Novinky ve fondu: březen 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Onkologická imunologie / kolektiv autorů ; editorka Eva Závadová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : barevné ilustrace, grafy, mapy ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3756-3

Dvořák, Josef, 1943-

Štítná žláza : chirurgická anatomie : operační technika / Josef Dvořák. — 2., přeprac. a rozš. vyd. — Praha : Serifa, 2000. — 375 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm
Katalog
ISBN 80-902859-0-2


Hlavatý, Tibor, 1973-

Základy klinického výskumu / Tibor Hlavatý. — 1. vydanie. — Praha ; Bratislava : Grada Publishing, 2016. — 239 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5713-1


Hudák, Radovan

Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný et al. ; illustrations: Jan Balko, Simona Felšőová, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 1st edition. — Praha : Triton, 2015. — xvii, 610 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-950-1


Jindrová, Barbora

Praktické postupy v anestezii / Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 200 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5612-7


Julák, Jaroslav, 1944-

Úvod do lékařské bakteriologie / Jaroslav Julák. — 2. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 404 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-3210-0


Křivohlavý, Jaro, 1925-

Mít pro co žít / Jaro Křivohlavý. — [1. vyd.]. — Praha : Návrat domů, 1994. — 94 s.
Katalog
ISBN 80-85495-33-3


Kuře, Josef, 1963-

Filosofie medicíny v českých zemích / Josef Kuře, Marek Petrů a kol. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 289 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-972-3


Máca, Jan

ARDS v klinické praxi / Jan Máca a kolektiv. — Praha : Maxdorf-Jessenius, c2015. — ©2015. — 695 stran : ilustrace (některé barevné), portrét ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-447-0


Madar, Jindřich, 1941-

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce : vybrané kapitoly / Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3901-7


Martináková, Libuše

Příručka pro výzkumné sestry / Libuše Martináková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, s.r.o., c2015. — ©2015. — 180 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-88056-02-7


Menšíková, Kateřina

Atypické parkinsonské syndromy / Kateřina Menšíková, Martin Bareš, Petr Kaňovský et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 277 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-223-7


Murray, Robert K. (Robert Kincaid), 1932-

Harper’s biochemistry / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. — 24th ed. — Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1996. — ©1996. — x, 868 stran : ilustrace ; 26 cm. — (A Lange medical book)
Katalog
ISBN 0-8385-3611-5


Pritchard, D. J. (Dorian J.)

Medical genetics at a glance / Dorian Pritchard, Bruce R. Korf. — 2nd ed. — Malden : Blackwell Publishing, 2008. — 167 s. : il. ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-4846-7


Robbins, Stanley L. (Stanley Leonard), 1915-2003

Pocket companion to Robbins pathologic basis of disease / Stanley L. Robbins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar. — 5th edition. — Philadelphia : Saunders, c1995. — ©1995. — viii, 620 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 0-7216-6283-8


Rychlík, Ivan, 1962-

Budoucnost farmakoterapie v nefrologii / Ivan Rychlík et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3865-2


Sedláčková, Eva, 1954-

Neuroendokrinní nádory / Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 375 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-468-5


Stárka, Luboslav, 1930-

Pokroky v endokrinologii : [molekulární biologie, diagnostika, léčba] / Luboslav Stárka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2007. — 785 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-129-5


Středa, Leoš, 1963-

eHealth a telemedicína : učebnice pro vysoké školy / Leoš Středa, Karel Hána. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 159 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5764-3


Svobodník, Adam, 1975-

Klinické studie v praxi / Adam Svobodník, Regina Demlová, Ladislav Pecen a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, 2014. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-904731-8-8


Svozílková, Petra

Uveitidy v kazuistikách / Petra Svozílková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius) (Medicína v instruktivních kazuistikách)
Katalog
ISBN 978-80-7345-465-4


Trna, Jan

Klinická pankreatologie / Jan Trna, Zdeněk Kala a kol. — První vydání. — Mladá Fronta : Praha, c2016. — ©2016. — 270 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3902-4


Vokurka, Martin, 1962-

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. — 11. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — xvi, 435 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-464-7


Žďárek, Roman, 1973-

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2015. — xiv, 164 stran : tabulky ; 23 cm. — (Právní praxe)
Katalog
ISBN 978-80-7400-280-9


