra, 1954-

Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii : pro praxi / Věra Adámková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2016. — ©2016. — 145 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5763-6


Balko, Jan, 1987-

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2016. — xxiii, 529 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-009-7


Bulava, Alan, 1974-

Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii / Alan Bulava a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm + 1 DVD
Katalog
ISBN 978-80-247-5482-6


Burmester, Gerd-Rüdiger, 1953-

Color atlas of immunology / Gerd-Rüdiger Burmester, Antonio Pezzutto with contributions by Timo Ulrich and Alexandra Aicher ; 131 color plates by Jürgen Wirth. — Stuttgart ; New York : Thieme, 2003. — xiv, 322 s. : il., portréty, obr., tabulky. — (Thieme flexibook)
Katalog
ISBN 3-13-126741-0


Claverie, Jean-Michel

Bioinformatics for dummies / Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame. — 2nd ed. — Hoboken : Wiley Publishing, 2007. — xviii, 436 s. : il.
Katalog
ISBN 0-470-08985-7


Darnell, James E., 1930-

Molecular cell biology / James Darnell, Harvey Lodish, David Baltimore. — New York : Sci. Amer. Books, 1986. — 1192 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-7167-6001-0


DePoy, Elizabeth, 1950-

Introduction to research : understanding and applying multiple strategies / Elizabeth DePoy, Laura N. Gitlin. — Fifth edition. — St. Louis, Missouri : Elsevier, 2016. — ©2016. — xiv, 398 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-26171-5


Disman, Miroslav, 1925-1996

Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Miroslav Disman. — Čtvrté nezměněné vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2011. — 372 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-1966-8


Ferjenčík, Ján

Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši / Ján Ferjenčík ; ze slovenštiny přeložil Petr Bakalář. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2010. — 255 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-815-9


Gullberg, Jan

Mathematics : from the birth of numbers / Jan Gullberg ; technical illustrations Pär Gullberg. — 1st ed. — New York : Norton & company, 1997. — xxiii, 1093 s. : il.
Katalog
ISBN 0-393-04002-X


Hájek, Marcel, 1965-

Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace : manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu / Marcel Hájek, Charif Bahbouh. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 199 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5631-8


Haluzík, Martin, 1970-

Ledviny a léčba diabetu : současnost a perspektivy terapie glifloziny / Martin Haluzík, Ivan Rychlík, Miloslav Franěk. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 127 stran ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4062-4


Hendl, Jan, 1947-

Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. — Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Portál, 2016. — 437 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0982-9


Hendl, Jan, 1947-

Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. — Vydání páté, rozšířené. — Praha : Portál, 2015. — 736 stran : grafy, tabulky ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0981-2


Hendl, Jan, 1947-

Statistika v aplikacích / Jan Hendl a kol. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2014. — 455 stran : ilustrace, grafy ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0700-9


Kuchynka, Pavel, 1947-

Oční lékařství / Pavel Kuchynka a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — xx, 903 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-80-247-5079-8


Lewin, Benjamin

Genes 8 / Benjamin Lewin. — [1st ed.]. — New York : Pearson Education, c2004. — xxi, 1027 s. : ill.
Katalog
ISBN 0-13-123924-4


Lit, Edward

Think in English : klíčová slova v obchodě a každodenním použití / Edward Lit. — 1. vyd. — Písek : Nakladatelství J & M, 2001. — 114 s.
Katalog
ISBN 80-86154-31-9


Měšťan, Jan

Anglická obchodní konverzace / Jan Měšťan. — 2. dopl. vyd. — Písek : Nakladatelství J & M, 1999. — 59 s. — (Edice Brána do světa obchodu)
Katalog
ISBN 80-86154-12-2


Mount, David M., 1955-

Bioinformatics : sequence and genome analysis / David W. Mount. — Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. — ©2001. — xii, 564 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-87969-655-9


Punch, Keith

Úspěšný návrh výzkumu / Keith F. Punch ; z anglického originálu Developing effective research proposals přeložil Jan Hendl. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2015. — 230 stran ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0980-5


Topilová, Věra

Medical English : angličtina pro zdravotníky / Věra Topilová. — 3. vyd. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. — 273 s. : il.
Katalog
ISBN 80-7311-001-6


Votava, Miroslav, 1942-

Lékařská mikrobiologie obecná / Miroslav Votava. — Brno : Neptun, 2001. — viii, 247 s. : il.
Katalog
ISBN 80-902896-2-2


Walker, Ian, 1973-

Výzkumné metody a statistika / Ian Walker. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2013. — 218 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Z pohledu psychologie)
Katalog
ISBN 978-80-247-3920-5


Widimský, Jiří, 1925-

Farmakoterapie hypertenze / Jiří Widimský, Jiří Widimský jr. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 186 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-477-7


Zacharová, Eva

Komunikace v ošetřovatelské praxi / Eva Zacharová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 121 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0156-6


Zvelebil, Marketa J.