Novinky ve fondu: únor 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary / Ivan Poldauf a kol. — 10. přepracované vydání. — V Čelákovicích : WD Publications, 1998. — 1072 stran ; 19 cm
Katalog
ISBN 80-238-2215-2

Bolest a regenerace v medicíně / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, c2015. — ©2015. — 288 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-03-5

C. elegans : methods and applications / edited by Kevin Strange. — Totowa, N.J. : Humana Press, c2006. — xii, 292 s. : il. ; 24 cm. — (Methods in molecular biology ; 351)
Katalog
ISBN 1-58829-597-4

Drug discovery and evaluation : pharmacological assays / H.Gerhard Vogel (Ed.). — 3rd ed. / compl. rev., updated and enlarged. — Berlin : Springer, c2008. — 2 sv. (LVIII, 2071 s.) : il. ; 28 cm. — (Springer reference)
Katalog
ISBN 978-3-540-71420-0

Essential guide to blood coagulation / edited by Jovan P. Antovic, Margareta Blombäck. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010. — xv, 176 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4051-9627-7

Harrison’s principles of internal medicine. Volume I / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxxii, 1299, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Harrison’s principles of internal medicine. Volume II / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxix, 1301-2607, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Kelley’s textbook of rheumatology / Shaun Ruddy, Edward D. Harris, Jr., Clement B. Sledge, editors. — Sixth edition. — Philadelphia : W.B. Saunders Co., c2001. — ©2001. — 2 volume : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-7216-8008-9

Practical hemostasis and thrombosis / edited by Nigel Key . [et al.] ; foreword by Harold R. Roberts. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009. — 328 s.
Katalog
ISBN 978-1-4051-8460-1

S anděly nad hlavou : k poctě psychiatra profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. 1895-1978 /Jiří Raboch, Allan Gintel, Rita Hildprantová (edd.). — Praha : Gasset, 2015. — 248 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87079-45-4

Adam, Zdeněk, 1953-

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček a kolektiv. — 2., aktualiz. a dopl. vyd. — Praha : Grada, 2004. — 684 s. : il.
Katalog
ISBN 80-247-0896-5


Borley, Neil R.

Instant pathology / Neil R. Borley, Bryan F. Warren. — Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2007. — xii, 192 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-3290-9


Bower, Mark,

Lecture notes : Oncology / Mark Bower, Jonathan Waxman. — Third edition. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. — 352 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-84209-6


Češka, Richard, 1957-

Familial hypercholesterolemia / Richard Češka et al. ; translated by Reesie Azarbal. — 1st edition. — Prague : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 159 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-953-2


Čihák, Radomír, 1928-

Anatomie / Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim. — Třetí, upravené a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2011-2015. — 3 svazky (534, 497, 673 stran) : ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-247-3817-8


Dvořák, Josef, 1966-

Primární řasinky / Josef Dvořák. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 158 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3730-3


Fiala, Pavel, 1946-

Stručná anatomie člověka / Pavel Fiala, Jiří Valenta, Lada Eberlová. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 243 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2693-2


Goering, Richard V.

Mimsova lékařská mikrobiologie / Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini ; editor českého vydání: Jaroslav Julák ; přeložili: Jaroslav Julák, Jan Bobek, Renáta Čermáková, Karel Holada, Zora Mělková, Tibor Moško, Jan Novák, Ludmila Prokešová, Jiřina Suchanová. — 5. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — xiv, 568 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-928-0


Grawe, Klaus, 1943-2005

Neuropsychoterapie : nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy / Klaus Grawe ; [z německého originálu . přeložila Lucie Simonová]. — 1. vyd. — Praha : Portál, 2007. — 487 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-311-6


Hahn, Aleš, 1947-

Otoneurologie a tinitologie / Aleš Hahn. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran, vii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4345-5


Hamplová, Lidmila, 1960-

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol / Lidmila Hamplová a kol. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 263 stran : ilustrace, formuláře ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-934-1


Jirounek, Petr, 1938-

Mezi Prahou a Ženevou : neurověda, životní náhody a svobodné zednářství / Petr Jirounek. — 1. vyd. — Praha : Galén, 2010. — 215 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-651-9


Kilham, Christopher

Pět Tibeťanů : rozšířený rituál tajných cvičení pro zdraví, energii a osobní sílu / Christopher S. Kilhan. — Olomouc : Votobia, 1996. — 113 stran : 14 fotografií ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7198-154-0


Klener, Pavel, 1937-

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii / Pavel Klener, Pavel Klener jr. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — vii, 209 s. : barev. il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-2808-7


Koukolík, František, 1941-

Lidství : neuronální koreláty / František Koukolík. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2010. — 257 s. : il. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-654-0


Kulišťák, Petr, 1949-

Neuropsychologie / Petr Kulišťák. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Portál, 2011. — 380 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-891-3


Ledvina, Miroslav, 1924-

Přehled patobiochemie / Miroslav Ledvina, Roman Kanďár. — Vydání 1. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. — 80 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 80-7194-399-1


Mojto, Viliam

Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie / Viliam Mojto. — První vydání. — Bratislava : Asklepios, 2016. — 115 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7167-182-4


Moravcová, Eva

Delikvence mládeže : trendy a souvislosti / Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol. — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 231 stran : grafy ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-860-3


Navrátil, Leoš, 1954-

Nové pohledy na neinvazivní laser / Leoš Navrátil a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 155 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-1651-0


Pařízek, Antonín, 1959-

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti / Antonín Pařízek, Tomáš Honzík ; ilustrace Ivan Helekal. — 5. vydání. — Praha : Galén, 2015. — 3 svazky (481 stran, 397 stran, 337 stran) : ilustrace, tabulky ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-214-5


Pavlišta, David

Neinvazivní karcinomy prsu / David Pavlišta a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2008. — 181 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-173-8


Poněšický, Jan, 1943-

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí / Jan Poněšický. — 2., doplněné vydání. — Praha : Triton, 2014. — 167 s. ; 17 cm
Katalog
ISBN 9788073878047


Porter, Roy, 1946-2002

Dějiny medicíny : od starověku po současnost / Roy Porter ; z anglického originálu přeložil Jaroslav Hořejší. — V českém jazyce vydání třetí. — Praha : Prostor, 2015. — 809 stran, 24 stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Obzor)
Katalog
ISBN 978-80-7260-324-4


Růžek, Daniel, 1981-

Klíšťová encefalitida / Daniel Růžek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 196 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5305-8


Sabol, František, 1967-

Ochorenia aorty / František Sabol, Adrian Kolesár, Panagiotis Artemiou. — Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. — 167 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky, portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-224-1431-9


Sherlock, Sheila

Nemoci jater a žlučových cest / Sheila Sherlock, James Dooley ; [editor českého překladu Petr Hůlek]. — [1. české vyd.]. — Hradec Králové : Čermáková, 2004. — XVI, 703 s. : il.
Katalog
ISBN 80-86703-00-2


Svoboda, Mojmír, 1941-

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda (ed.), D. Krejčířová, M. Vágnerová. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2015. — 791 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0899-0


Vlček, Emanuel, 1925-2006

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621) : antropologický a lékařský průzkum jeho lebky / Emanuel Vlček ; [editor Lubomír Houdek]. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2009. — 104 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-576-5


Vörösová, Gabriela

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 208 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5538-0


Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-845-6


Novinky ve fondu: leden 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu, deponovaná nebo jde o grantovou výpůjčku.


Diagnostic imaging : brain / Anne G. Osborn . [et al.]. — 1st ed. — Salt Lake City : AMIRSYS, 2004. — 1 sv.
Katalog
ISBN 0-7216-2905-9

Diagnostic imaging. Head and neck / H. Ric Harnsberger . [et al.]. — 1st ed. — Salt Lake City : Amirsys, c2004. — xxix, 1864 s. v různém stránkování, xxiii : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-7216-2890-7

Diagnostic imaging. Spine / Jeffrey S. Ross . [et al.]. — 1st ed. — Salt Lake City, Utah : Amirsys, 2005. — 1 sv. (různé stránkování) : il.
Katalog
ISBN 0-7216-2880-X

How to present at meetings / [edited by] George M. Hall. — 2nd ed. — Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2007. — ix, 75 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4051-3985-4