Understanding bioinformatics / Marketa Zvelebil & Jeremy O. Baum. — New York : Garland Science, Group, c2008. — xxiii, 772 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-4024-9


Novinky ve fondu: duben 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Endocrinology. Vol. 1 / Edited by Leslie J. DeGroot . [et al.]. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2006. — xxxii, 1373, cxxx s. : il.
Katalog
ISBN 0-7216-0376-9

Endocrinology. Vol. 3 / Edited by Leslie J. DeGroot . [et al.]. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2006. — xxxii, 2549-3633, cxxx s. : il.
Katalog
ISBN 0-7216-0376-9

Mucosal immunology. Vol. 1 / Edited by Jiri Mestecky . [et al.]. — 3rd ed. — Amsterdam : Elsevier Academic Press, c2005. — lvi, 1137, [50] s. : il.
Katalog
ISBN 0-12-491544-2

Mucosal immunology. Vol. 2 / Edited by Jiri Mestecky . [et al.]. — 3rd ed. — Amsterdam : Elsevier Academic Press, c2005. — xxxi, 1146-1868, [50] s. : il.
Katalog
ISBN 0-12-491545-0

Sepse v intenzivní péči : vybraná doporučení v diagnostice a terapii / Vladimír Černý, Ivan Novák, Karel Cvachovec a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2002. — 211 s. : tabulky. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 80-85912-74-0

Williams textbook of endocrinology / Henry M. Kronenberg . [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2008. — xix, 1911 s. : il. ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-2911-3

Bragdon, Allen D.

Hry pro levou polovinu mozku : mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy / Allen D. Bragdon, David Gamon ; [z anglického originálu . přeložil Radek Hampl]. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2009. — 168 s. : il. ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-521-9


Fait, Tomáš, 1971-

Almanach ambulantní gynekologie / Tomáš Fait, Vladimír Dvořák, Aleš Skřivánek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 284 s. : il. ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-191-2


Frýda, Přemysl, 1954-

Laserové desatero : přehled povinností pro práci s laserem : pro bezpečnou práci s lasery, IPL a jinými přístroji fotonické medicíny / Přemysl Frýda, Roman Šmucler. — Praha : [European Medical Phototherapy and Esthetics Association], 2014. — různé stránkování : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-260-7693-3


Germann, William J.

Principles of human physiology / William J. Germann, Cindy L. Stanfield. — 2nd ed. — San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, 2005. — xxxiv, 830 s. : il. + 1 optický disk
Katalog
ISBN 0-321-24854-6


Hemzal, Boleslav

Rostlinná afrodiziaka / Boleslav Hemzal. — Brno : Neptun, 2014. — 119 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-86850-07-8


Králíková, Eva, 1956-

Diagnóza F17: závislost na tabáku / Eva Králíková. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 102 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3711-2


Lippertová-Grünerová, Marcela

Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě / Marcela Lippertová-Grünerová ; editor Lubomír Houdek. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 182 stran : barevné ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-225-1


Litzman, Jiří

Alergologie a klinická imunologie / Jiří Litzman, Pavel Kuklínek, Rybníček, Ondřej. — Vyd. 1. — Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. — 144 s. : il.
Katalog
ISBN 80-7013-345-7


Mach, Jan, 1954-

Medicínské právo co a jak : praktické rady pro lékaře a zdravotníky / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, 2015. — ©2015. — 135 stran ; 19 cm. — (Theatrum medico-iuridicum)
Katalog
ISBN 978-80-7492-218-3


Mak, Tak W., 1945-

The immune response : basic and clinical principles / Tak W. Mak and Mary E. Saunders. — [1st ed.]. — Amsterdam : Elsevier, c2006. — XX, 1194 s. : il. + 1 optický disk
Katalog
ISBN 0-12-088451-8


Nakonečný, Milan, 1932-

Obecná psychologie / Milan Nakonečný. — Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 662 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-929-7


Pehe, Jiří, 1955-

Tři tváře anděla / Jiří Pehe. — První vydání. — Prostor : Praha, c2016. — ©2016. — 361 stran ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7260-327-5


Perlík, František, 1940-

Individualizace farmakoterapie / František Perlík, Ondřej Slanař. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — 159 stran ; 17 cm. — (Lékařské repetitorium)
Katalog
ISBN 978-80-7387-636-4


Rokyta, Richard, 1938-

Léčba bolesti ve stáří / Richard Rokyta, Jitka Fricová, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Ivan Vrba. — 2. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 110 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 18 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3945-1


Rovenský, Jozef

Klinická reumatológia / Jozef Rovenský, Karel Pavelka a kolektív. — 1. slov. vyd. — Martin : Osveta, cop. 2000. — 1047 s. : il.
Katalog
ISBN 80-8063-022-4


Straňák, Zbyněk, 1964-

Neonatologie / Zbyněk Straňák, Jan Janota a kol. — 2., přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 637 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3861-4


Tortora, Gerard J.