How to write a paper / edited by George M. Hall. — 4th ed. — London : BMJ Books, 2008. — ix, 155 s.
Katalog
ISBN 978-1-4051-6773-4

Kelley’s textbook of rheumatology / [edited by] Gary S. Firestein . [et al.]. — 8th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2009. — 2 sv. (xxiv, 1902, li s.) : il.
Katalog
ISBN 978-1-4160-3285-4

Lékařské repetitorium / Karel Horký, pořadatel. — 2. vyd. — Praha : Galén, c2005. — xxxi, 788 s.
Katalog
ISBN 80-7262-351-6

Modern management preserving the salivary glands / Edited and with contribution Oded Nahlieli . [et al.]. — Herzeliya : Isradon Publishing House, 2007. — 271 s. : il. ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-5-94467-050-2

Nový akademický slovník cizích slov A-Ž / kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause. — Vyd. 1. — Praha : Academia, 2005. — 879 s.
Katalog
ISBN 80-200-1351-2

Occupational therapy for physical dysfunction / Mary Vining Radomski, Catherine A. Trombly Latham, editors. — Seventh edition. — Philadelphia : Lippincott, c2014. — ©2014. — xxiv, 1426 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-1-4511-8921-6

Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism / editor-in-chief Clifford J. Rosen ; senior associate editors Juliet E. Compston, Jane B. Lian ; associate editors Roger Bouillon . [et al.]. — 7th ed. — Washington : American society for bone and mineral research, 2009. — 537 s.
Katalog
ISBN 978-0-9778882-1-4

The SAGE handbook of online research methods / edited by Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee and Grant Blank. — Los Angeles ; SAGE, 2008. — xvi, 570 s. : il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-4129-2293-7

Statistické metody v epidemiologii / Vladimír Bencko . [ et al.] ; Jana Zvárová, Marek Malý (editoři). — 1. vyd. — Praha : Karolinum, 2003. — 2 sv. (505 s.) : ilustrace ; 21 cm. — (Biomedicínská statistika ; 3)
Katalog
ISBN 80-246-0763-8

Abbas, Abul K.
Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai ; illustrations by David L. Baker, Alexandra Baker. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, c2012. — x, 545 s. : il., tab. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-14377-1528-6

Bazire, Stephen
Psychotropic drug directory 2010 : the professionals‘ pocket handbook and aide memoire / Stephen Bazire. — [Aberdeen] : HealthComm, c2010. — x, 539 s. : il. ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-0-9555758-8-4

Bleha, Otakar, 1916-2002
Endokrinolog vzpomíná / Otakar Bleha. — Vydání první. — Praha : Triton, 2015. — 381 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-884-9

Brown, David Jay
The new science of psychedelics : at the nexus of culture, consciousness, and spirituality / David Jay Brown. — Rochester, Vermont : Park Street Press, 2013. — x, 342 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-159477492-8

Bříza, Jan, 1955-
Věda, výzkum a jeho podpora z EU zejména z pohledu zdravotnictví / Jan Bříza, Jiřina Jana Pavlíková. Jan Hotmar, Jiří Pařík. — Vydání 1. — České Budějovice : Nová Forma, 2009. — 180 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87313-48-0

Cassidy, James T.
Textbook of pediatric rheumatology / James T. Cassidy [et al.]. — 5th ed. — Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, c2005. — xvi, 792 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 1-4160-0246-4

Dargan, Paul I.
Novel psychoactive substances : classification, pharmacology and toxicology / edited by Paul I. Dargan, David M. Wood. — Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press, c2013. — xiv, 423 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-12-415816-0

Falt, Přemysl, 1981-
Koloskopie / Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 314 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5284-6

Geldard, Kathryn
Dětská psychoterapie a poradenství / Kathryn Geldardová, David Geldard ; z anglického originálu přeložil Jiří Foltýn. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2008. — 328 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-476-2

Gillespie, S. H.
Medical microbiology and infection at a glance / Stephen H. Gillespie, Kathleen B. Bamford. — 3rd edition. — Malden : Blackwell Publishing, 2007. — 128 stran : ilustrace ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-5255-6

Greenhalgh, Trisha
How to read a paper : the basics of evidence-based medicine / Trisha Greenhalgh. — 4th edition. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2010. — xvii, 238 stran ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-1-4443-3436-4