Principles of anatomy and physiology / Gerard J. Tortora, Sandra Reynolds Grabowski. — 9th ed. — New York : Wiley & Sons, cop. 2000. — 1054, [140] s. : ill.
Katalog
ISBN 0-471-36692-7


Velikovská, Martina

Psychologie obětí trestných činů : proces viktimizace : status oběti a jeho význam : prevence a vyrovnávání se s viktimizací : reálné případy z policejní praxe / Martina Velikovská. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 168 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4849-8


Vokurka, Martin, 1962-

Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. — 10., aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, 2015. — xv, 1113 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-456-2


Vokurka, Martin, 1962-

Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo .[et al.]. — 3. rozš. vyd. — Praha : Maxdorf, c2003. — 966 s. : il.
Katalog
ISBN 80-85912-97-X


Vrablík, Michal, 1973-

Otazníky kardiovaskulární prevence 2009 : [od doporučení přes novinky z klinického výzkumu po každodenní praxi] / Michal Vrablík a kolektiv. — Vyd. 1. — Brno : Facta Medica, c2009. — 158 s. : il. ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-904260-2-3


Wagner, Petr, 1959-2014

Laboratorní referenční hodnoty 2000/01 / Petr Wagner. — [5. vyd.]. — Praha : Triton, 2000. — 117 s. — (Levou zadní ; Sv. 52)
Katalog
ISBN 80-7254-112-9


Novinky ve fondu: březen 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Onkologická imunologie / kolektiv autorů ; editorka Eva Závadová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : barevné ilustrace, grafy, mapy ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3756-3

Dvořák, Josef, 1943-

Štítná žláza : chirurgická anatomie : operační technika / Josef Dvořák. — 2., přeprac. a rozš. vyd. — Praha : Serifa, 2000. — 375 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm
Katalog
ISBN 80-902859-0-2


Hlavatý, Tibor, 1973-

Základy klinického výskumu / Tibor Hlavatý. — 1. vydanie. — Praha ; Bratislava : Grada Publishing, 2016. — 239 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5713-1


Hudák, Radovan

Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný et al. ; illustrations: Jan Balko, Simona Felšőová, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 1st edition. — Praha : Triton, 2015. — xvii, 610 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-950-1


Jindrová, Barbora

Praktické postupy v anestezii / Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 200 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5612-7


Julák, Jaroslav, 1944-

Úvod do lékařské bakteriologie / Jaroslav Julák. — 2. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 404 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-3210-0


Křivohlavý, Jaro, 1925-

Mít pro co žít / Jaro Křivohlavý. — [1. vyd.]. — Praha : Návrat domů, 1994. — 94 s.
Katalog
ISBN 80-85495-33-3


Kuře, Josef, 1963-

Filosofie medicíny v českých zemích / Josef Kuře, Marek Petrů a kol. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 289 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-972-3


Máca, Jan

ARDS v klinické praxi / Jan Máca a kolektiv. — Praha : Maxdorf-Jessenius, c2015. — ©2015. — 695 stran : ilustrace (některé barevné), portrét ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-447-0


Madar, Jindřich, 1941-

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce : vybrané kapitoly / Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3901-7


Martináková, Libuše

Příručka pro výzkumné sestry / Libuše Martináková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, s.r.o., c2015. — ©2015. — 180 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-88056-02-7


Menšíková, Kateřina

Atypické parkinsonské syndromy / Kateřina Menšíková, Martin Bareš, Petr Kaňovský et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 277 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-223-7


Murray, Robert K. (Robert Kincaid), 1932-

Harper’s biochemistry / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. — 24th ed. — Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1996. — ©1996. — x, 868 stran : ilustrace ; 26 cm. — (A Lange medical book)
Katalog
ISBN 0-8385-3611-5


Pritchard, D. J. (Dorian J.)