Gregor, Pavel, 1952-
Dvacet let kardiocentra : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Pavel Gregor, Zbyněk Straka, Martin Herold, Jan Votava, Zuzana Moťovská, Petr Toušek, Tomáš Vaněk, Hana Línková, Pavel Osmančík, Filip Roháč, Petr Widimský. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. — 132 stran : barevné ilustrace, portrét, fotografie (převážně barevné); 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5816-9

Hlaváčková, Ludmila, 1935-
Biographisches Lexikon der deutschen medizinischen Fakultät in Prag 1883 – 1945 / Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný ; editor Pavel Klener ; deutsche Übersetzung Ondřej Staněk. — [1. Aufl.]. — Prag : Karolinum, 1998. — 239 s.
Katalog
ISBN 80-7184-521-3

Holmerová, Iva, 1955-
Dlouhodobá péče : geriatrické aspekty a kvalita péče / Iva Holmerová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2014. — ©2014. — 176 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5439-0

Honzák, Radkin, 1939-
Svépomocná příručka sestry / Radkin Honzák. — Praha : Galén, 2015. — 257 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-142-1

Hosák, Ladislav, 1962-
Psychiatrie a pedopsychiatrie / Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger a kolektiv. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 647 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2998-8

Chytilová, Eva
Cévní přístupy pro hemodialýzu / Eva Chytilová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 190 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3657-3

Jacob, Matthias
Rational fluid and volume therapy in anaethesia and intensive care medicine / Matthias Jacob, Boris Nohé. — 1st edition. — Bremen : UNI-MED-Verl, 2013. — 191 stran ; 25 cm. — (UNI-MED Science)
Katalog
ISBN 978-3-8374-1401-1

James, Nalita
Online interviewing / Nalita James and Hugh Busher. — Los Angeles : SAGE, 2009. — viii, 161 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-4129-4532-5

Kautzner, Josef, 1957-
Srdeční selhání : aktuality pro klinickou praxi / Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 366 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3573-6

Kruczek, Aleš, 1979-
Microsoft Acces 2010 : podrobná uživatelská příručka / Aleš Kruczek. — Vyd. 1. — Brno : Computer Press, 2010. — 392 s. : il ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-251-3289-0

Kubáčková, Kateřina
Vzácné nádory v onkologii / Kateřina Kubáčková a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 335 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 9788020436580

Kudlová, Pavla, 1973-
Ošetřovatelská péče v diabetologii / Pavla Kudlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 204 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5367-6

Kuchynková, Zdeňka, 1952-
Dětská otolaryngologie : nejčastější situace v ambulantní praxi / Zdeňka Kuchynková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 143 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4177-2

Málek, Jiří, 1956-
Léčba pooperační bolesti / Jiří Málek, Pavel Ševčík a kolektiv. — Třetí doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta – Medical Services, 2014. — 149 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3522-4

Mára, Michal, 1970-
Děložní myomy : moderní diagnostika a léčba / Michal Mára, Zdeněk Holub a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2009. — 232 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-1854-5

McNabb, David E., 1932-
Nonsampling error in social surveys / David E. McNabb, Pacific Lutheran University. — Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, Inc., 2014. — xv, 255 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-4522-5742-6

Měšťák, Jan, 1944-
Základy plastické chirurgie / Jan Měšťák, Martin Molitor, Ondřej Měšťák, Lucie Kalinová a kolektiv. — Vydání druhé. — V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 176 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2839-4

Möller, Torsten B.
Pocket atlas of sectional anatomy : computer tomography and magnetic resonance imaging / Torsten B. Moeller, Emil Reif ; [translator, Barbara Herzberger ; illustrator, Barbara Gay]. — 3rd edition, rev. and updated. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2007. — 343 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 9781604061338

Muknšnáblová, Martina
Péče o dítě s postižením sluchu / Martina Muknšnáblová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2014. — 128 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5034-7

Nejedlá, Marie, 1961-
Fyzikální vyšetření pro sestry / Marie Nejedlá. — 2., přepracované vydání. — Praha : Grada, 2015. — 284 stran, [8] stran obrázkové přílohy : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4449-0