Medical genetics at a glance / Dorian Pritchard, Bruce R. Korf. — 2nd ed. — Malden : Blackwell Publishing, 2008. — 167 s. : il. ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-4846-7


Robbins, Stanley L. (Stanley Leonard), 1915-2003

Pocket companion to Robbins pathologic basis of disease / Stanley L. Robbins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar. — 5th edition. — Philadelphia : Saunders, c1995. — ©1995. — viii, 620 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 0-7216-6283-8


Rychlík, Ivan, 1962-

Budoucnost farmakoterapie v nefrologii / Ivan Rychlík et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3865-2


Sedláčková, Eva, 1954-

Neuroendokrinní nádory / Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 375 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-468-5


Stárka, Luboslav, 1930-

Pokroky v endokrinologii : [molekulární biologie, diagnostika, léčba] / Luboslav Stárka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2007. — 785 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-129-5


Středa, Leoš, 1963-

eHealth a telemedicína : učebnice pro vysoké školy / Leoš Středa, Karel Hána. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 159 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5764-3


Svobodník, Adam, 1975-

Klinické studie v praxi / Adam Svobodník, Regina Demlová, Ladislav Pecen a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, 2014. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-904731-8-8


Svozílková, Petra

Uveitidy v kazuistikách / Petra Svozílková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius) (Medicína v instruktivních kazuistikách)
Katalog
ISBN 978-80-7345-465-4


Trna, Jan

Klinická pankreatologie / Jan Trna, Zdeněk Kala a kol. — První vydání. — Mladá Fronta : Praha, c2016. — ©2016. — 270 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3902-4


Vokurka, Martin, 1962-

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. — 11. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — xvi, 435 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-464-7


Žďárek, Roman, 1973-

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2015. — xiv, 164 stran : tabulky ; 23 cm. — (Právní praxe)
Katalog
ISBN 978-80-7400-280-9


Novinky ve fondu: únor 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary / Ivan Poldauf a kol. — 10. přepracované vydání. — V Čelákovicích : WD Publications, 1998. — 1072 stran ; 19 cm
Katalog
ISBN 80-238-2215-2

Bolest a regenerace v medicíně / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, c2015. — ©2015. — 288 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-03-5

C. elegans : methods and applications / edited by Kevin Strange. — Totowa, N.J. : Humana Press, c2006. — xii, 292 s. : il. ; 24 cm. — (Methods in molecular biology ; 351)
Katalog
ISBN 1-58829-597-4

Drug discovery and evaluation : pharmacological assays / H.Gerhard Vogel (Ed.). — 3rd ed. / compl. rev., updated and enlarged. — Berlin : Springer, c2008. — 2 sv. (LVIII, 2071 s.) : il. ; 28 cm. — (Springer reference)
Katalog
ISBN 978-3-540-71420-0

Essential guide to blood coagulation / edited by Jovan P. Antovic, Margareta Blombäck. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010. — xv, 176 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4051-9627-7

Harrison’s principles of internal medicine. Volume I / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxxii, 1299, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Harrison’s principles of internal medicine. Volume II / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxix, 1301-2607, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Kelley’s textbook of rheumatology / Shaun Ruddy, Edward D. Harris, Jr., Clement B. Sledge, editors. — Sixth edition. — Philadelphia : W.B. Saunders Co., c2001. — ©2001. — 2 volume : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-7216-8008-9

Practical hemostasis and thrombosis / edited by Nigel Key . [et al.] ; foreword by Harold R. Roberts. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009. — 328 s.
Katalog
ISBN 978-1-4051-8460-1

S anděly nad hlavou : k poctě psychiatra profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. 1895-1978 /Jiří Raboch, Allan Gintel, Rita Hildprantová (edd.). — Praha : Gasset, 2015. — 248 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87079-45-4

Adam, Zdeněk, 1953-

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček a kolektiv. — 2., aktualiz. a dopl. vyd. — Praha : Grada, 2004. — 684 s. : il.
Katalog
ISBN 80-247-0896-5


Borley, Neil R.

Instant pathology / Neil R. Borley, Bryan F. Warren. — Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2007. — xii, 192 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-3290-9


Bower, Mark,

Lecture notes : Oncology / Mark Bower, Jonathan Waxman. — Third edition. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. — 352 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-84209-6


Češka, Richard, 1957-

Familial hypercholesterolemia / Richard Češka et al. ; translated by Reesie Azarbal. — 1st edition. — Prague : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 159 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-953-2


Čihák, Radomír, 1928-

Anatomie / Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim. — Třetí, upravené a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2011-2015. — 3 svazky (534, 497, 673 stran) : ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-247-3817-8


Dvořák, Josef, 1966-

Primární řasinky / Josef Dvořák. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 158 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3730-3


Fiala, Pavel, 1946-

Stručná anatomie člověka / Pavel Fiala, Jiří Valenta, Lada Eberlová. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 243 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2693-2


Goering, Richard V.