Power, Mike (Journalist)
Drugs unlimited : the web revolution that’s changing how the world gets high / Mike Power. — New York : Thomas Dunne Books, 2014. — xix, 316 s. ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-1-250-05471-5

Pritchard, Michael J.
Darknet ecosystems : Surfacing underground economies / Michael J. Pritchard. — Lawrence : Michael J. Pritchard, 2013. — 182 s. : il. ; 22 cm
Katalog
ISBN 9781484077016

Ptáček, Radek, 1975-
Lékař a pacient v moderní medicíně : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 191 stran ; 25 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-247-5788-9

Shulgin, Alexander
Pihkal : a chemical love story / Alexander Shulgin, Ann Shulgin. — [1st ed.]. — Berkeley : Transform Press, cop. 1998. — xxviii, 978 s.
Katalog
ISBN 0-9630096-0-5

Shulgin, Alexander T. (Alexander Theodore), 1925-2014
Tihkal : the continuation / Alexander Shulgin, Ann Shulgin. — Berkeley : Transform, c1997. — xxviii, 804 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-9630096-9-9

Smilek, Pavel, 1953-
Karcinomy dutiny ústní a hltanu / Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2015. — 377 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
ISBN 978-80-7311-153-3

Smrčka, Václav, 1951-
Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie / Václav Smrčka, Vlasta Mádlová. — První vydání. — V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. — 600 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 9788024622200

Svačina, Štěpán, 1952-
70 let 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze : 1945-2015 / autoři textů: Štěpán Svačina, Petr Sucharda, Jan Škrha, Martin Haluzík a vedoucí jednotlivých odborných skupin. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 63 stran : portréty ; 20 cm
Katalog
ISBN 9788073878917

Špičák, Julius, 1952-
Novinky v digestivní endoskopii / Julius Špičák, Ondřej Urban a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5283-9

Špirudová, Lenka, 1962-
Doprovázení v ošetřovatelství. I, Pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty / Lenka Špirudová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 143 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5710-0

Špirudová, Lenka, 1962-
Doprovázení v ošetřovatelství. II, Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 144 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5711-7

Štětkářová, Ivana, 1963-
Moderní farmakoterapie v neurologii / Ivana Štětkářová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 486 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. — (Moderní farmakoterapie) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-453-1

Válková, Lenka
Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi / Lenka Válková. — Vydání první. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 112 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5571-7

Victor, Maurice
Adams and Victor’s principles of neurology / Maurice Victor, Allan H. Ropper. — 7th ed. — New York : McGraw-Hill, cop. 2001. — xi, 1692 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-067497-3

Vydra, Jan
Hematologie v kostce / Jan Vydra, Petr Cetkovský a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., c2015. — ©2015. — 389 stran : barevné ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3698-6

Vyhlídal, Tomáš, 1983-
Pohybové aktivity v dětské onkologii / Tomáš Vyhlídal, Ondřej Ješina a kolektiv. — 1. vyd. — Olomouc [i.e. Praha] : Powerprint, 2014. — 191 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-87994-21-4

Vymazal, Tomáš
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým / Tomáš Vymazal a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — © 2015. — 191 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3656-6

Zvárová, Jana, 1943-
Stochastická genetika / Jana Zvárová, Ivan Mazura ; statistická spolupráce Jan Svatoš. — 1. vyd. — Praha : Karolinum, 2001. — 171 s. : il. ; 21 cm. — (Biomedicínská statistika ; sv. 2)
Katalog
ISBN 80-246-0264-4

Novinky ve fondu: září 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Český lékopis 2009 – Doplněk 2015 (ČL 2009 – Dopl. 2015) = Pharmacopoea Bohemica MMIX – Addendum MMXV (Ph. B. MMIX – Add. MMXV). — První vydání. — Praha : Grada, 2015. — strany 10173-11132
Katalog
ISBN 978-80-247-5522-9

Dětská nefrologie / Tomáš Seeman, Jan Janda (editoři). — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 525 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3360-2

Diseases of the sinuses : a comprehensive textbook of diagnosis and treatment / Christopher C. Chang, Gary A. Incaudo, M. Eric Gershwin, editors. — Second edition. — New York : Springer, c2014. — ©2014. — xviii, 601 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-1-4939-0264-4

Electrophysiology and psychophysiology in psychiatry and psychopharmacology / Veena Kumari, Petr Bob, Nash N. Boutros, editors. — Cham Springer c2014. — ©2014. — x, 390 stran ; 24 cm. — (Current Topics in Behavioral Neurosciences, ISSN 1866-3370 ; volume 21)
Katalog
ISBN 978-3-319-12768-2

Intracellular delivery II: fundamentals and applications / Aleš Prokop, Yasuhiko Iwasaki, Atsuhi Harada, editors. — New York : Springer, c2014. — ©2014. — xix, 479 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Fundamental Biomedical Technologies, ISSN 1559-7083 ; volume 7)
Katalog
ISBN 978-94-017-8895-3

Sleepiness and human impact assessment / Sergio Garbarino, Lino Nobili, Giovanna Costa, editors. — Milan ; New York : Springer, c2014. — ©2014. — xiv, 329 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-88-470-5387-8

Transcriptional and epigenetic mechanisms regulating normal and aberrant blood cell development / Constanze Bonifer, Peter N. Cockerill, editors. — Heidelberg : Springer, c2014. — ©2014. — xiii, 416 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Epigenetics and human health, ISSN 2191-2262)
Katalog
ISBN 978-3-642-45197-3

Brož, Jan, 1963-

Léčba inzulinem / Jan Brož a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 203 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-440-1


Češka, Richard, 1957-

Familiární hypercholesterolemie / Richard Češka a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 157 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-843-6


Dušek, Karel, 1935-

Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková. — 2., přepracované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 646 stran ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4826-9


Fait, Tomáš, 1971-

Almanach ambulantní gynekologie / Tomáš Fait, Vladimír Dvořák, Aleš Skřivánek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 284 s. : il. ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-191-2


Fejfarová, Vladimíra

Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením / Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 351 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-436-4


Halmo, Renata

Sebepéče v ošetřovatelské praxi / Renata Halmo. — Vydání první. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 229 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4811-5


Janoušek, Jan, 1956-

EKG a dysrytmie v dětském věku / I. Andršová, M. Bébarová, R.A. Gebauer, J. Janoušek, P. Kubuš, T. Novotný, M. procházka, J. Radvanský, K. Slabý, V. Tomek, P. Vít. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — 272 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5006-4


Lebl, Jan, 1955-

Abeceda diabetu / Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kolektiv. — Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 286 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-438-8


Mravčík, Viktor

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady / Viktor Mravčík, Jakub Černý, Zuzana Leštinová, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Šárka Licehammerová, Aleš Ziegler, Veronika Kocarevová. — Praha : Úřad vlády České republiky, c2014. — ©2014. — 243 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7440-111-4


Pašta, Jiří, 1952-

Fakoemulzifikace / Jiří Pašta, Petr Mašek a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 334 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3534-7


Slabý, Ondřej, 1981-

Molekulární medicína / Ondřej Slabý et al. — Praha : Grada, [2015]. — ©2015. — xx, 598 stran : černobílé ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-121-6


Svozílková, Petra

Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech / Petra Svozílková, Jarmila Heissigerová, Pavel Diblík a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 221 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3393-0


Šimek, Jiří, 1934-

Lékařská etika / Jiří Šimek. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 224 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5306-5


Šrámek, Jiří, 1978-

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře / Jiří Šrámek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Grada, 2015. — 151 stran, ii stran obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5362-1


Táborský, Miloš, 1962-

Novinky v kardiologii 2015 / Miloš Táborský et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — ©2015. — 301 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3712-9


Teplan, Vladimír, 1949-

Nefrologie vyššího věku / Vladimír Teplan a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 358 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3521-7


Tomášek, Jiří

Onkologie : minimum pro praxi / Jiří Tomášek a kol. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, 2015. — 445 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Asclepius)
Katalog
ISBN 978-80-88046-01-1


Trent, R. J.

Molecular medicine : genomics to personalized healthcare / Ronald J. Trent. — Fourth edition. — London ; Waltham, MA : Elsevier/Academic Press, c2012. — ©2012. — ix, 336 stran: ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-12-381451-7


Vodička, Josef, 1965-

Traumatologie hrudníku / Josef Vodička et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2015. — 241 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-168-1