Mimsova lékařská mikrobiologie / Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini ; editor českého vydání: Jaroslav Julák ; přeložili: Jaroslav Julák, Jan Bobek, Renáta Čermáková, Karel Holada, Zora Mělková, Tibor Moško, Jan Novák, Ludmila Prokešová, Jiřina Suchanová. — 5. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — xiv, 568 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-928-0


Grawe, Klaus, 1943-2005

Neuropsychoterapie : nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy / Klaus Grawe ; [z německého originálu . přeložila Lucie Simonová]. — 1. vyd. — Praha : Portál, 2007. — 487 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-311-6


Hahn, Aleš, 1947-

Otoneurologie a tinitologie / Aleš Hahn. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran, vii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4345-5


Hamplová, Lidmila, 1960-

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol / Lidmila Hamplová a kol. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 263 stran : ilustrace, formuláře ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-934-1


Jirounek, Petr, 1938-

Mezi Prahou a Ženevou : neurověda, životní náhody a svobodné zednářství / Petr Jirounek. — 1. vyd. — Praha : Galén, 2010. — 215 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-651-9


Kilham, Christopher

Pět Tibeťanů : rozšířený rituál tajných cvičení pro zdraví, energii a osobní sílu / Christopher S. Kilhan. — Olomouc : Votobia, 1996. — 113 stran : 14 fotografií ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7198-154-0


Klener, Pavel, 1937-

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii / Pavel Klener, Pavel Klener jr. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — vii, 209 s. : barev. il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-2808-7


Koukolík, František, 1941-

Lidství : neuronální koreláty / František Koukolík. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2010. — 257 s. : il. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-654-0


Kulišťák, Petr, 1949-

Neuropsychologie / Petr Kulišťák. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Portál, 2011. — 380 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-891-3


Ledvina, Miroslav, 1924-

Přehled patobiochemie / Miroslav Ledvina, Roman Kanďár. — Vydání 1. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. — 80 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 80-7194-399-1


Mojto, Viliam

Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie / Viliam Mojto. — První vydání. — Bratislava : Asklepios, 2016. — 115 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7167-182-4


Moravcová, Eva

Delikvence mládeže : trendy a souvislosti / Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol. — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 231 stran : grafy ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-860-3


Navrátil, Leoš, 1954-

Nové pohledy na neinvazivní laser / Leoš Navrátil a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 155 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-1651-0


Pařízek, Antonín, 1959-

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti / Antonín Pařízek, Tomáš Honzík ; ilustrace Ivan Helekal. — 5. vydání. — Praha : Galén, 2015. — 3 svazky (481 stran, 397 stran, 337 stran) : ilustrace, tabulky ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-214-5


Pavlišta, David

Neinvazivní karcinomy prsu / David Pavlišta a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2008. — 181 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-173-8


Poněšický, Jan, 1943-

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí / Jan Poněšický. — 2., doplněné vydání. — Praha : Triton, 2014. — 167 s. ; 17 cm
Katalog
ISBN 9788073878047


Porter, Roy, 1946-2002

Dějiny medicíny : od starověku po současnost / Roy Porter ; z anglického originálu přeložil Jaroslav Hořejší. — V českém jazyce vydání třetí. — Praha : Prostor, 2015. — 809 stran, 24 stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Obzor)
Katalog
ISBN 978-80-7260-324-4


Růžek, Daniel, 1981-

Klíšťová encefalitida / Daniel Růžek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 196 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5305-8


Sabol, František, 1967-

Ochorenia aorty / František Sabol, Adrian Kolesár, Panagiotis Artemiou. — Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. — 167 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky, portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-224-1431-9


Sherlock, Sheila

Nemoci jater a žlučových cest / Sheila Sherlock, James Dooley ; [editor českého překladu Petr Hůlek]. — [1. české vyd.]. — Hradec Králové : Čermáková, 2004. — XVI, 703 s. : il.
Katalog
ISBN 80-86703-00-2


Svoboda, Mojmír, 1941-

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda (ed.), D. Krejčířová, M. Vágnerová. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2015. — 791 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0899-0


Vlček, Emanuel, 1925-2006

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621) : antropologický a lékařský průzkum jeho lebky / Emanuel Vlček ; [editor Lubomír Houdek]. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2009. — 104 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-576-5


Vörösová, Gabriela

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 208 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5538-0


Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-845-6